Çin Tıbbına Giriş - Cyprus Integrative Medicine

Report
Geleneksel Çin Tıbbı mucizesi
Akupunktur/akupressur meridyen ve
noktaların tanıtımı
Prof. Dr. Şahin Ahmedov
[email protected]
Akupressur, geleneksel Çin tıbbının
ayrılmaz parçasıdır
• 4600 yıl önce Çin toplumunda oluşan
ziraat yöntemleri, bitkilerin tedavi edici
gücünü saptamış ve günümüzün Çin
bitkisel tedavi yöntemini oluşturmuştur.
• 2000 yıl önce geleneksel Çin tıbbının
(GÇT) teorileri oluşmuştur; tedavinin,
hasta ile çevre arasındaki dengeye bağlı
olduğu saptanmıştır.
• GÇT, Avrupa 1700’lerde, Rusya ve
Amerika ise 1800’lerde tanışmıştır.
İnsan – Çevre dengenin kaynağı
• Hayat = Sema enerjisi
(Güneş) + Toprak
enerjisi (Yer çekimi)
• BU NEDENLE TÜM
SAĞLIK SORUNLAR
ÇEVRESEL NİTELİKLER
İÇERMEKTEDİR.
Hayatı simgeleyen Qi (Çi)
enerjinin kavramı,
geleneksel Çin tıbbının
temel kavramıdır. “Qi
enerjisi” açıklanmasının
kolay olmamasıyla beraber
onun Batı tıbbındaki izahatı
şöyledir:
Qi-enerjisi – EVRENİN BELLİ
BAŞLI VARLIKLARINI, KOZMİK
BOYUTTA VAR OLAN FAKAT
ÖZELLİK TAŞIMAYAN VE BELLİ
ÖLÇÜME TABİ TUTULAMAYAN
ALANLARLA BAĞLANTI
SAĞLAYAN BİR DİNAMİK
SINIRSIZ VE ÜNİTER HAYAT
AĞI OLUŞTURAN
FAKTÖRDÜR.
Qi, hareketle, ritimle, ısyla
kendi varlığını belirtmektedir.
GÇT’nın en popüler teorileri
• Qi enerjisinin doğada ve o cümleden insan
vücudunda işleyiş ve uygulamasını anlatan
GÇT teorilerinden en önemli ve popüler
olanları
• KUTUPSAL ZITLIK (Yin – Yang) teorisi
ve
• DONEMSELLİK (5 Element) teorisidir.
Dağın güney-güneşli Yang ve kuzey-gölgeli
Yin tarafları
YANG
• Güney
• Parlak
• Sema
• Güneş
• Gündüz
• İlkbahar
• Yaz
• Sıcak
• Kuruluk
• Erkek
• Hızlı hareket
• Hareketlilik
• Hafiflik
• Ön
• Üst
• Dış
• Ateş
• Sol
YIN
•
•
•
Kuzey
Soluk
Toprak
• Ay
• Gece
• Sonbahar
• Kış
• Soğuk
• Rutubet
• Kadın
• Yavaş hareket
• Durgunluk
• Ağırlık
• Arka
• Alt
• İç
• Su
• Sağ
Yang organlar
İÇİ BOŞ ORGANLAR
YARDIMCI ORGANLAR
• Mide
• İnce bağırsak
• Kalın bağırsak
• Safra kesesi
• İdrar kesesi
• “Üçlü ısıtıcı”
Yin organlar
İÇİ DOLU ORGANLAR
ENERJİ ÜRETEN
• Dalak
• Kalp
• Akçiğer
• Karaçiğer
• Böbrek
• Perikard
5 Element teorisi
KALP
İNCE BAĞIRSAK
Damarlar
Sevinç
Isı
Acı tat
11-15
KARACİĞER
SAFRA KESESİ
Eklem/lif
Öfke
Rüzgar
Ekşi tat
DALAK
MİDE
Kaslar
Endişe
Rutubet
Şekerli tat
07-11
23-03
BÖBREK
İDRAR KESESİ
Kemik
Korku
Soğuk
Tuzlu tat
15-19
AKCİĞER
KALIN BAĞIRSAK
Cilt
Üzüntü
Kuraklık
Acı-Biberli tat
03-07
GÇT’ın temel işlevi
DIŞ FAKTÖRLER
Soğuk
Sıcak
Rüzgar
Rutubet
Kuruluk
KAN
ENERJİ
SIVILAR
DİĞER FAKTÖRLER
Beslenme
Egzersiz
İÇ FAKTÖR
Öfke
Korku
Endişe
Üzüntü
Aşırı sevinç
GÇT yöntemleri
• GÇT’na göre, vücut işleyişini sağlayan iç
organlar, vücut yüzeyinde bulunan noktalarla
etki altında sağlanmaktadır.
