Optiker (2014)

Report
En del av Saco
Förutsättningar på
arbetsmarknaden för
legitimerade optiker
Anders Berndt
SRAT organiserar 25 föreningar
Utbildning
• Förr eftergymnasial utbildning, samma skola som
urmakare
• Legitimation
• Akademisk utbildning sedan 1997
• Kontaktlinsbehörighet
• 3 år
• Karolinska Institutet
• Linnéuniversitetet, Kalmar
• Norge, Danmark
Vidareutbildning
• Magister, 1 år
• Diagnostisk Optometri, 1 år
• Master, 2 år
Synergonomi
Förskrivningsrätt av läkemedel
Förslag 2010 – ej trätt i kraft ännu
Ökad säkerhet i diagnos, remisser till ögonläkare, tidig
upptäckt av sjukdomar
Arbetsmarknad
Arbetsområde, 2524 sysselsatta
(2012)
Butik
Sjukvård
Utbildning
Övrig optik
Övrigt
Arbete i butik
• Grunden synundersökningar – ordinera
synkorrigering, remittera vid behov, föra journal
• Medverka till försäljning
• Arbetstider, deltid, kvällar, helger
• Driva egen butik?
Trender:
• Mer kedjor, franschise – färre små oberoende
Expansiv arbetsmarknad
2012
2010
Butik
Hälso-/Sjukvård
2007
0
1000
2000
Hälso-/Sjukvård
• Syncentraler
Undersökningar, synhjälpmedel
Grava synfel
• Laserkliniker
Förundersökningar inför kirurgiska ingrepp
• Ögonmottagningar
Sjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus
Kompletterar ögonsjuksköterskor
Fördel/krav med magister/masterutbildning
Könsfördelning
2012
2008
Män
Kvinnor
2004
0%
50%
100%
Lön och prognos
• Ingångslöner ca 24 - 26 000
• 10 år i yrket ca 31 - 33 000
• Prognos: Balans
Möjligen större efterfrågan på sikt
Pensionsavgångar
Nyetableringar = rörlighet
Fortsatt ökad arbetsmarknad inom hälso-/sjukvård?
Förskrivning läkemedel
Utveckling och forskning

similar documents