Pravopis související se stavbou slova a s tvo*ením slov

Report
Význam slova – synonyma, antonyma,
homonyma
Anotace

 Materiál tvoří 15 slidů, v nichž se žák osvěží učivo o
synonymech, homonymech a antonymech
 cílová skupina: 9. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák je schopen rozlišovat synonyma,
pracovat se synonymními řadami a tvořit synonyma a
antonyma k zadaným slovům
 použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 9. roč. Přehled
učiva ČJ pro základní školy
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením
následuje klíč s řešením
synonyma

 slova se stejným věcným významem
 význam nebývá často zcela shodný
 liší se významový odstín
 slohové zabarvení citový příznak
 nelze je většinou v textu libovolně zaměňovat
 synonymní mnohdy bávají slova domácího a cizího
původu (pokus – experiment) nebo pojmenování
jednoslovná a víceslovná, sousloví (nádraží –
železniční stanice)
antonyma

 slova s opačným významem
 k některým přídavným jménům tvoříme antonyma
zápornou předponou ne- (nehezký) nebo bez(bezproblémový), kromě toho je vyjadřujeme
zvláštními slovy (rovný – nerovný – křivý)
 ke slovesům tvoříme antonyma zápornou
předponou ne-, někdy je vyjadřujeme jinými slovy
(nepamatovat si, bdít – spát)
homonyma

slova různého původu
znějí náhodně stejně, ale pojmenovávají zcela odlišné skutečnosti
odlišujeme je od slov mnohoznačných
homonyma jsou slova různého významu, která mají shodnou
zvukovou i písemnou podobu.
 homonyma tvoří slova domácího původu se slovem přejatým –
stopky (části rostliny nesoucí květ nebo plod), stopky (hodiny, z
angl. stop) – i slova domácí - vlna (na vodě), vlna (srst některých
zvířat).
 některá slova se náhodně shodují jen v některých svých tvarech,
jsou to neúplná (částečná) homonyma (praví – 1. pád množného
čísla rodu mužského životného přídavného jména pravý, 3. osoba
jednotného čísla přítomného času slovesa pravit).




Jaké zvuky vydává voda v následujícím
textu?

Pohádka vodnická
A jak tak vodník pod vodou nejvíc zpíval a naříkal, třásla se každá
krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo
něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou podle ošklivých
břehů prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A
proto už není voda němá. Voda zvoní, cinká ševelí a šeptá, zurčí a
bublá, šplouná, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve ječí a
hřímá, sténá a vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu,
klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a
hovoří jako člověk v radosti nebo žalu. Od té doby mluví voda
všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už nikdo ani
nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé.
Jaké zvuky vydává voda v následujícím
textu?

Pohádka vodnická
A jak tak vodník pod vodou nejvíc zpíval a naříkal, třásla se každá
krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo
něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou podle ošklivých
břehů prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A
proto už není voda němá. Voda zvoní, cinká ševelí a šeptá, zurčí a
bublá, šplouná, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a
hřímá, sténá a vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu,
klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a
hovoří jako člověk v radosti nebo žalu. Od té doby mluví voda
všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už nikdo ani
nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé.
Rozlište, ve kterých případech jde o
dvojici synonym a kde nikoliv











teta – tetička
děvčátko – holčička
boty – holínky
pes – vlčák
husa – houser
obrovský – nesmírný
dělat – pracovat
voják – vojín
les – hvozd
kapusta - zelenina
Rozlište, ve kterých případech jde o
dvojici synonym a kde nikoliv











teta – tetička
děvčátko – holčička
boty – holínky
pes – vlčák
husa – houser
obrovský – nesmírný
dělat – pracovat
voják – vojín
les – hvozd
kapusta - zelenina
K následujícím slovům najděte
synonyma














pýcha
ves
hoch
mzda
puška
hezký
rozzlobený
legitimace
energický
experiment
jakost
kopaná
košíková
mluvnice















nadutost
dědina
kluk, chlapec
plat
flinta, ručnice
krásný
naštvaný
průkaz
rázný
pokus
kvalita
fotbal
basketbal
gramatika
Rozděl synonyma podle citového zabarvení na
neutrální, lichotivá a hanlivá













taťka – tatínek – otec – tatíček – tatík – fotr – taťula
taťka – tatínek – otec – tatíček – tatík – fotr – taťula
děda – děd – dědeček – dědek – dědouš – dědour – dědoušek
děda – děd – dědeček – dědek – dědouš – dědour – dědoušek
bába – babička – babizna – bábinka – babice – babka
bába – babička – babizna – bábinka – babice – babka
dítě – děcko – děťátko – harant – miminko
dítě – děcko – děťátko – harant – miminko
klobouček – klobouk – hučka
klobouček – klobouk – hučka
boty – botičky – křápy – botinky
boty – botičky – křápy - botinky
Vysvětli rozdíly mezi synonymy














teplo – vedro
měsíc – luna
přikrývka – deka
stonat – marodit
pes – psisko
pes – psíček
jaro – vesna
spát – chrnět
žákovská knížka – žákajda
spát – spinkat
kůň – herka
kůň – oř
hřát – pálit











lék – medicína
chemie – lučba
provaz – špagát
podzim – jeseň
boty – škrpály
radovat se – plesat
hluk – ryk
jíst – papat
lékárna – apatyka
babka – babice
jíst - žrát
K souslovím tvoř jednoslovná
synonyma

sousloví















člen reprezentačního družstva
střední útočník
hráč kopané
pokutový kop
křídelní útočník
trestný kop
maratonský běh
hokejová hůl
vrhač koulí
skokan do výšky
startovní skok
skokan o tyči
zápasník ve volném stylu
nerozhodný výsledek
postavení mimo hru
jednoslovná synonyma















reprezentant
forward
fotbalista
penalta
křídlo
trestňák
maraton
hokejka
koulař
výškař
odraz
tyčkař
volnostylař
remíza
ofsajd
K nespisovným slovům najdi
jejich spisovná synonyma

nespisovná
















šlajsna
facka
akorát
fuška
čumět
kšeft
noťas
fofr
plac
kilák
uklohnit
ajťák
šraňky
šutr
odfláknout
fáro
spisovná
















propust
pohlavek
přesně
námaha
zírat
obchod
notebook
spěch
místo
kilometr
uvařit
IT – pracovník
závory
kámen
odbýt
auto

similar documents