Yr enw

Report
Llafariaid a Chytseiniaid
Mae dau deulu o lythrennau sef:
y llafariaid
a’r cytseiniaid
a
f
b
ff
c
g
ch
ng
d
h
dd
i
e
l
ll
rh
m
s
n
t
o
th
p
u
ph
w
r
y
Mae ‘h’ yn aml yn ymddwyn fel llafariaid mewn gramadeg, er
ei fod yn cael ei gyfrif yn swyddogol fel cytsain.
Ond, mwy am hynny ymhellach ymlaen ....
Mae’r gair yn cychwyn gyda ...
afal
llafariaid
cytsain
pensil
llafariaid
cytsain
cwpwrdd
llafariaid
cytsain
olwyn
llafariaid
cytsain
blodyn
llafariaid
cytsain
Mae’r gair yn cychwyn gyda ...
afal
llafariaid
cytsain
pensil
llafariaid
cytsain
cwpwrdd
llafariaid
cytsain
olwyn
llafariaid
cytsain
blodyn
llafariaid
cytsain
Yr Enw
Enw yw gair sy’n cynrychioli:
- person
- peth
- lle
Mae pob un o’r rhain yn enw:
llyfr
darlith
Elin
Pwllheli
Mae enw yn y Gymraeg yn wrywaidd neu’n fenywaidd.
Weithiau fe all fod y ddau!
Mae dros 2/3 o enwau Cymraeg yn wrywaidd a llai na
1/3 felly yn fenywaidd.
Mae adnabod cenedl enw yn bwysig iawn gan fod llawer
iawn o bethau yn y frawddeg neu’r ymadrodd yn
dibynnu ar yr wybodaeth yma.
Mae geiriadur yn ddefnyddiol wrth geisio gwella safon eich iaith.
Fel arfer dyma sut y ceir gwybodaeth am genedl enw mewn
geiriadur:
e.b. neu eb = enw benywaidd
n.f. neu nf = noun feminine
e.g. neu eg = enw gwrywaidd
n.m. neu nm = noun masculine
egb neu e.g.b. = enw sy’n gallu bod yn
wrywaidd neu’n fenywaidd
myfyriwr
papur
Ben. / Gwr.
Ben. / Gwr.
car
Ben. / Gwr.
llyfr
Ben. / Gwr.
llew
Ben. / Gwr.
myfyriwr
papur
Gwr.
Gwr.
car
Gwr.
llyfr
Gwr.
llew
Gwr.

similar documents