vgtu sa fmf veiklos ataskaita 2011-2012

Report
VGTU SA FMF pirmininkė Gintarė Kaubrytė
VGTU SA FMF struktūra

Ataskaitiniu laikotarpiu sritis koordinavo:
 VGTU SA FMF pirmininkė Gintarė Kaubrytė
 Vicepirmininkė Jurgita Joneliūnaitė
VGTU SA FMF struktūra

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetus koordinavo:
 Socialinis – akademinis komitetas – Justinas Petravičius
(2011 05 19 – 2011 09 08 )ir Vitalija Bartusevičiūtė (2011 09
08 – 2011 11 23 ) ir Silvija Džiugaitė(2011 11 23 – iki dabar)
 Marketingo komitetas – Aurimas Ambrasas
 Ryšių su Visuomene komitetas – Lukas Pačkauskas
 Žmogiškųjų išteklių komitetas – Vilius Cicėnas
 Kultūros ir laisvalaikio komitetas – Justinas Verbickas
(2011 05 19 - )
VGTU SA FMF struktūra

Ataskaitiniu laikotarpiu kitas sritis koordinavo:
 Seniūnų koordinatorius – Andrej Popcov
 Kuratorių koordinatorius – Gintarė Kaubrytė
 Administratorius – Justinas Petravičius
Pagrindinės veiklos sritys

Bendrauti su studentais
Seniūnų modelio įgyvendinimas
Skatinti studentų bendravimą su administracija, dėstytojais
Atstovauti studentų interesams
Informuoti studentus aktualiais klausimais
Padėti studentams integruotis į universitetą
Siūlyti rekomendacijas
Atlikti poreikių analizę
Integruoti naujus narius į VGTU SA FMF
Nuolatos kelti narių kompetenciją
Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis AM, VGTU SA
padaliniais, bei jaunimo organizacijomis
 Organizuoti įvairius renginius, konferencijas, akcijas











Bendravimas su studentais

 Internetinis puslapis www.fmf.vgtusa.lt
(Administruoja Lukas Pačkauskas)
 Facebook kanalas (Administruoja Lukas Pačkauskas,
Justinas Petravičius, Gintarė Kaubrytė)
 Gmail grupės. Seniūnų, VGTU SA FMF narių.
 El.paštai. Seniūnų el.paštai, grupių el.paštai, VGTU
SA FMF komitetų paštai.
 Visi reklaminiai stendai fakultete prižiūrimi VGTU
SA FMF (už informacijos kokybę ir kiekybę
atsakingas marketingo komitetas)
Atstovavimas valdymo organuose

1. Senato posėdžiai (Justinas Petravičius, Vitalija
Bartusevičiūtė)
2. Dekanato posėdžiai (SA F pirmininkas)
3. Fakulteto tarybos posėdžiai ( SA F pirmininkas)
4. Atestacijų komiteto posėdžiai (SA F pirmininkas)
5. ERASMUS komisijos (Gintarė Kaubrytė)
6. VGTU SA valdybos posėdžiai
Atstovavimas studentų interesams

 Priimta nauja pirmo kurso seniūnų rinkimų tvarka
 Nuolatinės konsultacijos dėl stipendijų ir LSP
 Konsultavimas ir pagalba rašant apeliacijas
 Dalyvavimas antro kurso studentų rotacijoje
 Dalyvavimas skirstant stipendijas
 Poreikių analizės anketa
 Nuo 2011 09 30 VGTU SA FMF įdiegta patirties
kaupimo sistema
Darbo grupės kuriose dalyvauja/avo
VGTU SA FMF studentų atstovai















Bendrabučių
Bendrabučių tarybos modelio
Automobilių stovėjimo aišktelių
Vidinio kiemelio poilsio zonos
Studijų pritaikymas studentams su negalia (rezultatai yra, atiduota
aukščiau)
Maitinimo įstaigų (pradėta fakultete, atiduota CB)
Sesijos klausimų darbo grupė
Praktikų duomenų bazė (baigta)
Poreikių analizė(procese)
Socialinių zonų žemėlapis
Specialybių puslapių (sudaryta, procese)
„Motyvatorius 3000“
Dėl Užsienio kalbos kaip laisvo pasirenkamo dalyko
Dėl kūno kultūros
Kitos veiklos

 Pirmą kartą buvo ištestuoti VGTU SA FMF nariai
norintys pasitvirtinti studentų atstovais
 Bandyta susisiekti su magistrantūros studijų
studentais dėl studijų progamos tikslingumo.
 Studentų konsultacija visais klausimais.
 Suorganizuotas ketvirtakursių susitikimas su
vinječių gamintojais.
 Pradėtas ir toliau pildomas VGTU SA FMF
ALUMINI sąrašas.
Būsimų studentų ir esamų
konsultavimas parodose

 Dalyvavimas pirmakursių priėmimo metu į
universitetą ir jų konsultavimas
 2012 03 03, 2011 06 06 Atvirų durų dienos
 2012 01 21 Dalyvavimas Kauno mugėje „Kur stoti“ –
konsultavo Gintarė Kaubrytė
 2012 02 02/04 Litexpo studijų mugė. Mokymasis.
Studijos. Karjera.
 2012 03 29 Karjeros dienos.
Mokymai mokymai mokymai... 

