Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla ja koko maassa 2003

Report
Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla
Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012
Kaikki toimialat (vuosimuutos-%)
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihto päätoimialoittain Pirkanmaalla 2012
Yhteensä 30 006 M€
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon ja viennin muutos (%) Pirkanmaalla 2004-2012
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys toimialoittain 2008-2012 (M€)
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon vuosimuutos Pirkanmaalla 2011-2012
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla QI 2012 – QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla
ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Teollisuuden liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla
ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Teknologiateollisuuden liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Metsäteollisuuden liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Kemikaali-, muovi- ja kumiteollisuuden liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Rakentamisen liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Informaation ja viestinnän liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla ja koko
maassa 2003-QI 2013, liike-elämän palvelut
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla ja koko
maassa 2003-QI 2013, majoitus- ja ravitsemisala
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys
Pirkanmaalla ja koko maassa 2003-QI 2013
Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu
Työmarkkinoiden kehitys
Työttömyysaste 2009-2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden määrä 1/2006-7/2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Avoimien työpaikkojen määrä heinäkuun 2013 lopussa
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Nuorten työttömien työnhakijoiden lukumäärä
ikäluokittain Pirkanmaalla 1/2006 – 7/2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ikäluokan mukaan 1/20067/2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Työttömyysaste keskimäärin Pirkanmaalla 1988-2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat
keskimäärin Pirkanmaalla 1988-2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Yli vuoden ja yli 2 vuotta työttömänä olleet työnhakijat
keskimäärin Pirkanmaalla 1991-2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Alle 25-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat
keskimäärin Pirkanmaalla 1998-2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus
Työttömät työnhakijat sukupuolen mukaan
keskimäärin Pirkanmaalla 2000-2013
Lähde: Pirkanmaan Ely-keskus

similar documents