Vzorový proces inštalácie (po prekliku sa stiahne PPT)

Report
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft
*Použité snímky obrazovky zodpovedajú predbežnej verzii softvéru. Skutočná inštalácia sa môže líšiť.
Zákazník
Podľa pokynov
uvedených na balení
treba prejsť na lokalitu
office.com/setup
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft
Zákazník alebo
servisné stredisko
 
http://www.office.com/steup
Vyskúšajte úplne nový typ balíka Office
Hlavné trendy
a ciele O15
Zadajte kód Product Key
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft

 Office – Microsoft Office

Zákazník
 
http://www.office.com/steup

 Office – Microsoft Office
Hlavné trendy
a ciele O15
Vytvorte si konto Microsoft. Ak ho už máte, prihláste sa.
Ak zákazník využíva Hotmail, Xbox Live, Windows Phone
či SkyDrive, konto Microsoft pravdepodobne už má.
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft

Zákazník
 
http://www.office.com/steup
Hlavné trendy
a ciele O15

 Office – Microsoft Office
Poznámka: Obdobie predplatného balíka Office začne po kliknutí na tlačidlo Pokračovať
Vyberte jazyk produktu a vyjadrite explicitný súhlas
so zásadami ochrany osobných údajov
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft

Zákazník a servisné
stredisko
1.
2.
3.
4.
Skontrolujte, či bol na inštaláciu vybratý správny produkt.
Kliknutím na tlačidlo Inštalovať spustite inštalačný proces.
Súbory sa stiahnu z internetu.
Stránka Moje konto sa líši v závislosti od produktu.
Stránka Moje konto pre produkty Office 2013
Dôverné informácie spoločnosti Microsoft
Stránka Moje konto pre služby Office 365 Premium pre
domácnosti
Zákazník alebo
servisné stredisko
Celková veľkosť súborov stiahnutých z internetu bude
1 až 1,5 GB v závislosti od zakúpeného produktu
Zákazník alebo
servisné stredisko
Zákazník
Zákazník vyjadrí súhlas s licenčnou zmluvou
koncového používateľa
Servisné stredisko
Počas inštalácie a rozbaľovania súborov sa prehrá krátke video
Video nechajte prehrať
Servisné stredisko
Servisné stredisko
Katarína
Zákazník si môže vzhľad programov balíka Office prispôsobiť
pomocou motívov
Servisné stredisko
Kliknite na položku Nie, ďakujem
Servisné stredisko
Zostaňte online!
Súbory sa stále sťahujú a inštalujú
Servisné stredisko
Inštalácia je hotová.

similar documents