rudolfinska_praha_32_4d7_b12

Report
Výukový materiál zpracovaný
v rámci projektu
Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3041
Šablona: III/2
Ověření ve výuce: 24.4.2012
Sada: 4D7/B - 12
Třída: 7. A
Rudolfínská Praha
Předmět:
Ročník:
Klíčová slova:
Jméno autora:
Škola - adresa:
DĚJEPIS
7. ročník
Rudolf II., alchymie, golem
Ing. Jitka Gročová
ZŠ T.G.Masaryka, Podbořany
Jak se jmenoval tento panovník?
OBRÁZEK
ODPOVĚĎ
Kdo to byl?
Římský císař, král český, uherský a
chorvatský.
Jak se jmenoval jeho otec?
Jak se jmenovala jeho matka?
OBRÁZEK
OBRÁZEK
Jak se nazývá věda, kterou se zabýval?
Alchymie
O co se snaží přívrženci této vědy?
-snaží se vyrobit kámen mudrců
-snaží se o přeměnu běžných kovů ve
zlato
S Rudolfem II. je spjatá legenda, jak
se jmenuje?
O Golemovi
OBRÁZEK
V křížovce je odpověď na otázku:
Čím byl Rudolf II.?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4. Snažili se vyrobit tzv.
kámen …………………..
7. Badatel ve službách
Rudolfa II. - Johannes
………………….
1. Jak se jmenovala
věda související s
poznáváním světa a
vesmíru?
2. Badatel ve službách
Rudolfa II. - Tycho ….
3. Rudolf II. přenesl své
sídlo z ………… do Prahy.
6. Vědci se snažili o
5. Jak se nazývala věda přeměnu běžných
předcházející chemii?
kovů ve …………………
8. Jak se jmenuje obrovská
hliněná postava v legendě ?
A S T R O N O M I
1.
B R A H E
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V
Í D N Ě
M U D R C Ů
A L CH Y M I
Z L A T O
K E P L E R
G O L É M
E
E
Kdo je na obrázku a kdo jej
namaloval?
Rudolf II.
Autor – Giuseppe
Arcimboldo
Co znázorňuje
tento obraz?
Boha 4 ročních
období.
OBRÁZEK
Použité zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arcimboldovertemnus.jpeg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Infanta_Maria_of_Spain.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maximilian_II_HRR_MATEO.jpg
kolektiv autorů, Učebnice dějepis 7. ročník. 1. vydání. Plzeň: Fraus, Praha ISBN - 978-80-7238-558-4
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clay-golem.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.
Metodické pokyny:
3 – žáci určí jméno panovníka, po kliknutí se objeví postava se jménem.
4 – žák určí, moc panovníka a jeho rodiče. Vždy po kliknutí je vyobrazena
odpověď.
5 – další snímek je věnován alchymii, po každém kliknutí se objeví odpověď
6 – klinutím se objeví požadované informace a obrázek
7 - žáci vyplní křížovku dle zadání – je nutné křížovku rozdat již okopírovanou
do sešitu
8 – správně zodpovězená křížovka
9 – žáci odpovídají na otázky. Výsledky jsou vždy zobrazeny po kliknutí.

similar documents