Prezentacja MediCar - Raiffeisen

Report
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar
Więcej niż
assistance.
Ubezpieczenie
medyczne,
które zapewnia
kompleksową
ochronę po
wypadku
komunikacyjnym.
Page 1
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar
W 2012 roku na polskich
drogach doszło do
36 000 wypadków.
45 000 osób ucierpiało
lub zostało rannych
(źródło KG Policji).
Wśród klientów RaiffeisenLeasing Polska S.A. co roku
dochodzi do 20 000 szkód
komunikacyjnych; w
większości z nich urazu
doznają (lub mogą doznać)
kierowca lub pasażerowie
leasingowanego pojazdu.
Page 2
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar
5
To maksymalna
liczba osób
ubezpieczonych.
OCHRONA PRZYPISANA
DO POJAZDU
Page 3
UBEZPIECZENI TO KIEROWCA I PASAŻEROWIE
PODRÓŻUJĄCY ZGŁOSZONYM DO
UBEZPIECZENIA POJAZDEM
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar
Ochronę MediCar
uruchamiamy w
przypadku:






Page 4
pęknięcia lub złamania
kości
zwichnięcia lub
skręcenia stawu
urazu kręgosłupa
urazu głowy
(wstrząśnienia mózgu,
pęknięcia kości czaszki)
urazu narządów
wewnętrznych
urazu oka
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar GRUPY ŚWIADCZEŃ
Świadczenia
informacyjnoorganizacyjne
• Infolinia szpitalna
• Telefoniczna informacja
medyczna
• Stomatologiczna karta
rabatowa
NA ŻYCZENIE
Page 5
Pomoc opiekuńcza
Pomoc medyczna
• Konsultacje lekarzy
specjalistów
• Badania laboratoryjne
• Badania radiologiczne
• Ultrasonografia
• Tomografia komputerowa
• Rezonans magnetyczny
•
•
•
•
•
•
•
•
Opieka pielęgniarska
Pomoc domowa
Sprzęt rehabilitacyjny
Dostarczenie leków
Dostarczenie zakupów
Transporty medyczne
Opieka nad dziećmi
Zakwaterowanie dla
osoby bliskiej
• i wiele innych
WYPADEK KOMUNIKACYJNY
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar ZAKRES OCHRONY
20
1
40 zabiegów rehabilitacyjnych
10 godzin korepetycji
4 wizyty pielęgniarki
4 doby zakwaterowania w hotelu
4 wizyty pomocy domowej
4 dni opieki nad dzieckiem
4 dni opieki nad osobą
niesamodzielną
4 dni opieki nad zwierzęciem
4 doby pobytu opiekuna w szpitalu
4 porady doradcy rodziny
Nieograniczona liczba badań
laboratoryjnych
Z POWYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ, UWZGLĘDNIAJĄC WSKAZANE LIMITY,
MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO RAZ NA JEDEN WYPADEK
Page 6
To maksymalna
liczba świadczeń
do wykorzystania
na zdarzenie.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar PROCES ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ
+48 22 260 39 63
Page 7
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar KOSZTY LECZENIA - PROSTY URAZ KRĘGOSŁUPA
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja neurologiczna
Diagnoza
Porada rehabilitacyjna
100,00 zł
Badanie radiologiczne; kręgosłup szyjny 2 projekcje
70,00 zł
Badanie kliniczne - wizyta
100,00 zł
Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa
550,00 zł
Prosty uraz kręgosłupa szyjnego
Iniekcja z lekiem przeciwbólowym
60,00 zł
Zastosowanie kołnierza ortopedycznego
80,00 zł
Ustalenie serii zabiegów w okresie unieruchomienia
80,00 zł
Ćwiczenia indywidualne
1200,00 zł
Trakcje i neuromobilizacje
1000,00 zł
Masaż poprzeczny
400,00 zł
Magnetronic
180,00 zł
Jonoforeza
180,00 zł
Prądy TENS
180,00 zł
Laseroterapia
180,00 zł
Lampy solux
180,00 zł
Kinesiotaping
180,00 zł
Porada rehabilitacyjna
Wizyta kontrolna
80,00 zł
Ortopeda
Wizyta kontrolna
100,00 zł
Neurolog
Wizyta kontrolna
100,00 zł
Koszty leczenia razem
Page 8
Badanie kliniczne - wizyta
Przypadek bez powikłań
5 000,00 zł
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar a UBEZPIECZENIE NNW
•
Page 9
W ubezpieczeniu NNW:
poszkodowany sam organizuje sobie proces
leczenia i ponosi wszelkie koszty z tym
związane
•
odroczona w czasie wypłata świadczenia
pieniężnego, której wysokość zależy od
stopnia stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu
•
wypłacane świadczenie pieniężne jest jedynie
zadośćuczynieniem za poniesiony uszczerbek
na zdrowiu, co dodatkowo wymaga od
ubezpieczonego stawienia się przed specjalną
komisją lekarską
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar a ABONAMENTY MEDYCZNE
Abonamenty medyczne:
Page 10
•
drogie procedury medyczne takie jak np.
rezonans magnetyczny czy tomografia
komputerowa dostępne są wyłączenie w
najdroższych wariantach
•
czas oczekiwania na ww. badania przekracza
okres jednego miesiąc, a w publicznej służbie
zdrowia nawet do kilku miesięcy
•
nie obejmują swoim zakresem świadczeń
opiekuńczych
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
MediCar KORZYŚCI
3
Dni robocze na
badania
specjalistyczne
5
Dni roboczych na
konsultacje
lekarzy
specjalistów
Badania
specjalistyczne takie
jak tomografia
komputerowa,
rezonans
magnetyczny
realizujemy do 3 dni
roboczych.
Konsultacje lekarzy
specjalistów
realizujemy do 5 dni
roboczych.
Page 11
Do dyspozycji
naszych pacjentów
oddajemy 10.000
lekarzy,
pielęgniarek,
rehabilitantów
i pozostałego
personelu
medycznego z
ponad 700 placówek
medycznych w całej
Polsce.
250
miejscowości,
w których znajdują się
nasze placówki
medyczne.

similar documents