5 kritických konverzací a jak se jim vyhnout

Report
• Jaký má druhá strana názor?
• Proč má takovýto názor?
• Inspirace a shoda
Vyzvěte k zamyšlení
Příklad
Právě jste vysvětlili, že pořízení nejnovějšího softwaru prostřednictvím OVS je
skvělý způsob, jak optimalizovat IT a vytvářet hodnotu, a chcete domluvit
schůzku za účelem probrání podrobností.
To je hezké,
ale nemáme
zájem.
Ale tato nabídka je opravdu
výhodná a můžete ušetřit
náklady.
To je sice
možné, ale
právě teď
se nám to
nehodí.
Můžeme vám
zavolat později?
Nevolejte,
zavoláme
my vám.
Právě jste vysvětlili, že pořízení nejnovějšího softwaru prostřednictvím OVS
je skvělý způsob, jak optimalizovat IT a vytvářet hodnotu, a chcete domluvit
schůzku za účelem probrání podrobností.
To je hezké, ale
nemáme
zájem.
Rozumím. Mohu se
zeptat, proč nemáte
zájem?
Ehm… no prostě,
že nemáme
zájem.
Aha, tím myslíte „nemáme zájem“ ve smyslu
„myslím, že cena bude vysoká“ nebo „nevidím,
kde je výhoda“, nebo třeba „teď zrovna nemám čas“?
Víte, právě teď
máme jiné
priority.
A týkají se „získání času“, „úspory nákladů“ nebo
„zvýšení spokojenosti vás, vašich zaměstnanců
nebo zákazníků?
Ano, jedná se
o naše zákazníky.
V tom případě pevně věřím, že vás můžeme v této snaze podpořit.
Kdy bychom se mohli sejít?
Právě jste vysvětlili, že pořízení nejnovějšího softwaru prostřednictvím OVS
je skvělý způsob, jak optimalizovat IT a vytvářet hodnotu, a chcete domluvit
schůzku za účelem probrání podrobností.
Obávám se,
že cena
je příliš vysoká.
Ale na druhou stranu
získáte opravdu
hodnotné řešení.
Chápu. Ale kdybychom si domluvili schůzku,
mohli bychom se domluvit na slevě nebo
zvláštních podmínkách.
Opravdu nemáte zájem?
Opravdu ne.
Ano, ale náš
rozpočet na
to nestačí.
Děkuji, ale
nemyslím si, že
to bude nutné.
Právě jste vysvětlili, že pořízení nejnovějšího softwaru prostřednictvím OVS
je skvělý způsob, jak optimalizovat IT a vytvářet hodnotu, a chcete domluvit
schůzku za účelem probrání podrobností.
Obávám se, že
cena je příliš
vysoká.
Rozumím. Mohu se
zeptat, ve srovnání
s čím je cena vysoká?
Takže pokud to chápu správně, cena není příliš
vysoká, ale obáváte se, že pořízené řešení překročí
váš rozpočet?
To je zcela pochopitelné.
Pokud si domluvíme
schůzku, můžeme si vše
společně vyjasnit.
No vlastně,
proč ne...
Ehm... no prostě příliš
vysoká ve srovnání
s naším rozpočtem.
Ano, tak nějak to je.
Právě jste vysvětlili, že pořízení nejnovějšího softwaru prostřednictvím OVS je
skvělý způsob, jak optimalizovat IT a vytvářet hodnotu, a chcete domluvit
schůzku za účelem probrání podrobností.
Víte, právě teď
to pro nás není
prioritou.
A kdy myslíte, že bude
správná doba na řešení
této problematiky?
Souhlasím.
Myslím si, že by to mělo být
prioritou, protože můžete
ušetřit čas i peníze.
To si budu muset
ověřit interně.
Ale právě teď
máme jiné
starosti.
Takže co kdybychom
vám zavolali příští
týden a domluvili si
schůzku?
Právě jste vysvětlili, že pořízení nejnovějšího softwaru prostřednictvím OVS je
skvělý způsob, jak optimalizovat IT a vytvářet hodnotu, a chcete domluvit
schůzku za účelem probrání podrobností.
Víte, právě teď
to pro nás není
prioritou.
Rozumím. Pokud se mohu zeptat: jaké jsou tedy
v současnosti vaše priority? Čas, peníze nebo
spokojenost (viz scénář „Nemáme zájem“)?
To je velmi dobrá
otázka, ale těžko se
na ni odpovídá.
Chápu. Těžko, protože o nich rozhoduje více
osob nebo protože mají mnoho aspektů?
V tomto případě
kvůli množství
aspektů.
Takže by vám určitě pomohlo některé
z těchto aspektů vyřešit rychle a snadno,
abyste získali čas a prostředky?
Jistě. Samozřejmě
záleží na tom, o které
aspekty by se jednalo.
Mohli bychom si tedy domluvit schůzku
a probrat, jakým způsobem vám můžeme
pomoci vaše priority vyřešit.
Telefonujete zákazníkovi ohledně obnovení multilicenčních smluv. Zákazník
však nad obnovením váhá.
Smlouvy obnovíme,
až budeme chtít
nový software.
Rozumím. A kdy plánujete obnovit
počítače a software?
Zatím všechno
funguje dobře.
O tom nepochybujeme, ale zhodnotili jste
potenciální negativní dopady používání
zastaralého softwaru?
Ne, ale po pravdě
žádné negativní
dopady nevidím.
A víte, že když smlouvy obnovíte nyní,
můžete výrazně ušetřit?
Ano, ale
neobnovením
ušetříme ještě více.
…. Výměna názorů pokračuje, ale nikam
nevede...
You are calling a customer to renew the volume contracts.
The customer, however, is not eager to renew.
Smlouvy obnovíme,
až budeme chtít
nový software.
Rozumím. A co vás motivovalo
k poslední modernizaci prostředí
IT?
Ehm... Poslouchejte
odpověď.
Jaké máte zkušenosti s postupy,
rozhodováním, migrací a dalšími aspekty
modernizace?
Poslouchejte
odpověď.
Možná by bylo dobré se příště vyhnout
komplikacím, abyste měli čas na skutečné
priority, nemyslíte?
Možná ano.
Popíšu vám okamžité pozitivní účinky na vaši
práci, vaši organizaci a vaše finance...
Telefonujete zákazníkovi s nabídkou služby Office 365, ale zákazník nemá
o nabídku zájem a uvádí argument, že cloud není pro jeho podnik vhodným
řešením.
Radši máme
všechno
na pracovišti.
Ano, ale s řešením na pracovišti
ztrácíte flexibilitu a agilitu.
Ale, máme nad
naším prostředím
perfektní kontrolu.
Ano, ale když potřebujete upgradovat na
nové verze, narazíte na vážné problémy,
je to tak?
Zase tak často
upgrade
neprovádíme.
Ale v tom případě přicházíte o užitečné
funkce, ne?
Co jsme nikdy
nepoužívali, to nám
nechybí.
Konverzace nikam nevede...

similar documents