5.2 NF primeri

Report
PRIMER 1:
Izvršiti normalizaciju relacije Iznajmljivanja na 1.NF 2.NF, 3.NF
GLUMAC (SIFRA, PREZIME, IME, NAPOMENA)
• Relaciona šema GLUMAC jeste u 1.N F zato što sva
obeležja uzimaju vrednosti iz skupova čiji su elementi
atomarne vrednosti. Nema ponavljajućih grupa atributa.
• Relaciona šema GLUMAC jeste u 2.N F zato što je u 1.NF
i sva obeležja potpuno funkcionalno zavise od celog ključa.
Funkcionalne zavisnosti:
SIFRA  PREZIME, IME, NAPOMENA
f(x) = y
XY
1
F(SIFRA)=PREZIME
SIFRA  PREZIME
2

Funkcionalna zavisnost SIFRA  PREZIME ne
postoji ukoliko se jednom elemntu skupa X
(originalu) može pridružiti više elemenata
skupa Y (kopija). U primeru to znači na
glumac sa šifrom 1 ne može biti u isto vreme
i De Niro i Žigon!
3

Funkcionalna zavisnost: SIFRA  IME
4

Relaciona šema GLUMAC jeste u 3.NF zato što
ne postoje tranzitivne funkcionalne zavisnosti
neključnih obeležja od ključa.
SIFRA  PREZIME i SIFRA  IME, a ne postoji
funkcionalna zavisnost imena glumca od prezimena
PREZIME  IME!
TRANZITOVNOST:
(A  B)  (B  C)  (A  C)
5
Primer 2:


CLAN (BROJCLANSKEKARTE, IME, TELEFON, PREZIME, ADRESA)
Relaciona šema CLAN nije u 1.NF zato što atribut (obeležje, kolona tabele) ADRESA nije
atomarna vrednost (nenormalizovana relaciona šema).
Prevođenje u prvu normalnu formu podrazumeva rastavljanje kolone na dve ili više
kolona koje su atomarne:
CLAN (BROJCLANSKEKARTE, IME, TELEFON, PREZIME, ULICA, KBR, PTT, NAZIVMESTA)
1.NF+, 2.NF+, 3.NF-


Relaciona šema CLAN jeste u 2.NF zato što su sva obeležja atomarne vrednosti i sva
neključna obeležja potpuno funkcionalno zavise od celog ključa.
BROJCLANSKEKARTE  IME, TELEFON, PREZIME, ULICA, KBR, PTT, NAZIVMESTA
PTT  NAZIVMESTA
Relaciona šema CLAN nije u 3.NF zato što postoji tranzitivna funkcionalna zavisnost
kolone NAZIV MESTA od ključa BROJCLANSKEKARTE preko kolone PTT.
BROJCLANSKEKARTE  PTT  NAZIVMESTA
Prevođenje u treću normalnu formu podrazumeva rastavljanje relacione šeme na dve ili
više manjih koje ne sadrže tranzitivnost (svaka pojedinačno):
MESTO (PTT, NAZIVMESTA) 1.NF+, 2.NF+, 3.NF+
CLAN (BROJCLANSKEKARTE, IME, TELEFON, PREZIME, ULICA, KBR, PTT) 1.NF+, 2.NF+, 3.NF+

6
Primer 3:
FILM (INVENTARNI BROJ, NAZIV, TRAJANJE,
ZANR, JEZIK, REZISER) 1.NFVarijanta I:
FILM (INVENTARNI BROJ, NAZIV, TRAJANJE,
ZANR, JEZIK, REZISER IME, REZISER PREZIME)
1.NF+, 2.NF+, 3.NF+
Funkcionalne zavisnosti:
INVENTARNI BROJ  NAZIV, TRAJANJE, ZANR,
JEZIK, REZISER IME, REZISER PREZIME
7
Varijanta II:
FILM (INVENTARNI BROJ, NAZIV, TRAJANJE, ZANR, JEZIK,
ID REZISERA, REZISER IME, REZISER PREZIME)
1.NF+, 2.NF+, 3NFZbog tranzitivnosti:
INVENTARNI BROJ  ID REZISERA  REZISER IME, REZISER
PREZIME
Funkcionalne zavisnosti:
INVENTARNI BROJ  NAZIV, TRAJANJE, ZANR, JEZIK,
REZISER IME, REZISER PREZIME, ID REZISERA
ID REZISERA  REZISER IME, REZISER PREZIME
REZISER (ID REZISERA, REZISER IME, REZISER PREZIME)
3NF+
FILM (INVENTARNI BROJ, NAZIV, TRAJANJE, ZANR, JEZIK,
ID REZISERA) 3NF+
8
POČETNO REŠENJE:
 Relaciona šema FILM nije u 1.NF zato što obeležje REZISER nije
atomarna vrednost, moze se rastaviti na: PREZIME REZISERA i IME
REZISERA.
Prevodjenje u 1.NF:
FILM (INVENTARNI BROJ, NAZIV, TRAJANJE, ZANR, JEZIK, PREZIME
REZISERA, IME REZISERA) 1.NF+ 2.NF?, 3.NF?


