Pre*o sa skaly lámu?

Report
Mgr. Dana Zajícová
 Koľko
percent zemského povrchu zaberá
voda?
a. 60%
b. 80%
c. 70%

Opíš kolobeh vody v prírode.
PARA
KVAPALNÉ
SKUPENSTVO
ĽAD
PLYNNÉ SKUPENSTVO
VODA
PEVNÉ SKUPENSTVO
Doplň:
Voda, ktorá steká do potokov, jazier a riek
sa nazýva ........................... .
Voda, ktorá vsiakne do zeme sa volá
...................... voda.
Všetky rieky sa vlievajú do ................ .
Voda tvorí ........... % bunky človeka.
Život bez vody je / nie je možný.
1.
Vyparuje sa z mora slaná voda?
2.
Čo pozorujete na fólii, v ktorej je zabalený
list kapusty, na druhý deň?
Stavba zeme:
Zemská kôra
Zemský plášť
Zemské jadro
Nakresliť do zošita stavbu zeme.
 Učebnica,
strana 14
 Vymodeluj niekoľko pásov plastelíny rôznych
farieb. Poukladaj ich na seba. Položte ruky
na konce pásov a tlačte k sebe.
 Čo pozorujete?
Horniny
zvetrávajú
 Tenká
vrstva na povrchu Zeme, do ktorej
rastliny zapúšťajú korene.
Čo rastliny čerpajú z pôdy?
Žijú v pôde živočíchy?
Imelo biele
Tilandsia
Orchidee
 Učebnica
strana 15
 Pomôcky: pohár, pôda, lupa, voda
 Postup: Pôdu prezrite pod lupou. Zložte ju do
pohára s vodou. Unikajú bublinky? Vodu
zamiešajte s pôdou a počkajte, kým sa pôda
usadí.
 Čo ste zistili?
Z
ktorých častí sa skladá Zem?
 Z čoho je zložené zemské jadro?
 Z čoho je zložený zemský plášť?
 Z čoho je zložená zemská kôra?
 Čo je sopka?
 Čo je pôda?
 Čo spôsobuje zvetrávanie hornín?
 Zrealizuj
17.
pozorovanie v učebnici na strane

similar documents