 2012 03 10 - Žmogiškųjų išteklų komiteto mokimai; Lyderystė. Personalo
valdymas.Komandos sudėtis.Motyvacija. Dalyvavo Ieva Kučinskaitė ir Saulius
Lukošius
 2011 12 10/11 - VGTU SA FMF ir VGTU SA EF mokymai : Pagrindai. VGTU
SA Strategija.Komandos formavimas.SSGG.Bolonijos procesas .Marketingo ir
RsV pagrindai.
 2012 03 03 - SARK mokymai: Dokumentų nagrinėjimas.Rotacijos tvarka.
Dalyvavo Silvija Džiugaitė, Elijus Sekonas, Jonas Uosis, Gintarė Kupčiūnaitė,
Jurgita Joneliūnaitė, Gintarė Kaubrytė, Ieva Kučinskaitė.
 2011 11 17 - RSV mokymai: RsV principai.
 2012 03 31 - Marketingo mokymai: apskaita ir buhalterija marketinge.Dalyvavo
Lukas Norkūnas, Gustas Pajarskas, Mindaugas Matutis
 2012 03 24/25 - Išvažiuojamieji mokymai: Soc akadem veikla, darbo
reglamentas, HR. Dalyvavo Silvija Džiugaitė, Gintarė Kaubrytė, Andrej Popcov.
 2011-08-26/28 – Didieji VGTU SA vasaros mokymai (susitikimas su kandidatais
į Rektorius)
Mokymai mokymai mokymai... 

 2011-06-04 – VGTU SA Vadovų mokymai, buhalteriniai mokymai
 2011-09-08 Susitikimas su kandidatais į Rektorius
 2011-10-14/16 – LSAS konvencija.Strateginio mąstymo darbo grupė. Dalyvavo
Gintarė Kaubrytė. Soc. – Akadem darbo grupė Justinas Petravičius ir Vitalija
Bartusevičiūtė
 2011-09-14 Seniūnų mokymai “ Seniūnų diena”
 2012 03 30 – LSAS kongresas. Dalyvavo Gintarė Kaubrytė, Andrej Popcov.
 LSAS ataskaitinė – rinkiminė konferencija.
 2012 04 14/15 -VGTU SA KIF mokymai. Dalyvavo kaip vadovė Gintarė
Kaubrytė
 LSAS : Kas yra atstovavimas. Dalyvavo Gintarė Kaubrytė.
 2012 04 13/14 VGTU SA AIF, VGTU SA AGAI ir VGTU SA FMF mokymai: SIX
hats. Kūrybiškumas kaip įrankis versle. Viešasis kalbėjimas.

2011 03 04 VGTU SA FMF Socialinių ir akademinių reikalų komiteto nariai dalyvavo
nacionalinio lygmens seminare „Bolonijos procesas: nuo idėjos iki įgyvendinimo“

Studentų laisvalaikis 
2011 08 16-18 Pirmakursių stovykla

VGTU SA FMF prisitatymas studentams
Rugsėjo 1-ają dieną

VGTU SA FMF gimtadienis + naujų narių integracija
2011 09 08

Gedimino dienos‘11
2011 10 05 -08

Dainavom VGTU SA FMF himną.
VGTU SA FMF Fakultetinės dienos
„Fundatronas“
2011 10 11-13

„Sidabrinės pelės apdovanojimai“
2011 10 12

Nominacijos „Metų pabėgimas“ ir „Metų šypsena“
Pirmakursių krikštynos
2011 10 13

Boulingo turnyras „Fundamentinių mokslų fakulteto dekano taurei
laimėti“.
2012 02 20 – 2012 03 01

Aids diena

Kiaušinių ridenimo konkursas su VGTU
SA FMF
2012 04 11

Kiti renginiai/akcijos

 2012 03 21 - Atšvaitų akcija
 2012 03 08 Moters diena
 Mokyklų projektas.
 Katedrų bei VGTU klubų sveikinimai nuo studentų.

Ačiū už dėmesį!

similar documents