Pre*o sa Mesiac mení?

Report
Mgr. Petra Bejšovcová
4. ročník
MESIAC
klikni
je prirodzená družica Zeme
 obieha okolo Zeme ( po takmer kruhovej
dráhe)
 okolo Zeme obehne približne raz za 28 dní

POKUS
Pomocou zrkadielka urob na stenu
„prasiatko“.
Čo na to potrebuješ?
Dá sa urobiť „prasiatko“ potme?
Mesiac ako zrkadlo
tak ako zrkadlo, tak aj Mesiac odráža iba
slnečné svetlo
 Mesiac nesvieti sám
 z Mesiaca nevidíme vždy rovnakú časť,
pretože pravidelne mení svoj tvar

Mesačné fázy:
NOV
Mesiac dorastá - písmeno (D)
SPLN
klikni
Mesiac cúva - písmeno (C)
NOV – Mesiac je bližšie k Slnku, vtedy ho nevidíme. Je ku nám otočený
neosvetlenou stranou.
SPLN – keď je Mesiac oproti Slnku otočený osvetlenou časťou k Zemi. Mesiac
vtedy vidíme ako kruh.
Iné družice Zeme

okolo Zeme obiehajú aj umelé družice –
satelity - vyrobili ich ľudia

SPUTNIK – prvá družica vypustená v
r.1957 v Rusku
dnes ich obieha okolo Zeme veľa
– umožňujú nám:

 používať mobilné telefóny,
 pozerať TV,
 riadiť lietadlá a lode na diaľku...
Mesiac v minulosti
ľudia sa o Mesiac zaujímali už dávno
 najskôr ho len pozorovali, neskôr i navštívili
 kozmonauti zistili, že Mesiac pokrýva hrubá
vrstva prachu a nie je tam vzduch
 ich stopy sa tam zachovali dodnes


Povrch je hrboľatý, plný priehlbín tzv.
KRÁTEROV, ktoré vidíme ako tmavé
škvrny na Mesiaci
Neil Armstrong (Američan)
prvý človek na Mesiaci
 na Mesiaci pristál v roku 1969

klikni
Prečo sa Mesiac mení?
Mesiac je prirodzená družica Zeme. Obieha okolo
Zeme po takmer kruhovej dráhe (1 obehnutie trvá
približne 28 dní). Mesiac nesvieti, iba odráža
slnečné svetlo.
Fázy mesiaca: nov, dorastanie (D), spln, cúvanie (C)
Sputnik – prvá vypustená umelá družica (satelit)
Neil Armstrong – 1. kozmonaut na Mesiaci
POKUS (na domácu úlohu)
Potrebuješ:
škatuľu, jemný piesok/múku, kamienok
Postup:
Do škatule nasyp piesok/múku. Vhoď do
prášku kamienok a opatrne ho vyber.
Pozoruj „kráter“ čo tam zostal.
Zistenie:
Kedy je kráter najväčší? Kedy je hlbší?
Dobrovoľná DÚ: Zisti novinky o Mesiaci.
Pozoruj Mesiac 4 týždne a denne zakresli jeho tvar.
Otázky

Fúka na Mesiaci vietor?
 Nie, pretože na Mesiaci nie je vzduch.

Čo potrebujú kozmonauti na pristátie na
Mesiaci?
 Skafander a kyslíkové zásobníky.

Prečo nie sú na Mesiaci rastliny?
 Lebo rastliny k životu potrebujú vzduch a
pôdu.
Ďakujem za pozornosť!
Použité zdroje:
 www.google.sk
 www.planetavedomosti.iedu.sk
 www.youtube.com
 Učebnica – Prírodoveda pre 4. ročník
ZŠ (Wiegerová)

similar documents