Funkcionalne zavisnosti:

Relaciona šema FILM jeste u 2.NF zato što sva nekljucna obeležja
potpuno f-nalno zavise od kljuca INVENTARNIBROJ.

Relaciona šema FILM jeste u 3.NF zato što ne postoje tranzitivne
f-lne zavisnosti.
Inventarni Broj  Naziv, Trajanje, Zanr, Jezik, Ime Rezisera,
Prezime Rezisera
FILM (INVENTARNI BROJ, NAZIV, TRAJANJE, ZANR, JEZIK, PREZIME
REZISERA, IME REZISERA) 1.NF+ 2.NF+, 3.NF+
9
Primer 4:
ISPIT (BROJINDEKSA, SIFRAPREDMETA, SIFRANASTAVNIKA, NASTAVNIK, STUDENT,
NAZIVPREDMETA, OCENA, DATUMPOLAGANJA, NAZIVMESTAPOLAGANJA)
1.NF- zbog NASTAVNIK i STUDENT
Prevodjenje u 1.NF:
ISPIT (BROJINDEKSA, SIFRAPREDMETA, SIFRANASTAVNIKA, PREZIME NASTAVNIKA, IME
NASTAVNIKA, PREZIME STUDENTA, IME STUDENTA, STATUS, NAZIVPREDMETA, OCENA,
DATUMPOLAGANJA, NAZIVMESTAPOLAGANJA)
Relaciona sema ISPIT nije u 2.NF zbog parcijalne funkcionalne zavisnosti KOLONE
NAZIVPREDMETA od SIFRAPREDMETA.
Funkcionalne zavisnosti:




BrojIndeksa  Student
SifraPredmeta  NazivPredmeta
SifraNastavnika  Nastavnik
BrojIndeksa, SifraPredmeta, SifraNastavnika  Ocena, DatumPolaganja, NazivMestaPolaganja
Funkcionalne zavisnosti:

BrojIndeksa  ImeStudenta, PrezimeStudenta, Status



SifraPredmeta  NazivPredmeta
SifraNastavnika  ImeNastavnika, PrezimeNastavnika
BrojIndeksa, SifraPredmeta, SifraNastavnika  Ocena, DatumPolaganja, NazivMestaPolaganja
ISPIT (BROJINDEKSA, SIFRAPREDMETA, SIFRANASTAVNIKA, NASTAVNIK, STUDENT,
NAZIVPREDMETA, OCENA, DATUMPOLAGANJA, NAZIVMESTAPOLAGANJA)
10
Prevodjenje u 2.NF:
STUDENT (BrojIndeksa, ImeStudenta,
PrezimeStudenta, Status) 2.NF+, 3.NF+
PREDMET (SifraPredmeta, NazivPredmeta)
2.NF+, 3.NF +
NASTAVNIK (SifraNastavnika,
PrezimeNastavnika, ImeNastavnika) 2.NF+,
3.NF +
ISPIT (BrojIndeksa, SifraPredmeta,
SifraNastavnika, Ocena, DatumPolaganja,
NazivMestaPolaganja) 2.NF+, 3.NF+
11
Primer 5:
IZDATAKNJIGA (ISBN, BROJCLANSKEKARTE, NAZIVKNJIGE,
CITALACPREZIME, CITALACIME, TELEFON, IDPISCA,
PREZIMEPISCA, IMEPISCA, DATUMPOZAJMLJIVANJA,
BROJSTRANA, GODINANAPISANA) 1.NF+, 2.NF-, 3.NF-
Funkcionalne zavisnosti:




ISBN, BrojClanskeKarte  DatumPozajmljivanja
ISBN  NazivKnjige, IDPisca, BrojStrana, GodinaNapisana
BrojClanskeKarte  CitalacPrezime, CitalacIme, Telefon
IDPisca  PrezimePisca, ImePisca
KNJIGA (ISBN, NazivKnjige, IDPisca, BrojStrana,
GodinaNapisana) 1.NF+, 2.NF+, 3.NF+
CLAN (BrojClanskeKarte, CitalacPrezime, CitalacIme, Telefon)
1.NF+, 2.NF+, 3.NF+
PISAC (IDPisca, PrezimePisca, ImePisca) 1.NF+, 2.NF+, 3.NF+
IZDATAKNJIGA (ISBN, BrojClanskeKarte, DatumPozajmljivanja)
1.NF+, 2.NF+, 3.NF+
12
Primer 6:
PREGLED (BROJPROTOKOLA, BROJKARTONA, PREZIMEPACIJENTA, IMEPACIJENTA, DATUMRODJENJA,
SIFRALEKARA, IMELEKARA, PREZIMELEKARA, SPECIJALNOST, SIFRADIJAGNOZE, NAZIVDIJAGNOZE)
Funkcionalne zavisnosti:




