PI 2 Vesna Miranovic Porodica djeteta sa USM

Report
-prisustvo cijanoze
-nizak rast
-ožiljci
-krhkost/slabašnost
-mršavost
-neraspoloženje/nervoza
-nedostatak samopouzdanja
-samopotcjenjivanje
-nesamostalnost
-nezrelost
-osjetljivost
-ispod uzrasne grupe
-razvojno/akademski
-nesposobnost za učešće u
aktivnostima
-nedostatak energije
-neophodnost uzimanja
ljekova
-potreba za O2
-sklonost infekcijama
-mokrenje u krevetu (diuretici)

Podrazumjeva:samoprihvatanje,
pozitivne odnose sa drugim licima,
autonomiju, osjećaj smislenosti
života kao i mogućnost za lično,
neprekidno sazrijevanje
Uticaji od značaja na proces
adaptacije
Faktori
vezani
za bolest
Prethodno
iskustvo sa
stresom
Procjena stresa
Stanje/crta
anksioznosti
Stepen
razvoja
porodice
Socijalna
podrška i
resursi
Suočavanje
Otpornost
Adaptacija
Blagostanje
Kvalitet
života
Sposobnost
rješavanja problema
i sposobnost
komunikacije








Samohrana majka
Treće dijete
Nezaposlena, viša škola
Iznajmljeni stan
Zdravstveno osigurana
preko biroa rada
Postnatalno postavljena
dijagnoza
Dostupna socijalna
pomoć povremeno
Baka djeteta vodi
računa o njemu

similar documents