Klimatpåverkan från livsmedel

Report
Klimatpåverkan från livsmedel
Material framtaget av
Britta Florén, ([email protected])
SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik
för SLL 2013
”Miljöpåverkan”
Ex kylskåp, bilar,
glödlampor,
schampo
Ex livsmedel
Råvarutillverkning
Industri/handel
Brukande
Restprodukt
hantering
Växthusgaser från livsmedelskedjan
– stora skillnader jämfört med övriga sektorer
och långt ifrån bara en fråga om koldioxid…
• Lustgas, N2O
– kväve i gödsel och mark
• Metan, CH4
– idisslare och stallgödsel
• CO2
– fossilt och grönt
Bild: Maria Henriksson
Klimatpåverkan
från mjölk
1.2
kg CO2-ekv./kg mjölk
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Lustgas (NO2)
Metan (CH4)
Koldioxid (CO2)
Exempel på klimatpåverkan från
produktionen av livsmedlet
(”livsmedlets klimatryggsäck”)
30,0
kg CO2e/kg produkt
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Exempel på klimatpåverkan
för olika sorters kött
CO2-ekvivalenter/kg benfritt kött
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Konsumtionen av kött per capita, 1990 och 2010
90
totalt: +43%
kg kött med ben per person
80
70
60
Övrigt
50
Fågel
40
Gris
Nöt
30
20
10
0
1990
Källa , Jordbruksverket (SJV)
2010
För frukt och grönt är ”säsongen”
och närodlat särskilt relevant
Odlad eller vildfångad fisk ur
klimatsynpunkt?
Diesel i fiske
Odlad lax
Kylmedel i fiske
Foderproduktion
Odling (exkl. foder)
Processning
Produkttransport
Vildfångad torsk
Transportförpackning
0
1
2
3
Klimatpåverkan
(kg CO 2e/kg ätlig produkt hos grossist)
4
5
Var når vi de stora klimatvinsterna?
• Med bättre kunskap kan vi göra aktiva val…
–
Minska mängden kött om möjligt (särskilt nötkött). Vid användning av nötkött välj gärna
ekologiskt eller svenskt naturbeteskött.
–
Vegetariska proteinalternativ (linser, röda bönor, kikärtor) eller fisk från hållbara bestånd
(KRAV MSC märkt) är bra klimatval
–
Minska användning av ris till förmån för potatis, pasta och matgryn.
–
Vid förändring av maträtter och menyer – ändra lite åt gången och kommunicera varför
förändringar görs
–
Genom att sätta siffror på klimatpåverkan från sina råvaror är det lättare att
följa upp och ratta rätt…
–
Sjuka matgäster innebär större utmaningar när det gäller speciella näringskrav…
Exempel på klimatpåverkan från inköpta
livsmedelsråvaror inom SLLs verksamhet
40
35
ton CO2-ekvivalenter
30
25
20
15
10
5
0
Cerealier
Drycker
Fisk och
skaldjur
Frukt och
grönt
Kött, chark,
ägg
Mejeri
Övrigt
Var når vi de stora miljövinsterna?
• ”Fokus 1” är nöjda och mätta måltidsgäster men…
överproduktionen kan minska
• Minskad överproduktion innebär lägre miljöpåverkan,
energiåtgång och sopkostnader och mer pengar till mat
• Att behandla maten som den värdefulla resurs det
faktiskt är
Det finns stor förbättringspotential i
att minska matens miljöpåverkan!

similar documents