SifraDijagnoze  NazivDijagnoze
SifraLekara  PrezimeLekara, ImeLekara, Specijalnost
BrojKartona  PrezimePacijenta, ImePacijenta, DatumRodjenja
BrojProtokola  SifraDijagnoze, SifraLekara, BrojKartona
Relaciona sema PREGLED se nalazi u 2.NF zato sto su sva obelezja atomarne vrednosti, sto znaci da je
u 1.NF i sva nekljucna obelezja potpuno funkcionalno zavise od celog primarnog kljuca. Nije u 3.NF
zbog tranzitivne funkcionalne zavisnosti:

BrojProtokola  SifraDijagnoze  NazivDijagnoze
PREVODJENJE U 3.NF:

DIJAGNOZA (SifraDijagnoze, NazivDijagnoze)

LEKAR (SifraLekara, PrezimeLekara, ImeLekara, Specijalnost)

PACIJENT (BrojKartona, PrezimePacijenta, ImePacijenta, DatumRodjenja)

PREGLED (BrojProtokola, SifraDijagnoze, SifraLekara, BrojKartona)
Napomena (Bolnica):

DIJAGNOZA (SifraDijagnoze, NazivDijagnoze)

LEKAR (SifraLekara, PrezimeLekara, ImeLekara, Specijalnost)

PACIJENT (BrojKartona, PrezimePacijenta, ImePacijenta, DatumRodjenja)

PREGLED (BrojProtokola, BrojKartona, DatumPregleda)

PREGLEDAO (BrojProtokola, SifraLekara)

UTVRDJENADG (BrojProtokola, SifraDijagnoze)
13
PRIMER 7:
Izvršiti normalizaciju relacije Iznajmljivanja na 3NF
Iznajmljivanja
KlijentID
KIme
StanID
Adresa
Cena
VlasnikID
VIme
101
Pera Perić
804
Dušanova 2,Niš
100
40
Laza Lazić
560
Višegradska 32,Niš
60
93
Jovan Jovanović
45
Petra Petrovića bb, Beograd
250
40
Laza Lazić
206
Niška 22, Leskovac
110
93
Jovan Jovanović
301
Bulevar Oslobođenja 111
150
93
Jovan Jovanović
124
Mika Mikić
1NF
KlijentID
KIme
StanID
Adresa
Cena
VlasnikID
VIme
101
Pera Perić
804
Dušanova 2,Niš
100
40
Laza Lazić
101
Pera Perić
560
Višegradska 32,Niš
60
93
Jovan Jovanović
124
Mika Mikić
45
Petra Petrovića bb, Beograd
250
40
Laza Lazić
124
Mika Mikić
206
Niška 22, Leskovac
110
93
Jovan Jovanović
124
Mika Mikić
301
Bulevar Oslobođenja 111,
Leskovac
150
93
Jovan Jovanović
14
Parcijalne funkcijske zavisnosti (PFZ)
KlijentID
KIme
StanID
Adresa
Cena
VlasnikID
VIme
101
Pera Perić
804
Dušanova 2,Niš
100
40
Laza Lazić
101
Pera Perić
560
Višegradska 32,Niš
60
93
Jovan Jovanović
124
Mika Mikić
45
Petra Petrovića bb, Beograd
250
40
Laza Lazić
124
Mika Mikić
206
Niška 22, Leskovac
110
93
Jovan Jovanović
124
Mika Mikić
301
Bulevar Oslobođenja 111,
Leskovac
150
93
Jovan Jovanović
(primarni ključ)
(PFZ 1)
(PFZ 2)
2NF - uklanjanje atributa zavisnih od dela primarnog ključa
15
2NF
Iznajmljivanja
Klijenti
KlijentID
StanID
101
804
KlijentID
KIme
101
560
101
Pera Perić
124
45
124
Mika Mikić
124
206
124
301
Stanovi
StanID
Adresa
Cena
VlasnikID
VIme
804
Dušanova 2,Niš
100
40
Laza Lazić
560
Višegradska 32,Niš
60
93
Jovan Jovanović
45
Petra Petrovića bb, Beograd
250
40
Laza Lazić
206
Niška 22, Leskovac
110
93
Jovan Jovanović
301
Bulevar Oslobođenja 111,
Leskovac
150
93
Jovan Jovanović
16
Tranzitivne funkcijske zavisnosti (TFZ)
Klijenti
KlijentID
KIme
101
Pera Perić
124
Mika Mikić
Iznajmljivanja
Stanovi
StanID
Adresa
Cena
VlasnikID
VIme
804
Dušanova 2,Niš
100
40
Laza Lazić
560
Višegradska 32,Niš
60
93
Jovan Jovanović
45
Petra Petrovića bb, Beograd
250
40
Laza Lazić
206
Niška 22, Leskovac
110
93
Jovan Jovanović
301
Bulevar Oslobođenja 111, Leskovac
150
93
Jovan Jovanović
KlijentID
StanID
101
804
101
560
124
45
124
206
124
301
(TFZ)
3NF - uklanjanje zavisnosti o atributima koji nisu deo jedinstvenog identifikatora
(primarnog ključa)
17
3NF
Vlasnici
Iznajmljivanja
Klijenti
KlijentID
KIme
101
Pera Perić
124
Mika Mikić
KlijentID
StanID
VlasnikID
VIme
101
804
40
Laza Lazić
101
560
93
Jovan Jovanović
124
45
40
Laza Lazić
124
206
93
Jovan Jovanović
124
301
93
Jovan Jovanović
Stanovi
StanID
Adresa
Cena
VlasnikID
804
Dušanova 2,Niš
100
40
560
Višegradska 32,Niš
60
93
45
Petra Petrovića bb, Beograd
250
40
206
Niška 22, Leskovac
110
93
301
Bulevar Oslobođenja 111, Leskovac
150
93
18
PRIMER 8:
Razmotrimo relaciju R
R(Grad, UlicaiBroj, Poskod)
Kandidati za ključ su:
{Grad, UlicaiBroj}
{Poskod, UlicaiBroj}
Grad
Ulicai Broj
Poskod
Niš
Dušanova 2
18000
Niš
Višegradska 32
18000
Beograd
Bulevar Oslobođenja 111
11000
Beograd
Niška 22
11090
Leskovac
Bulevar Oslobođenja 111
16000
Relacija nema neključnih atributa pa zadovoljava 3NF
19
Funkcionalne zavisnosti relacije su:
{Grad,UlicaiBroj→Poskod}
{Poskod→Grad}



