ANG MGA HAMON SA KAPANGYARIHANG ESPANYOL - HEKASI 1-7

Report
ANG MGA HAMON SA
KAPANGYARIHANG ESPANYOL
Pag-aalsa
1. Lapu- Lapu
Petsa
1521
Pook
Mactan
Dahilan
Pagtatanggol sa
Lider
Lapu-Lapu
Mactan
2. Lakandula/
Sulayman
1574
Resulta
Napatay si
Magellan
Tondo/
di-pagtupad ng
Lakandula/
Pinangakuan
Maynila
mga Kastila sa
Sulayman
uli sila ng
pribilehiyo na
ipinangako nila
mga Kastila
pag-alsa ng
magkasamang
puwersa ng
mga Gustong
bumalik sa
pananampalata
ya ng mga
ninuno
Kastila at mga
Pilipinong
sundalo
4. Bankaw
1622
Leyte
Ipaglaban ang
Bankaw
Namatay si
5. Silang
1762
Ilokos Sur
Pagtanggi sa buwis
Diego Silang/
Pinatay siya ng
Gabriela Silang
kanyang
kaibigan si
Miguel Vicos.
Namatay
siyang
nakikipaglaban
sa mga tauhan
ni Don Miguel
de Arza.
6. Silang
1762
Ilokos Sur
Pagtanggi sa buwis
Diego Silang/
Pinatay siya ng
Gabriela Silang
kanyang
kaibigan si
Miguel Vicos.
Namatay
siyang
nakikipaglaban
sa mga tauhan
ni Don Miguel
de Arza.
7. Hermano
Pule
1840
Tayabas,
Pagtanggi ng
Apolinario de Hinuli at
Quezon
simbahan na
la Cruz
tanggapin siya dahil
isa siyang katutubo
pinatay
Kinalabasan ng mga Pag-aalsa:
Hindi nagawang matagumpay ang ginawang pagaalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila.
Subalit kahit paano ay naging daan ito upang
maiparating ng mga Pilipino ang kawalan ng
kasiyahan nila sa pamamalakad ng mga Espanyol.

Ang mga Pilipino bagama’t bigo ay lumantad pa
rin ang katangiang taglay- ang pagmamahal sa
kalayaan at ang pakikibaka para sa kanilang
paniniwala.
Dahilan ng Kabiguan:
Malaking salik ang pagkakalayu-layo ng mga pulo sa Pilipinas
sa mabilis na paghahari ng mga Espanyol. Ang mga pagaalsa ay naganap sa iba’t-ibang dako ng bansa kaya hindi
naging madali para sa mga Pilipino ang magkaisa laban sa
kapangyarihang Espanyol.

Sa gitna ng pag-aalsa ay walang lumitaw na malakas na
pinuno para pamunuan ang mga pag-aalsa. Naging hadlang
din ang suliranin sa transportasyon at komunikasyon. Hindi
nagkatulungan ang mga Pilipino at naging pabugsu-bugso
ang kanilang pakikipaglaban na madali namang nasugpo ng
mga Kastila. Ang mga Pilipino ay walang itatapat na
malalakas at mahuhusay na armas ng mga kalaban.

similar documents