Lineární rovnice se dv*ma neznámými

Report
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Matematika – 9. ročník
Grafická metoda
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Soustava rovnic
a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2
kde a1, b1, c1, a2, b2, c2, náleží množině reálných čísel,
se nazývá soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými x, y.
Řešením této soustavy nazýváme
každou uspořádanou dvojici [x0; y0],
která je řešením obou jejích rovnic.
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Jsou dány dvě lineární rovnice se dvěma neznámými
x + 2y = 8
2x – 3y = - 5
a tři uspořádané dvojice: [4;2]; [-1;1]; [2;3].
Která z dvojic je řešením první a zároveň
i druhé rovnice?
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
1. Uspořádaná dvojice: x + 2y = 8
[4;2]
2x – 3y = - 5
Dosadíme do první
rovnice:
x + 2y = 8
4 + 2·2 = 8
8=8
L=P
Dosadíme do druhé
rovnice:
2x – 3y = - 5
2·4 – 3·2 ≠ - 5
2≠-5
L≠P
Uspořádaná dvojice je řešením pouze první rovnice.
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
2. Uspořádaná dvojice: x + 2y = 8
[-1;1]
2x – 3y = - 5
Dosadíme do první
rovnice:
x + 2y = 8
-1 + 2·1 ≠ 8
1≠8
L≠P
Dosadíme do druhé
rovnice:
2x – 3y = - 5
2·(-1) – 3·1= - 5
-5=-5
L=P
Uspořádaná dvojice je řešením pouze druhé rovnice.
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
3. Uspořádaná dvojice: x + 2y = 8
[2;3]
2x – 3y = - 5
Dosadíme do první
rovnice:
x + 2y = 8
2 + 2·3 = 8
8=8
L=P
Dosadíme do druhé
rovnice:
2x – 3y = - 5
2·2 – 3·3 = - 5
-5=-5
L=P
Uspořádaná dvojice je řešením první i druhé rovnice.
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Dvě rovnice
x + 2y = 8
2x – 3y = - 5
nazýváme:
Soustava (dvou) lineárních rovnic se dvěma neznámými.
Uspořádaná dvojice [2;3] je řešením první i druhé rovnice.
Uspořádaná dvojice čísel, která je řešením první
i druhé rovnice této soustavy, se nazývá řešením
soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.
Zapisujeme: [x;y]
= [2;3]
Soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Existují čtyři základní metody řešení soustav dvou
lineárních rovnic se dvěma neznámými.
- Sčítací metoda
- Dosazovcí metoda
- Srovnávací metoda
- Grafická metoda
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
1. Najděte řešení soustavy lineárních rovnic:
2x – y = 4
x + 2y = - 3
⇒ = − 
− − 
⇒ = 
Vyjádříme z obou rovnic neznámou y
Grafem lineární závislosti (funkce) dané rovnicí = − je přímka.
Grafem lineární závislosti (funkce) dané rovnicí =
−−

je přímka.
Souřadnice všech bodů obou přímek jsou řešením (uspořádanými dvojicemi)
každé z rovnic.
Souřadnice bodu ležícího na obou přímkách – průsečíku – jsou řešením dané
soustavy lineárních rovnic.
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
1. Najděte řešení soustavy lineárních rovnic:
6
⇒ = − 
− − 
x + 2y = - 3 ⇒ =

2x – y = 4
x
y
4
3
–1
3
2
–6
2
1
-6
x
y
5
–1
–1
3
–3
-5
-4
-3
-2
-1
0
-1
-2
-3
Řešením je [x; y] = [1; -2]
-4
-5
-6
1
2
3
4
5
6
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
2. Najděte řešení soustavy lineárních rovnic:

–
=

− − = −
⇒
⇒
 = − 
 = + 
Vyjádříme z obou rovnic neznámou y
Grafem lineární závislosti (funkce) dané rovnicí = − je přímka.
Grafem lineární závislosti (funkce) dané rovnicí = + je přímka.
Souřadnice všech bodů obou přímek jsou řešením (uspořádanými dvojicemi)
každé z rovnic.
Souřadnice bodu ležícího na obou přímkách – průsečíku – jsou řešením dané
soustavy lineárních rovnic.
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
2. Najděte řešení soustavy lineárních rovnic:
6

 – = ⇒ = − 

− − = − ⇒ = + 
x
y
–1
3
–6
6
–2
–4
4
3
2
1
-6
x
y
5
1
-5
-4
-3
-2
-1
0
-1
-2
5
Přímky jsou rovnoběžné
Soustava lineárních
rovnic nemá řešení
-3
-4
-5
-6
1
2
3
4
5
6
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
3. Najděte řešení soustavy lineárních rovnic:

 –
=

− + = −
⇒
⇒
 = − 
 = − 
Vyjádříme z obou rovnic neznámou y
Grafem lineární závislosti (funkce) dané rovnicí = − je přímka.
Grafem lineární závislosti (funkce) dané rovnicí = − je přímka.
Souřadnice všech bodů obou přímek jsou řešením (uspořádanými dvojicemi)
každé z rovnic.
Souřadnice bodu ležícího na obou přímkách – průsečíku – jsou řešením dané
soustavy lineárních rovnic.
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
3. Najděte řešení soustavy lineárních rovnic:
6

 – = ⇒ = − 

− + = − ⇒ = − 
5
4
3
x
y
–1
1
2
–6
2
1
x
y
0
2
–2
6
Přímky navzájem splývají
Soustava lineárních
rovnic má nekonečně
mnoho řešení
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
[x; y] = [x; 4x – 2 ]
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
Shrnutí:
1. Z obou rovnic vyjádříme proměnnou y.
2. Sestrojíme grafy obou závislostí (přímky).
3. Řešením jsou souřadnice bodu (bodů), které leží na obou grafech.
Stejně jako u řešení početních, mohou nastat i při řešení
grafickou metodou 3 různé situace:
1. Grafy se protnou v jediném bodě ⇒soustava lineárních rovnic má jediné řešení.
2. Grafy tvoří dvě rovnoběžné přímky ⇒soustava lineárních rovnic nemá žádné řešení.
3. Grafy tvoří dvě splývající přímky ⇒soustava lineárních rovnic má nekonečně mnoho řešení.
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
4. Řešte soustavu lineárních rovnic:
4x – 3y = 8
x + 5y = 2
[x;y] = [2;0]
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
5. Řešte soustavu lineárních rovnic:
[u;v] = [-3;-2]
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
6. Řešte soustavu lineárních rovnic:
x + 15y = - 5
2x – 3y = 6,5
[x;y] = [2,5; - 0,5]
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
7. Řešte soustavu lineárních rovnic:
2u + 4v – 5 = 0
u – v - 1= 0
[u;v] = [1,5; 0,5]
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými grafickou metodou.
8. Řešte soustavu lineárních rovnic:
[x;y] = [- 5; - 7]

similar documents