Relacija nije u BCNF, jer Poskod nije superkljuc za R
Postoji mogućnost dupliranja informacija o vezi
Poskod-ova i gradova
Rakovica ->
Grad
Ulicai Broj
Poskod
Niš
Dušanova 2
18000
Niš
Višegradska 32
18000
Beograd
Bulevar Oslobođenja 111
11000
Beograd
Niška 22
11090
Leskovac
Bulevar Oslobođenja 111
16000
20

Svođenje na BCNF
Grad
Grad
UlicaiBroj
UlicaiBroj
Poskod
Grad
Poskod
Grad
Ulicai Broj
Grad
Poskod
Niš
Dušanova 2
Niš
18000
Niš
Višegradska 32
Beograd
11000
Beograd
Bulevar Oslobođenja 111
Beograd
11090
Beograd
Niška 22
Leskovac
16000
Leskovac
Bulevar Oslobođenja 111
21
Gubljenje funkcijske zavisnosti
R1

Grad
Ulicai Broj
Niš
R2
Grad
Poskod
Dušanova 2
Niš
18000
Niš
Višegradska 32
Beograd
11000
Beograd
Bulevar Oslobođenja 111
Beograd
11090
Beograd
Niška 22
Leskovac
16000
Leskovac
Bulevar Oslobođenja 111
U revidiranom dizajnu,
◦ R1tabela ima kandidat za ključ {Grad, UlicaiBroj},
◦ R2 ima kandidat za ključ {Poskod}.


Na žalost, iako ovaj dizajn zadovoljava BCNF, neprihvatljiv je jer
dozvoljava povezivanje Grad-a i UlicaiBroj-a sa više Poskod-ova.
Drugim rečima, kandidati za ključ ne garantuju održanje
funkcionalne zavisnosti :
{Grad, Ulica&Broj} →{Pospkod}.
22
Eliminisanje anomalija
R



Grad
Ulicai Broj
Poskod
Niš
Dušanova 2
Niš
R2
Grad
Poskod
18000
Niš
18000
Višegradska 32
18000
Beograd
11000
Beograd
Bulevar Oslobođenja 111
11000
Beograd
11090
Beograd
Niška 22
11090
Leskovac
16000
Leskovac
Bulevar Oslobođenja 111
16000
Dizajn eleminiše anomalije ali ne zadovoljava BCNF.
Dizajn se sastoji od originalne tabele R uz dodatak tabele R2.
Ako se ograničenje referencijanog integriteta definiše tako da
se atributi {Grad, Poskod} iz tabele R moraju referencirati na
atribute {Grad, Poskod} iz tabele R2, onda su anomalije
izbegnute.
23

similar documents