Preko zapo*ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Report
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”
•Udruženje za podršku osobama emetenim u rezvoju”Naša kuća” je osnovano na inicijativu
roditelja dece sa teškoćama u razvoju.
•Misija udruženja je poboljšanje kvaliteta života i socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim
teškoćama
•OBLASTI RADA UDRUŽENJA :
•Podrška porodici,
•Unapređenje kvaliteta I raznovrsnosti usluga odnosno podrške u lokalnoj zajednici
•Zapošljavanje uz podršku
•Samostalan život uz podršku
•Razvoj socijalnog preduzetništva, kao načina zapošljavanja.
•Zaštita prava osoba sa invaliditetom i posebno sa intelektualnim teškoćama
•Participacija u kreiranju i implementaciji zakona koji se odnose na osobe sa invaliditetom
•NAČIN RADA:
•Individualni pristup
•Vršnjačko učenje.
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Ciljevi:
Povezivanje aktera na lokalnom nivou-uspostavljanje javnoprivatnog partnerstva u organizovanju usluge “Kuhinja na
točkovima” u okviru socijalnog preduzetništva :
Lokalna samuprava, opština Zvezdara-firma za
ketering”TopRest”-Udruženje za podršku osobama
ometenim u razvoju “Naša kuća”
Zapošljavanje mladih iz dnevnog centra u otvorenoj sredini,
obezbeđivanje radnih mesta na prijemu porudžbina,
pakovanju obroka, naplaćivanju, raznošenju i
Podrška građanima koji nisu u mogućnosti da se brinu o
sebi
Distribucija kvalitetnih i ekonomski prihvatljivih obroka
starim, teško pokretnim i bolesnim građanima na kućne
adrese Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Aktivnosti:
Analiziranje potreba građana na teritoriji opštine Zvezada i
dogovor o akcijama i podršci
Pregovori sa firmom za ketering “TopRest”
Prikupljanje sredstava, lobiranje kod donatora
Prprema korisnika dnevnog centra za nova radna mesta
u otvorenoj sredini
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Rezultat 1
Potpisan protokol o
saradnji sa gradskom
opstinom Zvezdara,
Volinterskim servisom
opštine Zvezdara,
Potpisan ugovor o
održavanju vozila za
dostavu
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Rezultat 2
Prikupljena sredstva za
kupovinu vozila za
dostavu-BCIF (SKAN
fondacija)
Za kupovinu fiskalne
kase i programa-USAIDCRS
Za kupovinu mašine za
pakovanje i
termostatiranih kaseta
za odlaganje upakovane
hrane-KARITAS-Srbija
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Rezultat 3
Potpisan ugovor o saradnju sa firmom za ketering “TopRest”
Instalirana oprema u kuhinji:
mašina za pakovanje
fiskalna kasa sa tač skrin monitorom i posebnim programom za rad
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Partneri:
Lokalna samouprava Zvezdara
Preko Volonterskog servisa-značaj povezivanja u efikasnom
pružanju usluga
Firma za ketering TopRest
BCIF
Karitas-Srbija
USAID-CRS, kroz program Podrska socijalnom preduzetništvu
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Promena u lokalnoj zajednici i kod korisnika
Promena stavova o osobama sa invaliditetom , posebno sa intelektualnim
teškoćama. Pozitivno društveno vrednovanje.
Mladi iz dnevnog centra:
Ne ulaze u uloge drugih osoba jer imaju svoje pozitivno vrdnovane
društvene uloge,paker, prodavac, raznosač,podrška drugim ranjivim
osobama.
“Oduvek sam sanjao da radim na kasi, da mogu da zaradim novac za
more.”
“Ja nosim hranu osobi koja je u kolicima , koja je sama i hoće da
razgovara sa nama.
“Mene svi vide kada se vozim kolima i prepoznaju me.”
Korisnica naše usluge nedeljom zove na druženje i šetnju jer je u
kolicima.
Naručuju se kolači , hoće dostavu i preko vikenda i imaju potrebu za
donošenjem lekova.
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Zaključci – preporuke
Za kvalitetniji život svih nas ma kojoj grupi pripadali
potrebno je da se pre svega čujemo ,razumemo potrebe i
povežemo.
Mreža koja se stvara obezbeđuje svakome od nas i ulogu
pružaoca podrške i ulogu podržavane osobe. Nekima je to
mogućnost da se uključe u društvo, drugima dokaz društveno
odgovornog poslovanja, društvene odgovornosti, ličnog
zadovoljstva.
Neophodno je da se potrudimo da primeri dobre prakse
postanu model razvoja svake lokalne zajednice.
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

similar documents