Ako má moderná knižnica reagovať na potreby univerzity?

Report
Jozef Dzivak
Slovak Chemistry Library
[email protected]
Aké budú trendy vo vzdelávaní?
1.
Študenti používajú svoje vlastné zariadenia.
2.
Používatelia a školy rýchle adoptujú nové hardvérové technológie
(notebooky, smartfóny). Tieto nové technológie však nie sú dostatočne
zásobené vzdelávacím softvérom a digitálnym obsahom.
3.
Tradičné a moderné vzdelávanie neboli vzájomne prepojené, avšak očakáva
sa ich rýchla konvergencia.
4.
Bezplatné online vzdelávacie programy, ktoré učitelia využívajú pri vyučovaní.
5.
Čoraz viac učiteľov používa hry a sociálne siete s ktorými majú študenti
skúsenosti vo vzdelávacom procese.
1.
Študenti používajú svoje vlastné zariadenia.
2.
Používatelia a školy rýchle adoptujú nové hardvérové technológie
(notebooky, smartfóny). Tieto nové technológie však nie sú dostatočne
zásobené vzdelávacím softvérom a digitálnym obsahom.
3.
Tradičné a moderné vzdelávanie neboli vzájomne prepojené, avšak očakáva
sa ich rýchla konvergencia.
4.
Bezplatné online vzdelávacie programy, ktoré učitelia využívajú pri vyučovaní.
5.
Čoraz viac učiteľov používa hry a sociálne siete s ktorými majú študenti
skúsenosti vo vzdelávacom procese.
1.
Študenti používajú svoje vlastné zariadenia.
2.
Používatelia a školy rýchle adoptujú nové hardvérové technológie
(notebooky, smartfóny). Tieto nové technológie však nie sú dostatočne
zásobené vzdelávacím softvérom a digitálnym obsahom.
3.
Tradičné a moderné vzdelávanie neboli vzájomne prepojené, avšak očakáva
sa ich rýchla konvergencia.
4.
Bezplatné online vzdelávacie programy, ktoré učitelia využívajú pri vyučovaní.
5.
Čoraz viac učiteľov používa hry a sociálne siete s ktorými majú študenti
skúsenosti vo vzdelávacom procese.
1.
Študenti používajú svoje vlastné zariadenia.
2.
Používatelia a školy rýchle adoptujú nové hardvérové technológie
(notebooky, smartfóny). Tieto nové technológie však nie sú dostatočne
zásobené vzdelávacím softvérom a digitálnym obsahom.
3.
Tradičné a moderné vzdelávanie neboli vzájomne prepojené, avšak očakáva
sa ich rýchla konvergencia.
4.
Bezplatné online vzdelávacie programy, ktoré učitelia využívajú pri
vyučovaní.
5.
Čoraz viac učiteľov používa hry a sociálne siete s ktorými majú študenti
skúsenosti vo vzdelávacom procese.
1.
Študenti používajú svoje vlastné zariadenia.
2.
Používatelia a školy rýchle adoptujú nové hardvérové technológie
(notebooky, smartfóny). Tieto nové technológie však nie sú dostatočne
zásobené vzdelávacím softvérom a digitálnym obsahom.
3.
Tradičné a moderné vzdelávanie neboli vzájomne prepojené, avšak očakáva
sa ich rýchla konvergencia.
4.
Bezplatné online vzdelávacie programy, ktoré učitelia využívajú pri vyučovaní.
5.
Čoraz viac učiteľov používa hry a sociálne siete s ktorými majú študenti
skúsenosti vo vzdelávacom procese.
Aký sú naši použivatelia?
Digital
publishing
the university
literature
• Zo štúdie
Millennials+,
TNS of
Slovakia
vyplýva, že pre
mladých sa stali
samozrejmosťou dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných uviedlo, že
vlastní smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho pravdepodobne v blízkej budúcnosti
kúpia. Tlačidlové mobilné telefóny sú naopak na ústupe.
• Zo štúdie Millennials+, TNS Slovakia vyplýva, že pre mladých sa stali
samozrejmosťou dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných uviedlo, že vlastní
smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho pravdepodobne v blízkej budúcnosti kúpia.
Tlačidlové mobilné telefóny sú naopak na ústupe.
• obľúbené sú aj notebooky, ktorým dali respondenti prednosť pred osobnými
počítačmi. Tablet vlastní približne 20 percent mladých a približne rovnaký
počet z nich by ho chcel vlastniť.
• Zo štúdie Millennials+, TNS Slovakia vyplýva, že pre mladých sa stali
samozrejmosťou dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných uviedlo, že vlastní
smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho pravdepodobne v blízkej budúcnosti kúpia.
Tlačidlové mobilné telefóny sú naopak na ústupe.
• obľúbené sú aj notebooky, ktorým dali respondenti prednosť pred osobnými
počítačmi. Tablet vlastní približne 20 percent mladých a približne rovnaký počet
z nich by ho chcel vlastniť.