• Akupunktur
• Akupressur
• Kupa-şişe
• Moksa-sigara
gibi yöntemlerle noktalar etkilenmektedir.
Akupunktur - Akupressür etkisinin
modern açıklaması
• Hücre – Hücre dışı arasındaki
etkileşimi enerji akımı şeklindedir
• Piezoelectrik etki
VÜCUDUN ORANTILI ÖLÇÜM BOYUTLARI
PARMAK GENİŞLİĞİ ÖLÇÜMÜ
1.
Orta parmak ölçümü - 1.
Baş parmak ölçümü - 2.
El parmaklarının ölçümü - 3.
3.
2.
VÜCUT HATLARI
1
4
3
2
6
5
1 – vücudun orta hattı
2 – göğüsün 1. hattı (2 s yana)
3 – göğüsün 2. hattı (4 s yana)
4 – göğüs 3. hattı (6 s yana)
5 – karnın 1. hattı (0.5 s yana)
6 – karnın 2. hattı (2 s yana)
1. Akciğer Meridyeni (lung-LU)
• Kolun Yin meridyenidir, 11
noktası var
• Gövdeden (3. gögüs hattı,
1. kaburgaarası) başlayarak
baş parmak tırnağın
dibinde lateralden
bitmektedir.
• Deri ve saç kontrolünü
sağlar
• Solunum sistemi sorunları,
deri ve omuz problemleri,
üzüntü tedavisinde
kullanılır
• Önemli noktalar: LU1, LU5,
LU7.
2. Kalın Bağırsak Meridyeni
(large intestine-LI)
• Kolun Yang meridyenidir, 20
noktası var
• İşaret parmağın lateralinden
başlayarak karşı tarafın burun
temelinde tamamlanır.
• Bağırsak problemi, solunum
sistemi ve omuz-sırt
sorunların ve vücutta ateş ve
rutubetin tedavisinde
kullanmaktadır
• Önemli noktalar: LI4, LI11,
LI15, LI19.
3. Mide Meridyeni (stomach- ST)
• Bacak Yang meridyenidir, 45
noktası var
• Göz bölgesinden önce alın
kenarına, ardından
boyundan gövdeye ve
aşağıya doğru ayağın ön
kısmından 2. ayak parmağına
kadar uzanmaktadır.
• Sindirim sorunları, diz
sorunları ve genel halsizlik
durumların tedavisinde
kullanmaktadır.
• Önemli noktalar: ST8, ST25,
ST35, ST36, ST40, ST44
4. Dalak Meridyeni (spleen-SP)
• Bacak Yin meridyenidir, 21
noktası var.
• Ayak baş parmağının iç
kısmından, alt bacak ve üst
bacağın iç tarafından
gövdeye, oradan da göğüs
kafesi orta kolaltı hattı VI
kaburga arası alana uzanır
• Halsizlik, sindirim ve diğer
tüm sistemlerinin özellikle
RUTUBET sorunu ile ilgili
problemlrde kullanılır.
• Sindirim, bağışıklık sistemi ve
kas işleyiş gücünü belirtir.
• Önemli noktalar: SP4, SP,6,
SP9, SP10.
5. Kalp meridyeni (heart- HT)
• Kolun Yin meridyenidir, 9
noktası var
• Kolaltı bölgesinden
başlayarak, kol ve önkolun
iç kısmından serçe
parmağın lateraline kadar
uzanmaktadır.
• Kalp – Ruhun evidir
ilkesinden hareket ederek
meridyen noktaları esasen
anksyete ve korku tipi
ruhsal ve sinirsel sorunların
tedavisinde kullanmaktadır.
