Vrste i oblici programa

Report
VRSTE I OBLICI PROGRAMA
Beograd, 19.06.2012.
Sastanak u okviru projekta Vrtići bez granica
Posebni programi:
Igraonica
 Učenje i druženje kroz igru;
 Minimalno jednom nedeljno ili svakodnevno u trajanju od 1,5 do
3 sata;
 Deca uzrasta od 3 do 7 godina dolaze po želji; Broj dece zavisi od
raspoloživog prostora - najviše 24 dece po jednoj odrasloj osobi;
 Grupe mešovite najčešće; mogu se organizovati i po uzrastima;
 Vaspitač; psiholog; pedagog, pedagozi posebnih područja, a
izuzetno i stručnjaci drugih profila (član 8. ZOSOV);
 Mogućnost dobrovoljnog uključivanja roditelja - volontiranja
Igrovnica/ Mesta susretanja








Pružanje mogućnosti za slobodnu igru i druženje dece međusobno i sa odraslima;
kultivisanje različite igrovne i istraživačke aktivnosti kao načina saznavanja i
izražavanja sopstvenog iskustva;pružanje roditeljima mogućnosti da razmenjuju
iskustva, bolje razumeju dete i da neposredno učestvuju u vaspitanju dece
Minimalno dva puta nedeljno ili svakodnevno u trajanju od 1,5 do 3 sata.
Deca uzrasta od 3 do 7 godina i njihovi roditelji/staratelji/ drugi članovi porodice.
Broj prisutne dece zavisi od raspoloživog prostora- najviše 24.
Mogućnost organizovanja i „bebi grupe“ (maksimalno do 12) u trajanju do 2 sata i
uz obavezno prisustvo jednog odraslog -pratioca deteta
Ne formiraju se stalne grupe dece.
Grupe mogu da budu mešovite;
Vaspitač; psiholog; pedagog, pedagozi posebnih područja, a izuzetno i stručnjaci
drugih profila (član 8. ZOSOV)
Program omogućava aktivno učešće roditelja - roditelji dobrovoljno i zajedno sa
voditeljem igraonice rukovode njenim radom, učestvuju u opremanju, uređenju i
održavanju prostora, nabavci materijala, planiranju rada i neposrednom radu.
Putujući vrtić




Organizovano vaspitanje i obrazovanje dece u
sredinama u kojima ne postoji niti jedan
organizovan oblik rada ili program - ublažavanje
posledica socijalno – kulturne nejednakosti
2 do 3 puta nedeljno ili svakodnevno u trajanju od
2 do 3 sata dnevno
Deca uzrasta od 5,6 godine do polaska u školu. Broj
dece - do 25.
Vaspitač
„Putujući“ vaspitač







Vaspitanje i obrazovanje dece u sredinama u kojima ne postoji nijedan
organizovan oblik ili program ili ne postoji mogućnost organizovanog
prevoza dece do vrtića i
pružanje stručne pedagoške i pomoći roditeljima i drugim
zainteresovanim u vaspitanju i obrazovanju dece.
2 do 3 puta nedeljno - 2 do 3 sata dnevno
Deca uzrasta od 5,6 godine do polaska u školu, kao i deca koja zbog duže
bolesti nisu u mogućnosti da pohađaju nijedan od ponuđenih oblika ili
programa.
Broj dece – u skladu sa načinom / mestom organizovanja (u određenom
prostoru za više dece ili u porodici)
Vaspitač
Osnovne smernice rada putujećeg vaspitača donosi i izrađuje predškolska
ustanova u skladu sa specifičnim uslovima i potrebama dece i porodice.
Specijalizovani programi:
Čitaonica (Pričaonica)
 Uvođenje deteta u svet knjige i stimulisanje govorno-jezičkog razvoja;
 Mogući sadražaji rada: prikazivanje knjiga i razgovor o knjigama,
pričanje/čitanje priča, susreti sa stvaraocima za decu (književnici, pesnici,
ilustratori...), pozajmljivanje knjiga, primena različitih metoda za
stimulisanje govorno jezičkog stvaralštva kod dece, pravljenje knjiga sa
decom i roditeljima;
 Jednom ili više puta nedeljno u trajanju
od 1 do 1,5 sata;
 Deca uzrata od 3 do 7 godina;
 Mesto: biblioteka, čitaonica ili posebno
opremljen prostor u vrtiću;
 Vaspitač, bibliotekar, filolozi, književni stvaraoci
i drugi saradnici (član 8. ZOSOV).
Studio (Radionica) dramskog
izražavanja
Razvijanje i podsticanje stvaralačkog izražavanja (pokretom,
gestom, glasom, crtežom...)
 Mogući sadržaji rada: dramske igre i elementi dramskog izražavanja
(improvizacija, simulacija, igre uloga), elementi pozorišta i
pozorišne tehnike (pozorište lutaka, izrada i rad sa scenskom
lutkom, scenario, scenografija, kostim, kostimografija...).
 Jednom ili više puta nedeljno u
trajanju od 1 do 2 sata.
 Deca uzrasta od 4 do 7 godina.
 Vaspitač, dramski stručnjaci i
drugi saradnici

