Folkeskolereform på Ørum Skole 2014

Report
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014




Mål:
Alle børn skal lære så meget de kan
Betydningen af negativ social arv skal mindskes
Tilliden til – og trivslen – i folkeskolen skal stige
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Vi bliver målt på:
 Resultater i dansk og matematik
 Elevtrivsel
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014





Midler:
En længere og mere varieret skoledag
Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
Den åbne og udadvendte skole
Synlig læring
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Hvad er synlig læring:
 Tydelige læringsmål; dvs. eleverne ved, hvad de er
ved at lære
 Hyppig feedback fra lærere, forældre og elever
 Høje forventninger – alle skal stå på tæer
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Vi er allerede på vej
 Rullende skolestart: aldersintegreret undervisning og
individuelle læringsmål
 Aktivitetsdag i 3-4Y
 Valgfag i overbygningen i samarbejde med
Ungdomsuddannelser
 Projektperioder i overbygningen
 Årlige klassekonferencer med fokus på læse- og
staveresultater
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Fokus i 2014-15
 Dansk og matematik – arbejde med individuelle
læringsmål
 Disse kommer til at indgå i elevplanen
 Alle lærere skal efteruddannes i ”synlig læring” i de
kommende 2 år
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Elementer i dagsskemaet:
 Fagdelt undervisning som vi kender det
 0-6. årgang morgensamling, 7-9. årgang
kontaktlærertid
 IdrætMotionBevægelse
 Lektiecafé
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Understøttende undervisning – hvad er det?
 På Ørum Skole skelner vi ikke imellem fagdelt og
understøttende undervisning
 Vi arbejder for at skabe ”flow” i undervisningen og
bygge videre på vores gode erfaringer
 Lærere og pædagoger har de samme roller som hidtil
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Idræt/motion/bevægelse
 Lovkrav: I gennemsnit 45 minutter om dagen
 0-2. årgang: 1 ugentligt idrætsmodul + udlån af børn til
7-8. årgang + resten ad hoc
 3-6 og 9. årgang: 1 ugentligt idrætsmodul årgangsvis+
1 ugentlig modul fælles + resten ad hoc
 7-8 årgang: 1 ugentligt idrætsmodul årgangsvis + 1
ugentlig modul fælles + resten ad hoc
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014






Idræt/motion/bevægelse
Samarbejde med lokale idrætsforeninger
2 fælles idrætsdage (28/8 + maj)
Deltagelse i den daglige undervisning
Valgfag for 7-9 årgang: ”Trænerspiren”
Store elever er instruktører for små
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Lektiecafe – vi vil hellere kalde det ”Træn selv og
faglig fordybelse”:
 2 timer om ugen for 0-3. årgang og 7-9. årgang
 3 timer om ugen for 4-6. årgang
 0-6 årgang: ”obligatorisk”
 7-9. årgang: ”Frivillig”
 Stadig lektiecafé i ØAC mandage fra 13-16.00
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Kontaktlærer
 En kontaktlærer har ansvaret for en gruppe elever på
en årgang
 Fokus er læringsmål og elevens trivsel
 Klassens trivsel m.m. er et anliggende for
kontaktlærer-teamet på årgangen
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014





Y-struktur i overbygningen
Fra klasser til årgang og hold
Flere fællesskaber
Check in og check ud med kontaktlærerne
Fleksibilitet til arbejdet med hyppig feedback og
læringsmål.
 Gode erfaringer og rød tråd gennem skolen.
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Mødetider for elever
 Alle elever møder 7.45
 0-3 klasse har fri mandag-tirsdag kl. 14.00 (13.00),
onsdag-torsdag kl. 14.00, fredag kl. 13.00
 4-6 klasse har fri mandag-onsdag kl. 15.00 (14.00),
torsdag kl. 14.00, fredag kl. 13.00
 7-9 klasse har fri mandag-tirsdag kl. 15.00 (14.00),
onsdag-torsdag kl. 15.00, fredag kl. 14.00
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Ny arbejdstid for lærere (og pædagoger)
 Al arbejde foregår på skolen
 Lærerne arbejder 214 dage á 7,85 time pr. dag = en
fuld årsnorm
 Lærerne får tillæg for arbejde efter kl. 17.00 og i
weekender
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Forældresamarbejde
 1-2 forældremøder om året som nu
 0-6 årgang: 2 årlige skolehjem-samtaler med
kontaktlærerne
 7-9 årgang: 1 årlig skolehjem-samtale med
kontaktlæreren. 1 årlig samtale med evt. faglærere
 Skolehjem-samtaler finder sted inden kl. 17.00
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 ”Spontane forældrehenvendelser”
 Man kan ikke længere ringe til læreren ”døgnet
rundt”
 Benyt Intra og bed om en opringning eller et møde
 Ved akut behov kontaktes skolens kontor – eller uden
for normal åbningstid – skolens ledelseL
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 SFO
 SFO-aktiviteter skal bidrage til skolens arbejde med
øget læring og trivsel samt at mindske betydningen af
den sociale arv
 7 emner – alsidig personlig udvikling, sociale
kompetencer, sprog og andre udtryksformer,
sundhed og livsstil, natur, demokratisk dannelse samt
it, medier og kommunikation
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Obligatoriske/planlagte aktiviteter vs.
Frivillige/selvvalgte aktiviteter
 Overgange:
 Fortsat tæt samarbejde mellem skole og SFO
 Fortsat tæt samarbejde mellem børnehave og SFO
 Åbningstider og forældretakst
Folkeskolereform på Ørum Skole
2014
 Er vi i mål 1.8.2014?
 NEJ – men vi er i proces og gør det så godt, som vi
kan. Så vi har brug for tillid, tålmodighed og
opbakning – som I plejer 
 Spørgsmål???

similar documents