• Önemli noktalar: HT3, HT7
6. İnce Bağırsak Meridyeni
(small Intestine-SI)
• Kolun Yang meridyenidir, 19
noktası var.
• Serçe parmağın medialinden
başlayarak önkol ve kolun
arka-dış kenarından omuza
çıktıktan sonra, kürek kemiğin
üzerinden boyun bölgesine ve
oradan kulak bölges tragusun
önüne kadar uzanır.
• Esas kol ve eklem sorunlarında
kullanılır
• Önemli noktalar: SI3, SI9, SI10
7. İdrar kesesi meridyeni
(urinary bladder-UB)
• Bacak Yang Meridyenidir, 67
noktası var
• Gözün iç kenarından
başlayarak başın arkasına ve
oradan sırta geçer. Sırt
bölgesinden aşağı bel
bölgesine ve oradan bacak
arkasına devam ederek
ayağın serçe parmağının
lateralinde biter.
• Birçok organın noktalarını
barındırmaktadır.
• Önemli noktaların bazıları:
UB10, UB23, UB40.
8. Böbrek Meridyeni
(kidney-KD)
• Bacağın Yin meridyenidir,
27 noktası var
• Ayak tabanaltından
başlayarak bacağın iç
kısmından kasık bölgesine
kalkarak karın bölgesinine
deçer.Buradan yukarı
devam ederek 1. gögüs
hattın köprücükaltı kemiğin
altınta biter.
• Kemik sağlığı, üreme ve sıvı
kontrolüne katkı sağlar.
• Önemli noktalar: KD3, KD7,
KD14
9. Kalp Zarı Perikard Meridyeni
(pericardium-PC)
• Kolun Yin meridyeni, 9
noktası var.
• Göğüs kafesin ön orta
hattından 5 sun yana, IV
kaburgaarası bölgeden
başlayan meridyen kol ve
önkolunön orta hattından
orta parmağın doruk
noktasında biter.
• Kalp çarpıntısı ve anxiete
tedavisinde kullanılır.
• Önemli noktalar: PC6, PC8
10. Üçlü Isıtıcı Meridyeni
(tripple burner-TB),
• Kolun Yang meridyeni, 23
noktası var.
• Yüzük parmağın tırnak medial
tarafından başlayarak önkol ve
kolun arka orta hattından
omuza çıkarak kulağın lateral
ucunda biter.
• Birçok organın tedavisinde
yardımcı rol oynamaktadır.
• Önemli noktalar: TB5, TB6,
TB10, TB17
11. Safra Kesesi Meridyeni
(gall bladder-GB)
• Bacağın Yang
meridyenidir, 44 noktası
var
• Gözun lateral kenarından
başlayarak kafatasın ve
sonra gövdenin yan
tarafından bacağa ener ve
IV ayak parmağın
lateralinde biter.
• Karaçiğer meridyeniyle
kullanılmaktadır.
• Onemli noktalar: GB20, 34
12. Karaçiğer Meridyeni
(liver-LV)
• Bacağın Yin meridyenidir,
14 noktası var.
• Ayak baş parmağın tırnak
temelin lateralinde
başlayarak bacağın iç
kısmından karın bölgesine
ve oradan göğüsün 2.
hattında VI
kaburgaarasında biter.
• Göz sorunları, stres, öfke
kontrolünde, depresyon
durumlarda
kullanmaktadır.
• Önemli noktalar: LV2,
LV3, LV13, LV14
Yönetici Meridyeni
(governing vessel-GV)
• Yang meridyenidir, 28 noktası
var.
• Bacak arası bölgesinden
başlayarak omurganın
üzerinden kafatası ve ardından
yüz bölgesine geçerek üst
dudağın damakla temas ettiği
noktada biter.
• Birçok ağrı ve enerji dengesizliği
sorunlarda kullanılır.
• Önemli noktalar: GV3, GV4,
GV14, GV20.
Gebelik Meridyeni (conception vessel-CV)
• Yin meridyenidir, 24 noktası
var.
• Bacak arasından başlayarak
gövdenin önünden ortadan
yukarıya ağız bölgesine
çıkarak alt çenenin
çukurunda biter.
• Birçok enerji sorunun
tedavisinde kullanılır.
• Önemli noktalar: CV4, CV6,
CV12, CV14, CV17.

similar documents