Povrchová vrstva kapaliny - Gymnázium Vincence Makovského

Report
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
VY_32_INOVACE_FYZ_RO_19
Digitální učební materiál
Sada:
Molekulová fyzika a termika
Téma:
Povrchová vrstva kapaliny
Autor:
Mgr. Jan Rosecký
Předmět: Fyzika
Ročník: 2. ročník VG
Využití: Prezentace určena k výkladu látky z molekulové fyziky a termiky na gymnáziu.
Anotace: Prezentace se skládá z úvodního opakování, vyvození látky k tématu
povrchová vrstva kapaliny a závěrečného shrnutí (procvičení učiva).
Šedé texty a grafika jsou při výkladu na interaktivní tabuli dopisovány a
dokreslovány. Před použitím prezentace je doporučeno je smazat.
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Molekulová fyzika a termika
Povrchová vrstva kapaliny
Opakování
•
Jaké jsou tři postuláty kinetické teorie látek?
•
Porovnejte u pevných, kapalných a plynných látek:
• vzdálenost částic
• rychlost částic
• síly mezi částicemi
•
Jaký vliv má na pohyb částic teplota látky?
•
Jakou společnou vlastnost mají kapaliny a plyny? Čím se liší?
•
Jakou společnou vlastnost mají kapaliny a pevné látky? Čím se liší?
•
Co je hladina? Jakou má vlastnost v gravitačním poli?
•
Co se stane s tělesem ze dřeva, které položíme na hladinu vody?
Co se stane s tělesem z hliníku, které položíme na hladinu vody?
Kapalné látky a kapalná tělesa
– přechod mezi pevnými a plynnými látkami
– tělesa mají stálý objem, nestálý tvar
– uspořádání částic podobné jako u amorfních látek
– silné působení mezi částicemi
– tepelný kmitavý pohyb částic
– částice často mění svou rovnovážnou polohu
– v gravitačním poli vodorovný volný povrch
Obr. 1
Povrchová vrstva kapaliny
– chová se jako tenká pružná blána
– vysvětlení: sféra molekulového působení
– tloušťka = dvojnásobek poloměru sféry molekulového působení
řádově jednotky nm
Obr. 2
Povrchová vrstva kapaliny
– důsledky:
– povrchová energie
– kapalné těleso v jiné kapalině podobné hustoty
– kapalné těleso v beztížném stavu
– mince, jehla, žiletka, vodoměrka, ... na hladině
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Otázky
•
•
•
•
•
•
Co je povrchová vrstva kapaliny? Jaké má vlastnosti?
vrstva na volném povrchu kapaliny, tloušťka jednotky nm
chová se jako tenká pružná blána
Mají větší energii částice uvnitř nebo u povrchu kapaliny? Proč?
na povrchu – navíc povrchová energie
Rozlomením skleněného předmětu vznikají ostré hrany, které se
zaoblí nad plamenem hořáku. Vysvětlete.
v tekutém stavu má sklo co nejmenší = oblý povrch
Jaký tvar zaujmou kapky kapaliny v beztížném stavu?
kulový, aby měly co nejmenší povrch
Když spojujeme malé kapky do větší, mění se energie těles.
Jak se mění celková povrchová energie těles?
zmenšuje se
Jak se mění celková energie těles?
nemění se
Jak se mění vnitřní energie těles?
zvětšuje se
Jak se mění jejich teplota?
zvětšuje se
Proč se obtížně svléká mokré oblečení?
zvětšování povrchu, povrchové energie, tedy konání práce
Zdroje
•
Obr. 1:
SUÁREZ, José Manuel. Soubor:Water drop 001.jpg [online]. Wikipedie, 2008 [cit. 2012-11-23].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_drop_001.jpg
licence Creative Commons 2.0
•
Obr. 2: autor
•
Obr. 3:
Soubor:Lavalampe.jpg [online]. Wikipedie, 2011 [cit. 2012-11-23].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lavalampe.jpg
licence GNU 1.2
•
Obr. 4:
Soubor:Water drop animation enhanced small.gif [online]. Wikipedie, 2006 [cit. 2012-11-23].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_drop_animation_enhanced_small.gif
licence GNU 1.2
•
Obr. 5:
GAYDA, Markus. Soubor:Wasserläufer bei der Paarung crop.jpg [online]. Wikipedie, 2005
[cit. 2012-11-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wasserl%C3%A4ufer_bei_der_Paarung_crop.jpg
licence GNU 1.2

similar documents