Szkoła demokratyczna

Report
Prezentacja w ramach
projektu ORE
OE – edukacja obywatelska
EPC – edukacja na rzecz prawa
człowieka
Przygotowany przez zespół
wychowawców klas IV-VI SP
PROGRAM
SZKOŁA DEMOKRACJI – SZKOŁA
SAMORZĄDNOŚCI
Temat prezentacji:
Spojrzenie na szkołę przez
pryzmat wartości
demokratycznych
Zadanie:
Przeprowadzenie wśród uczniów klas 4-6 i ich rodziców
ankiety – dokończenie własnymi słowami sformułowania:
„W mojej opinii szkoła
demokratyczna, w której
szanowane są prawa człowieka, to
taka szkoła gdzie…”
Najczęściej udzielane
odpowiedzi uczniów:
„W mojej opinii szkoła demokratyczna, w której
szanowane są prawa człowieka, to taka szkoła gdzie…”
1.
Czuję się bezpiecznie.
2.
Nikt nikogo nie obraża.
3.
Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii a jego/jej
zdanie jest szanowane.
4.
Jestem sprawiedliwie oceniany/ oceniana.
5.
Mam wpływ na życie szkoły np. prawo głosu w
wyborach na przewodniczącego SU.
6.
Mogę liczyć na pomoc i wsparcie w nauce.
7.
Uczniowie mają prawa i obowiązki oraz ich
przestrzegają.
8.
Każdy odpowiada za swoje czyny.
Opinie rodziców:
 Szkoła Demokratyczna, w której szanuje się prawa
człowieka, to taka szkoła gdzie uczeń ma prawo do
uczciwej oceny wynikającej z jego możliwości,
szacunku i wsparcia w przypadku problemów , rodzic
czuje, że szkoła to nie tylko obowiązek w którym
trzeba dziecko wspierać, ale także miejsce gdzie
dziecko prócz wiedzy uczy się współistnienia w grupie,
szacunku do innej osoby, współzawodnictwa, przyjaźni.
 W MOJEJ OPINII SZKOŁA DEMOKRATYCZNA, W KTÓREJ
SZANOWANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA, TO TAKA SZKOŁA GDZIE
ZAPEWNIA SIĘ KAŻDEMU UCZNIOWI ODPOWIEDNIA ILOŚĆ
CZASU NA NAUCZANIE W SZKOLE WARUNKI NIEZBEDNE DO
JEGO ROZWOJU ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W
OTACZAJACYM WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE NA ZASADACH
SOLIDARNOŚCI, DEMOKRACJI, TOLERANCJI, SPRAWIEDLIWOŚCI I
WOLNOŚCI W CELU ZACHĘCANIA I WSPIERANIA MŁODYCH
LUDZI, BY STALI SIĘ SAMODZIELNYMI, ŚWIADOMYMI,
AKTYWNYMI I ODPOWIEDZIALNYMI OBYWATELAMI.
 W MOJEJ OPINII SZKOŁA DEMOKRATYCZNA, W
KTÓREJ SZANOWANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA, TO
TAKA SZKOŁA GDZIE...zarówno dorośli
(nauczyciele)jak i dzieci /młodzież mają przede
wszystkim obowiązki, których muszą przestrzegać, a
dopiero potem prawa.
Opinie uczniOwskie „na wesOłO”
„W mojej opinii szkoła
demokratyczna, w której szanowane
są prawa człowieka, to taka szkoła
gdzie…”
• Są 2 miesiące nauki i 10 miesięcy wakacji.
• Jest mało zadawane.
• Nie ma ocen.
• Prace domowe nie powinny być zadawane na
weekend.
• Powinny działać systemy alarmowe.
• Uczeń ma prawo do swobodnego poruszania się
podczas przerwy.
• Powinniśmy więcej czasu spędzać w domu z
rodziną.
Podsumowanie – opinia
uczniowska:
„W mojej opinii szkoła demokratyczna, w
której szanowane są prawa człowieka, to
taka szkoła w której każdy ma prawo
głosu oraz posiada swoje prawa i
obowiązki. Zapewnione jest
bezpieczeństwo i pomoc medyczna.
Nauczyciele powinni troszczyć się o
uczniów i przestrzegać ich praw, a
uczniowie szanować nauczycieli i
wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Moim zdaniem szkoła do której
uczęszczam jest taką szkołą ”

similar documents