Unor 1948

Report
jméno autora
Mgr. Štěpánka Kočová
název projektu
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice
číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.0495
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět
Dějepis
pořadové číslo DUM
59
Anotace
Prezentace stručně přibližuje ČSR během února 1948
Autor
Mgr. Štěpánka Kočová
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
kombinovaná
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let
Únor 1948
• V parlamentních volbách 1946 = výhra
komunistů, vláda NF.
• Rok 1947 = přelomový rok, Marshallův plán =
nabízel řešení k překonání poválečných
ekonomických problémů.
• Pomoc nabídnuta i ČSR = velké diskuze, v ČSR
v roce 1947 velká neúroda. Jan Masaryk letěl do
Moskvy, kde mu bylo naznačeno, že přijetím
Marshallova plánu vyhlásíme nepřátelství k SSSR.
Nakonec se vláda ČSR dohodla, že jej
nepřijímáme kvůli narušení vztahů se SSSR a tím
se potvrdila orientace na SSSR.
• Systém NF se dostával do hluboké krize, střety
mezi koaličními partnery (KS x demokratické
strany), v zemi narůstala nespokojenost
způsobená nepříznivým hospodářským
vývojem, např. znárodněné podniky nebyly
schopné konkurovat zahraničním partnerům,
poklesla zemědělská produkce, problém
pohraničí.
• Od podzimu 1947 bylo jasné, že musí dojít ke
střetu dvou politických táborů. Komunisté
chtěli převzít moc, tlak ze SSSR, na počátku
února roku 1948 vymysleli provokaci.
• V únoru 1948 přiletěl do Prahy náměstek
ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin se
Stalinovým rozkazem, aby Gottwald
neoddaloval rozhodující střetnutí o moc
(mezitím se připravovaly sovětské jednotky u
čsl. hranic a v Maďarsku).
• Komunistický ministr vnitra Nosek
protiprávně a v rozporu s vládní politikou
odvolal osm bezpečnostních velitelů Prahy a
místo nich dosadil komunisty. Kromě
komunistů tento krok všichni zamítli a Nosek
měl vše uvést na pravou míru.
Předseda KSČ
Klement
Gottwald na
slavnosti Rudého
práva v pražské
Stromovce 15.
srpna 1946
• Demokratičtí ministři dali KSČ ultimátum, že Nosek
do 20.2. musí dát věci do pořádku nebo oni podají
demisi.
• Tímto činem si nešťastně naběhli, přesně na to
Gottwald čekal.
• Ústřední výbor KS rozhodl svolat na Staroměstské
náměstí manifestaci na 21.2.
• Vznikají Lidové milice = ozbrojené oddíly KSČ (1948
– 1989). KSČ také ovládá všechny komunikační
zdroje, přerušila telefonické linky a obsadila
rozhlas.
• Na Staroměstském náměstí se schází pracující, ke
kterým promluvil Klement Gottwald = pracující lid
stojí za Gottwaldem.
Z přehlídky dělnické milice v Praze
Rudé právo z 20. února
1948 informující o
podání demise ministrů
národně socialistické,
lidové a demokratické
strany
Odpověď pracujícího lidu
Tábor lidu na Staroměstském náměstí 21. února
• 23. února probíhá zastrašování ve velkém
stylu. Lidové milice kontrolují všechny důležité
budovy, mosty a silnice. LM ještě neměly
zbraně. Sbor národní bezpečnosti (SNB) zatýká
funkcionáře politických stran, během 6 dnů
zatčeno 464 lidí.
• Studenti vysokých škol zorganizovali průvod na
Hrad ve snaze vyburcovat veřejnost na obranu
demokracie, snaha podpořit prezidenta
E.Beneše.
• 24.2. = vyhlášena v zemi jednohodinová generální
stávka na podporu přijetí demise. Většina národa
pro komunistické požadavky nebyla, ale ze
strachu se ke stávce připojili skoro všichni.
• 25.2. 1948 dopoledne byl na Pražském hradě
přijat Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a
Václav Nosek.
• Naléhali na prezidenta, aby demisi (odstoupení
z funkce, z úřadu) přijal. Pohrozili mu, že jinak
sovětská armáda provede vojenský zásah. Proto
Beneš podepsal. Na Václavském náměstí
Gottwald oznamuje jmenování nové jen
komunistické vlády. Na 42 let tak do našich dějin
vstupuje vláda jedné strany.
Projev Klementa Gottwalda
• Citace z projevu Klementa Gottwalda na
Václavském náměstí 25. února 1948:
„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky.
Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal
návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20.
února tohoto roku. A současně jsem panu
prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti
vláda doplněna a rekonstruována.
Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé
návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal.“
Prezident republiky E. Beneš podepisuje jmenovací
dekrety novým členům vlády 25. února
Z májového průvodu
KSČ 1. května 1948.
Zdroje:
• www.wikipedia.com
• Učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy,
SPN, Praha 2002
• www.unor1948.ic.cz/galerie.html

similar documents