Casus COPD en Longemfyseem

Report
CASUS 6; COPD GOLD 3EN
LONGEMFYSEEM
Sanne Jonker, Kelly Mettes, Astrid van de Veen &
Jaimy van Gaalen
F213 B
INHOUD
Casus
 Conclusie anamnese


Hulpvraag
Onderzoekdoelstellingen
 Conclusie onderzoek


Analyse
Behandeldoelstellingen
 IMT
 Praktijkpresentatie
 Einde

CASUS
Mevrouw Oost-Schep
 73 jaar
 Opgenomen voor: exacerbatie COPD
(emfysemateus)
 Erg kortademig, veel slijm in de longen
 Bang om te bewegen
 Lage inspanningstolerantie

CONCLUSIE ANAMNESE
Opgenomen vanwege een exacerbatie COPD.
 Dyspneu gestegen van 2 naar 5 in rust.
 Ze komt heel weinig buitenshuis, omdat ze bang
is te bewegen waardoor ze snel kortademig
wordt.
 Aankleden en wassen gaat zelfstandig, maar wel
met moeite.
 In het verleden gedotterd, operatie aan
schildwachtklier en verwijdering van galblaas.
 Haar echtgenoot steunt en helpt haar.
 Ze krijgt twee keer per week hulp in
huishouding.
 Mevrouw gaat meedoen aan het poliklinische
longrevalidatie programma.

HULPVRAAG

Ze wil graag weer verder kunnen lopen, zodat ze
met haar echtgenoot stukjes kan wandelen en
boodschappen kan doen.
ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN
Doelstelling
d.m.v.
Klinimetrie
Aantonen sprake van
inspiratie houding
Inspectie
Bepalen van het soort
ademhaling in rust en bij
inspanning
Inspectie
Aantonen van verkorte
hulpademhalingsspieren
Functioneel passief
Aantonen van verminderde
sputum evacuatie
Functioneel actief
Aantonen verminderde
spierkracht in O.E
Functioneel actief
MRC
Aantonen verminderde
spierkracht in de
inspiratiemusculatuur
Functioneel actief
Monddrukmeter
Aantonen verminderde
loopafstand (rollator)
Functioneel actief
Saturatiemeter, Borgschaal
voor Dyspneu
CONCLUSIE ONDERZOEK
Inspiratiehouding
 Borstademhaling met hoge frequentie
 Verkorte hulpademhalingsspieren
 Slechte sputum evacuatie
 Sp:3 in O.E
 PImax: -19 ± 6 cm H₂O.
 Max 100m. lopen met rollator, saturatie daalt
naar 85%, vermoeide benen, score op borgschaal
van 5 naar 8.

ANALYSE
Functies
Activiteiten
Participatie
Verminderde
Verminderde
inspanningstolerantie loopafstand
Verminderde
beweging op een dag
Spierkracht 3 in de
O.E
Verminderde
beweging op een dag
Sneller moe tijdens
het lopen
BEHANDELDOELSTELLINGEN
Doel
Tijd
d.m.v
Mevrouw maakt
correct gebruik van
IMT
1 week
Informeren/oefenther
apie
Mevrouw kan adequaat
sputum ophoesten
1 week
Informeren/oefentherap
ie
Mevrouw komt in
contact met de diëtist
1 week
Informeren/adviseren/ve
rwijzen
Mevrouw heeft een
adequate onbewuste
buik ademhaling
3 weken
Oefentherapie
Mevrouw heeft
spierkracht 3,5 in haar
onderste extremiteiten
3 weken
Oefentherapie
Mevrouw kan 200 meter 3 weken
lopen zonder te steunen
op de rollator en zonder
dyspneu
Oefentherapie
IMT
Inspiratory Muscle Trainer
 Pimax
 Voorwaarden trainen met IMT:


Pimax < 70% van normwaarden
30-40% van PImax
 2x15 min. p.d
 Referentietabel
 Artikel

PRAKTIJKPRESENTATIE

similar documents