• mladí trávia na internete v priemere štyri hodiny denne.
• Zo štúdie Millennials+, TNS Slovakia vyplýva, že pre mladých sa stali
samozrejmosťou dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných uviedlo, že vlastní
smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho pravdepodobne v blízkej budúcnosti kúpia.
Tlačidlové mobilné telefóny sú naopak na ústupe.
• obľúbené sú aj notebooky, ktorým dali respondenti prednosť pred osobnými
počítačmi. Tablet vlastní približne 20 percent mladých a približne rovnaký počet
z nich by ho chcel vlastniť.
• mladí trávia na internete v priemere štyri hodiny denne.
• chatovanie s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí jedným zo spôsobov
venovania sa priateľom.
• Zo štúdie Millennials+, TNS Slovakia vyplýva, že pre mladých sa stali
samozrejmosťou dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných uviedlo, že vlastní
smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho pravdepodobne v blízkej budúcnosti kúpia.
Tlačidlové mobilné telefóny sú naopak na ústupe.
• obľúbené sú aj notebooky, ktorým dali respondenti prednosť pred osobnými
počítačmi. Tablet vlastní približne 20 percent mladých a približne rovnaký počet
z nich by ho chcel vlastniť.
• mladí trávia na internete v priemere štyri hodiny denne.
• chatovanie s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí jedným zo spôsobov
venovania sa priateľom.
• ak však podľa nej vezmeme do úvahy, koľko času trávia s priateľmi v škole, na
krúžkoch alebo brigádach a potom ešte s nimi komunikujú cez chat či skype,
dnešná mládež je súčasťou oveľa väčšej sociálnej interakcie, ako to bolo v
minulosti.
Obľúbenosť služieb v SCHK
2010
2014
copy
23 %
11 %
print
17 %
37 %
library computers
13 %
26 %
study and rest
15 %
56 %
wifi
15 %
9%
circulation
17 %
17 %
03/2014
12/2013
09/2013
06/2013
03/2013
12/2012
0
09/2012
prístupy
06/2012
20000
03/2012
100000
12/2011
120000
09/2011
03/2014
12/2013
09/2013
06/2013
03/2013
12/2012
09/2012
06/2012
03/2012
12/2011
09/2011
Prieskum záujmu o služby SCHK
používatelia
3500
3000
2500
80000
2000
60000
1500
40000
1000
500
0
Nové služby SCHK
• centrálna správa počítačov
• rovnaké používateľské kontá a softvér na desktopoch a
notebookoch
• vytvorenie používateľského účtu pri registrácii
• autorizované odosielanie tlačových úloh
• tlač z ľubovoľného počítača a notebooku v rámci knižnice
ako aj mimo nej
• dobíjanie kreditu cez internet alebo v knižnici
• vyzdvihnutie tlačových úloh do 48 hodín od ich odoslania
• digitálny archív pre zber a sprístupnenie šedej a
openaccess literatúry
• archív záverečných prác
•
•
•
•
•
webové úložisko postavené na platforme OwnCloud
možnosť uchovávať súbory, kalendáre, kontakty …
prepojenia s obdobnými cloudovými službami
zdieľanie súborov z ostatnými používateľmi knižnice
doručovanie dokumentov / selfscan
•
•
•
•
miesta pre individuálne a skupinové štúdium, flipchart
sedačky, tulivaky, vankúše, deky
veľkoplošné televízory (spravodajstvo, dokumenty)
tradičné a dotykové počítače, možnosť požičania tabletu a
notebooku
•
•
•
•
návody na nastavenie služieb a používanie
odkazy na zodpovedné osoby
školenia personálu a používateľov
stála osobná dostupnosť konzultanta
• podpora dotykových zariadení ako mobily a tablety
• zobrazenie digitálnych obrazov v natívnom rozlíšení
• plnotextové vyhľadávanie v plných textoch na
úrovni strán
• zvýraznenie výsledkov vyhľadávania priamo na
stránke
• výber textu a obrázkov priamo z dokumentov
• možnosť tlače alebo sťahovania dokumentov
opatrených vodoznakom a QR kódom
• vytváranie poznámok a ich zdieľanie s priateľmi
• prepojenie ILS s digitálnou knižnicou
• pokročilá správa používateľských práv
• sprístupnenie novej študijnej literatúry
Autorizácia používateľov
ILS
LDAP
Digitálne publikovanie a digitálna knižnica
DIGITISATION
eStudy
LDAP
PUBLISHING
PRINT on demand
BINDING
eDesktop, cloud a doručovanie obsahu
SELFSCANNING
LDAP
StudyCloud
eDesktop
Computer printing
LDAP
Print on demand
eDesktop
Thesis printing
LDAP
StudyCloud
Print on demand
BINDING
Thesis
eArchive
DIGITISATION
ILS
SELFSCANNING
eStudy
LDAP
StudyCloud
PUBLISHING
Print on demand
eDesktop
BINDING
Thesis
eArchive

similar documents