Likovni atelje
(radionica, studio)






Stimulisanje i razvijanje likovnog izražavanja dece (ne
samo talentovane);
Program likovnog ateljea pored likovne, sadrži i
elemente primenjene umetnosti i vajarastva
(oblikovanje glinom, plastelinom...);
Minimalno jednom nedeljno u trajanju od 1 do 2 sata.
Deca svih uzrasta ( ne samo talentovana);
Broj dece: do 15 dece meštovitog uzrasta;
Vaspitač, likovni pedagozi, likovni stvaraoci i drugi
saradnici (član 8. ZOSOV).
Programi fizičke kulture




Podsticanje fizičkog rasta i razvoja dece i doprinos
zdravstvenoj zaštiti i prevenciji; omogućavanje
raznovrsnih prirodnih aktivnosti koje deca vole i
kojima se spontano bave kada imaju uslove za to.
Programi fizičke kulture neguju igru kao osnovni oblik
rada.
Minimalno jednom, a poželjno 3 puta nedeljno, u
trajanju od 1 do 2 sata.
Deca svih uzrasta. Broj dece - do 15 dece meštovitog
uzrasta.
vaspitač, pedagog za fizičko, i drugi saradnici (član 8.
ZOSOV).
Igrališta/Centri na otvorenom
Programi se odvijaju na otvorenom prostoru, ispod
drveta, u dvorištu, ispod improvizovanog zaklona, na igralištima i sl.

Kreiranje mogućnosti i podsticanje dečje igre,

učenje i razvoja na otvorenom prostoru;

Svakodnevno u trajanju od najmanje 30 minuta,
može i više sati (trajanje definisano vrstom programa i uzrastom dece); Ne postoji loše vreme,
samo loša garderoba!
Prostor uređen kao igralište, ili prostor dovoljno podsticajan i siguran za rad sa decom; Umesto da
eliminišemo sve rizike, decu treba naučiti da kontrolišu rizike i snalaze se u rizičnim situacijama!

Dečja igračišta mogu biti deo nekgo drugog oblika
(igraonice, igrovnice) ili se na objektima dečjih igrališta mogu
delom realizovati drugi oblici (specijalizovani programi,
prigodni povremeni programi, sekcije i manifestacije);

Vode ih odgovarajuči vaspitači i/ili drugi
Stručnjaci u zavisnosti od vrste
programa.

Igroteka/Vrtić kao resurs centar




osnovna funkcija - pozajmljivanje igračaka
sva deca predškolskog uzrasta učlanjena u igroteku
(roditelji plaćaju godišnju članarinu)
Mesto: Prostor vrtića, putujućeg vrtića, škole,
biblioteke, dečji centri, galerije, muzeji.....
Vaspitač, psiholog; pedagog, pedagozi posebnih
područja, a izuzetno i stručnjaci drugih profila (član
8. ZOSOV)
Usluge porodici sa decom ranog uzrasta
Savetovalište za roditelje
 Pružanje stručne pomoći i podrške porodici u svim
pitanjima vezanim za vaspitanje, obrazovanje i
odrastanje dece.
 minimalno 2 puta nedeljno u trajanju po 3h.
 svi roditelji na određenoj teritoriji, bez obzira na to da
li su deca uključena u predškolsku ustanovu ili neki
odrugi oblik organizovanja.
 pedagozi, psiholozi i, po potrebi, drugi saradnici, u
skladu sa zakonom i potrebama lokalne zajednice.
Škole roditeljstva




Pružanje stručne pomoći i podrške porodici u svim
pitanjima vezanim za vaspitanje, obrazovanje i
odrastanje dece.
minimalno 2 puta nedeljno u trajanju po 3h.
svi roditelji na određenoj teritoriji, bez obzira na to da
li su deca uključena u predškolsku ustanovu ili neki
odrugi oblik rada;
pedagozi, psiholozi i po potrebi, drugi saradnici, u
skladu sa zakonom i potrebama lokalne zajednice.

similar documents