Prezentacia_jedovate_huby - Stredná odborná škola strojnícka

Report
Stredná odborná škola strojnícka,
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Enviroprojekt 2014
Názov projektu: Ekostrojár
Autor prezentácie: Bc. Rudolf Cáfal
JEDOVATÉ HUBY ZÁHORIA
Jedovatosť húb je od pradávna obsahom mnohých mýtov, povier a neuveriteľných legiend.
Mnohé sú obsahom ľudského povedomia o hubách aj v súčasnosti. Aj keď sú huby súčasťou
stravovania človeka už mnohé storočia, ich jedovatosť je rovnako dlho príčinou mnohých
otráv a úmrtí. Ešte stále je mnoho ľudí presvedčených, že strieborná lyžička sčernie, ak ňou
pomiešame pokrm z jedovatých húb, že surová cibuľa pridaná do pokrmu zhnedne a
petržlenová vňať zožltne. Rovnako veria, že jedovaté huby majú štipľavú, horkú alebo inak
odpornú chuť, že huby, ktoré modrejú, černejú alebo inak menia farbu, sú jedovaté a že
jedovaté huby nebývajú červivé ani ohryzené od slimákov, že na pňoch nerastú jedovaté
huby a existuje veľa ďalších povier.
V tejto prezentácii predstavím desať najbežnejších, ale o to nebezpečnejších húb Záhoria.
Nebezpečné sú najme účinkami jedov ktoré obsahujú a možnosťou zámeny s jedlými
hubami.
Podľa účinkov na zdravie huby delíme na:
- jedlé
- nejedlé
- jedovaté
Príznaky otravy hubami
Nevoľnosť
Bolesti hlavy
Hnačka
Vracanie
Prvá pomoc pri otrave hubami
Vypiť slanú vodu a vyvolať zvracanie
Požiť živočíšne uhlie
Okamžite vyhľadať lekársku pomoc!
ZÁSADY ZBERU HÚB
- Zbierame len tie huby, ktoré poznáme!
- Mal by nám ich skontrolovať skúsený hubár .
- Nikdy nezbierame do igelitových vrecúšok alebo tašiek! Používame
vzdušné košíky.
- Plodnice húb neodrezávame, ale ich vyťahujeme až potom očistíme.
- Po návrate domov plodnice čo najskôr spracujeme .
- Huby môžeme konzervovať : sušením, zavarením, mrazením .
muchotrávka zelená Amanita phalloides,
muchotrávka zelená biela Amanita phalloides var. Alba
V miernom pásme severnej pologule je to najjedovatejšia huba, ktorá spôsobuje smrteľné otravy. U nás si každý rok
vyžiada zbytočne niekoľko ľudských životov. Hoci je muchotrávka zelená čo do sfarbenia klobúka veľmi variabilná, pri
troche pozornosti možno sa ju naučiť dokonale poznať. Má svoje vonkajšie znaky, podľa ktorých ju možno celkom
bezpečne identifikovať. Bez dokonalej znalosti tejto huby by sa nemali hubári ani vydávať do lesa. Už deti v škole by sa ju
mali naučiť poznávať a rozlišovať od iných podobných húb, s ktorými si ju neskúsení návštevníci lesa zvyčajne mýlia.
muchotrávka tigrovaná Amanita pantherina
Je to prudko jedovatá huba. Podobá sa muchotrávke hrubej - Amanita
spissa, s ktorou si ju neskúsení hubári často zamieňajú. V českých
krajoch, kde kedysi veľmi propagovali zber muchotrávky hrubej, vyskytli
sa viaceré otravy muchotrávkou tigrovanou.
muchotrávka červená Amanita muscaria
To, že je muchotrávka červená jedovatá, vie každý hubár. Jej jedovatosť sa
často aj preceňuje, čo však nie je na škodu. V skutočnosti je však oveľa
menej nebezpečná, ako niektoré iné jedovaté muchotrávky alebo iné
jedovaté lupeňovité huby.
Pavučinovec plyšový (Cortinarius orellanus)
Pavučinovec plyšový (Cortinarius orellanus) je síce nenápadný, ale o to zákernejší druh. Príznaky otravy so smrteľnými
následkami sa často dostavia až po niekoľkých dňoch, dokonca týždňoch po jeho konzumácii, keď je na záchranu života
neskoro. V polovici minulého storočia sa v Poľsku vyskytli záhadné hromadné ochorenia končiace sa smrťou, sprevádzané
poruchami obličiek i pečene. Zistilo sa, že ich mal na svedomí práve pavučinovec plyšový, ktorého jedovatosť dovtedy
unikala pozornosti vedcov. Jed, ktorý sa nachádza v jeho dužine, dostal názov orellanín. Tento druh číha na svoje obete už od
júla v teplých listnatých lesoch, predovšetkým pod dubmi a bukmi.
vláknica Patouillardova Inocybe erubescens
Vláknica Patouillardova rastie od konca mája do septembra v listnatých
lesoch a v parkoch. Je to prudko jedovatá huba. Za mladi, kým je biela,
môžu si ju neskúsení hubári pomýliť s hubou čírovnica májová (Calocybe
gambosa) (májovka), alebo hodvábnica jarná Entoloma clypeatum.
hodvábnica veľká Entoloma sinuatum
Hodvábnica veľká rastie od mája do septembra v svetlých listnatých
lesoch. Je to prudko jedovatá huba, nebezpečná najmä preto, že si ju
neskúsení hubári mýlia s hubou čírovnica májová (Calocybe gambosa)
(májovka). Hodvábnici veľkej je príbuzná a veľmi sa podobá aj jedlá
hodvábnica jarná (Entoloma clypeatum)
kapucňovka okrovohnedastá Galerina marginata
Smrteľne jedovatá huba, ktorá obsahuje podobné toxíny ako muchotrávka
zelená. Smrteľnou dávkou pre dospelého človeka je 12-15 plodníc.
Možnosť zámeny s jedlou hubou plamienka zimná Flammulina velutipes
kališník hnedooranžový Omphalotus olearius
Je to jedovatá huba, ktorá zapríčiňuje žalúdočné ťažkosti. Príznaky otravy
sa začínajú o 1-2 hodiny a celý priebeh otravy sa zvyčajne končí po 2-4
hodinách bez akýchkoľvek vážnych následkov. Otravy kališníkom
hnedooranžovým sú podľa doterajších skúseností zväčša ľahké.
hríb satanský Boletus satanas
Je to jedovatý hríb, najmä za surova, ale smrteľné otravy nespôsobuje.
Otrava hríbom satanským sa prejavuje kŕčovitým dávením, ktoré trvá
často aj 6 hodín. Mladé plodnice lákajú svojou krásou, staré, naopak,
svojím nepríjemným zápachom odpudzujú. V niektorých krajoch ho po
dôkladnom uvarení jedia. My ho neodporúčame zbierať na jedenie.
hríb vínovočervený Boletus rhodopurpureus
Je to jedovatý hríb, ktorý má podobné vlastnosti ako hríb satanský.
Keďže je veľmi zriedkavý, treba ho chrániť.
Zdroje:
http://www.nahuby.sk/stranka_uzivatela.php
Jedovaté a nebezpečné organizmy, Edícia : Prírodovedec č. 340, NITRA
2008
http://biologia.wbl.sk/huby.ppt
Fotografie a doplnenie textu: autor
LESU ZDAR A HUBÁM OZVLÁŠŤ
Ďakujem za pozornosť

similar documents