DJEČJA… A1 B1 MIRIS C1 PLAVA D1 OSA A2 NOGOMET B2 MED C2 PLUS D2 PČELA “ČOVJEČE, NE LJUTI A3SE “VOLI – NE B3 VOLI” C3 ŽUTA D3 MRAV A4 LUTKICE B4 VJENČIĆ C4 JE D4 BUMBAR RJEŠENJE RJEŠENJE RJEŠENJE RJEŠENJE ZELENA IGRA CVIJET KUKAC C D A B TRAVNJAK (LIVADA) KONAČNO RJEŠENJE TRAVNJAK ŽIVOTNA ZAJEDNICA BILJAKA ŽIVOTINJA BILJKE TRAVNJAKA stolisnik kadulja trputac djetelina maslačak ŽIVOTINJE TRAVNJAKA miš zec krtica prepelica fazan.

Report
DJEČJA…
A1
B1
MIRIS
C1
PLAVA
D1
OSA
A2
NOGOMET
B2
MED
C2
PLUS
D2
PČELA
“ČOVJEČE, NE
LJUTI
A3SE
“VOLI – NE
B3
VOLI”
C3
ŽUTA
D3
MRAV
A4
LUTKICE
B4
VJENČIĆ
C4
JE
D4
BUMBAR
RJEŠENJE
RJEŠENJE
RJEŠENJE
RJEŠENJE
ZELENA
IGRA
CVIJET
KUKAC
C
D
A
B
TRAVNJAK
(LIVADA)
KONAČNO RJEŠENJE
TRAVNJAK
ŽIVOTNA ZAJEDNICA
BILJAKA
ŽIVOTINJA
BILJKE TRAVNJAKA
stolisnik
kadulja
trputac
djetelina
maslačak
ŽIVOTINJE TRAVNJAKA
miš
zec
krtica
prepelica
fazan
KUKCI
mrav
bubamara
leptir
skakavac
bumbar
pčela
ZAŠTO JE NA TRAVNJAKU ŽIVOT TAKO BUJAN?
Zato jer su tu povoljni
životni uvjeti!
 Tlo je plodno,
 ima dosta vode (u obliku kiše i rose),
 zrak je čist,
 a Sunce daje svjetlost i toplinu.
POVEZANOST BILJAKA I ŽIVOTINJA NA
TRAVNJAKU
ZELENI LISTOVI SU
HRANA KUKCIMA
BILJKA UZ POMOĆ
SUNCA STVARA
HRANU
KUKCI SU HRANA
PTICAMA
OD UGINULIH
ŽIVOTINJA I UVELOG
LIŠĆA NASTAJE
HUMUS
Travnjak je prava
mala tvornica
zdravlja!
A jeste li ovo
znali?
 Travnjaci na kojima pase
stoka se zovu pašnjaci, a oni
koje ljudi kose zovu se livade.
Sušenjem pokošene trave se
dobije sijeno – hrana stoci.
 U gradovima travnjake siju i
uređuju ljudi kako bi krasili
trgove i parkove.
Prezentaciju izradila učiteljica Lidija Matić prema udžbeničkom kompletu “Korak u svijet”.
Korištene fotografije su s weba.
Slavonski Brod,16.3.2008.g.

similar documents