Prečo je zem guľatá, TC

Report
Spracované v rámci projektu:
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
Názov projektu:
Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom
Kód ITMS projektu:
26110130485
Prečo je Zem guľatá
Mgr. Jana Morongová
Zem
Zem patrí medzi
planéty slnečnej
sústavy.
Zem obieha okolo
Slnka.
Zaujímavosti o Zemi
• Najvyššia teplota na Zemi bola
nameraná 13. 9. 1922 a to
57,8 °C.
• Najnižšia teplota bola
nameraná 21. 7. 1983 a to –
89 °C.
• Každoročne dopadne na
povrch planéty Zem okolo
1000 ton hviezdneho prachu.
• Vzhľadom k menšej gravitácii
by človek, ktorý váži na Zemi
100 kg, by na Mesiaci vážil iba
38 kg.
• Vzdialenosť od povrchu Zeme
do jej stredu je 6378
kilometrov.
• Zemská kôra je na najsilnejšom
mieste hrubá iba 66
kilometrov.
• Teplota v strede Zeme je asi
3870 °C.
• Až 71 % zemského povrchu
tvoria oceány, zvyšok pevnina.
• Zem je treťou planétou v
poradí od Slnka.
Prečo je Zem guľatá
• Obrovské prachové
mračná vo vesmíre
• Pred 4,6 miliardy rokmi
sa začali mračná spájať
• Prachové zrná
• Malé bloky relatívne
mäkkej hmoty
• Pôsobenie gravitačnej
sily
• Sústavne narastajúci
tvar gule
• Spájanie sa s ostatnými
malými vesmírnymi
telesami
• Je ako lopta trochu
sploštená na vrchu a
zospodu a po bokoch
vypuklá.
Slnečná sústava
Planéty
Slnko
Mesiace
Zaujímavosti o Slnečnej sústave
• Slnečná sústava je súčasťou
oveľa väčšieho komplexu
pozostávajúceho z množstva
hviezd a medzihviezdnej
hmoty – Galaxie.
• Slnko je jedna z približne 400
miliárd hviezd našej Galaxie,
nazývanej tiež Mliečna cesta
alebo nesprávne Mliečna
dráha
• Všetky telesá slnečnej sústavy
sa pohybujú po dráhach, ktoré
sa nazývajú kužeľosečky.
• Všetky hviezdy, ktoré je
oko schopné rozlíšiť na
nočnej oblohe, sú
súčasťou Galaxie Mliečna
cesta.
Planéty
• Okolo Slnka obieha po
eliptických dráhach osem
veľkých, takmer guľatých
telies nazývaných planéty:
Merkúr, Venuša, Zem,
Mars, Jupiter, Saturn, Urán,
Neptún.
• Pluto – trpasličia planéta.
• Planéty môžu mať vlastné
obežnice – mesiace.
• Za planétu sa považuje
každé teleso, ktoré obieha
okolo Slnka a neobieha
pritom okolo iného telesa,
• ktoré je dostatočne hmotné
na to, aby ho vlastná
gravitácia sformovala do
tvaru gule,
• a ktoré vyčistilo okolie svojej
obežnej dráhy.
Zaujímavosti o planétach
• Merkúr je pomenovaný podľa
rímskeho posla bohov
Merkúra, keďže sa pohybuje
po oblohe najrýchlejšie zo
všetkých planét.
• Venuša je najhorúcejšia
planéta v slnečnej sústave. Je
to náš najbližší sused, podobný
Zemi veľkosťou a hustotou.
• Jeden rok na Marse trvá 670
dní. Podľa niektorých
výskumov dokonca 687 dní.
• Jupiter je najväčšou a
najhmotnejšou planétou s
priemerom asi 11-krát väčším
ako je priemer Zeme.
• Saturn má 18 známych
mesiacov (napr.: Dione,
Japetus, Phoebe,Helena).
• Urán je tretia najväčšia
planéta.
• Planéta Neptún je
pomenovaná podľa
starorímskeho boha mora
Neptúna.
Mesiac
• prirodzená družica
Zeme
• obieha okolo Zeme po
takmer kruhovej dráhe
• okolo Zeme obehne
približne raz za 28 dní
• nesvieti, len odráža
slnečné svetlo
Zaujímavosti o mesiaci
• veľká guľa zo skál no je
oveľa menší ako Zem
• povrch je skalnatý a
nerovný s množstvom
priehlbín – kráterov
• nie je tam voda ani
vzduch
• gravitačná sila je 6-krát
menšia ako na Zemi
Mesiac
• Prvé vesmírne teleso,
ktoré navštívili ľudia
• Prvý človek na Mesiaci
– americký kozmonaut
Neil Armstrong
(r.1969, kozmická loď
Apollo 11)
Mesačné fázy
• Slnko osvetľuje vždy inú
časť mesačného
povrchu
• Mesiac pravidelne mení
svoj vzhľad
• mesačné fázy:
nov
prvá štvrť
spln
posledná štvrť
Nov
• Mesiac je najbližšie k
Slnku
• je k Zemi otočený
neosvetlenou časťou
• nevidíme ho
Prvá štvrť
• Mesiac postupne
obieha okolo Zeme
• Vidíme z neho stále
väčšiu časť osvetlenú
• „dorastá“- má tvar
písmena D
Spln
• Mesiac vidíme celý
• Je osvetlená celá
privrátená pologuľa
• Žiari celú noc, pretože
je presne oproti Slnku
Posledná štvrť
• Mesiac sa zmenšuje
• „cúva“- osvetlená časť
má tvar písmena C

similar documents