Slides

Report
Employment and Earnings Effects of Displaced Workers:
Evidence from Unexpected Firm Closures due to Sudden Death
of Firm Owners
NØF: Koldingfjord 2014
Januar, 2014
Andreas Orebo Hansen & Esben Anton Schultz
1
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Introduktion
Empiriske analyser af displacement effekter
Identifikationsstrategi og deskriptiv statistik
Empiriske resultater
Vurdering af resultater og konklusion
Næste skridt: Mulige add-ons
2
1. Introduktion
Hvorfor er det interessant at undersøge effekterne af at blive fyret?
– Socialt aspekt: Hvad er de individuelle (økonomiske) omkostninger er af,
at blive fyret.
– Samfundsøkonomisk aspekt: Hvad er de samfundsmæssige
omkostninger af, at folk bliver fyret.
– Policy implikationer: Displacement effekter giver en indikation af
betydningen af branche- og virksomhedsspecifikke faktorer i
løndannelsen, og kan derfor være retningsbestemmende for den aktive
arbejdsmarkedspolitiske indsats.
– OBS: En egentlig diskussion af effekternes policyimplikationer er uden
for rammerne af papirets analytiske formål.
3
2. Empiriske analyser af displacement
effekter
Følgende resultater kan rapporteres fra litteraturen:
– Effekterne varierer afhængig af benyttet data (survey/administrativt) og på tværs af
brancher og konjunkturer.
– Der findes også stor variation i effekterne på tværs af lande:
• De største effekter findes i Tyskland, Italien, Storbritannien og USA.
• Effekterne i de skandinaviske lande, Belgien og Japan er moderate.
• Forskelle i effekternes størrelse kan oplagt skyldes forskelle i
arbejdsmarkedsstrukturer (ex høj jobomsætning i Danmark som følge af
”flexicurity”).
– Der foreligger et studie på danske data [Albæk et al. (2002)], hvorfra følgende kan
rapporteres:
• 1. årseffekter: -4,0% på timelønnen og -6,4% på årslønnen (for genansatte).
• 3. årseffekter: -4,7% på timelønnen og -6,8% på årslønnen (for genansatte).
• Dvs. moderate, men vedvarende tab.
4
3. Identifikationsstrategi
Svært at måle displacement effekter…
– Der eksisterer et fundamentalt identifikationsproblem når man vil undersøge
effekterne af displacement.
– Problemet er, at det ikke er tilfældigt hvem der bliver fyret, hvorfor der eksisterer et
endogenitetsproblem.
Litteraturens forsøg på at løse problemet…
− Der forsøges at tage høje for dette problem ved at benytte virksomhedslukninger som
en slags naturligt eksperiment.
− Problemet med dette er, at det ikke er tilfældigt hvilke virksomheder, som lukker. Dvs.
der opstår nyt endogenitetsproblem…
− Dette problem kan ofte identificeres i data som et Ashenfelter’s Dip (se næste slide).
5
3. Identifikationsstrategi
Pre-displacement
6
3. Identifikationsstrategi
Det har således endnu ikke været muligt at identificere en eksogen variation som har
muliggjort identifikation af de ”sande” displacement effekter.
Sudden death-identifikation…
– I dette papir benyttes det omfattende danske registerdata til at identificere eksogen
variation via en indtil nu ubenyttet identifikationsstrategi.
– Ved at identificere virksomhedslukninger som følge af ejerens pludselige død
genereres eksogen variation i beskæftigelsesstatus.
– Denne eksogene variation gør det muligt at undgå de endogenitetsproblemer der hidtil
har plaget litteraturen.
Identifikationen udføres på følgende vis…
7
3. Identifikationsstrategi
8
3. Identifikationsstrategi
9
3. Identifikationsstrategi
Dvs. (594-445=) 149 virksomheder lukker ikke i den betragtede periode…
10
3. Identifikationsstrategi
11
3. Identifikationsstrategi
To potentielle trusler mod identifikation:
1. Det er ikke tilfældigt hvilke virksomheder der lukker som følge af ejerens
pludselige død (husk, at ikke alle virksomheder lukkede efter ejerens død).
– Addresseres i papiret ved at benytte de beskæftigede i de ikke-lukkede virksomheder
som treatment-gruppe.
– Resultat: Ingen signifikante behandlingseffekter (vises senere).
– Fortolkning: Indikation af, at det er tilfældigt hvilke virksomheder som lukker.
2.
Det er ikke tilfældigt hvilke virksomhedsejere som dør pludseligt (ex pga.
”risky behavior”).
– Addresseres ikke i papiret, men kan undersøges ved kun at kigge på død som følge
af trafikuheld, ex.
– Resultat: TBA.
– Fortolkning: Såfremt der ikke findes signifikant andre effekter her, så er det en
indikation af, at ”risky behavior” ikke er en trussel mod identifikationen.
12
3. Deskriptiv statistik
13
4. Empiriske resultater
Empiriske resultater opdelt i…
1.
2.
Grafisk evidens
Estimationsanalyse
Der benyttes en difference-in-differences (DiD)tilgang som har to
identificerende antagelser:
1.
2.
Ingen sammensætningsændringer over tid: Opfyldt som følge af den
eksogene variation (dvs. ikke mulighed for selvselektion).
Common trend-antagelse, dvs. grupperne skal følge den samme
underliggende trend over tid: Undersøges ved grafisk inspektion.
14
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Effekten af displacement på beskæftigelse
Common-trend
antagelse opfyldt!
Ingen tegn på
Ashenfelter’s Dip…
Markant fald i beskæftigelsesgraden umiddelbart efter
displacement, men herefter
konvergens tilbage.
DiD:
7,3 %
DiD:
2,5 %
15
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Effekten af displacement på årlig lønindkomst
Common-trend
antagelse opfyldt!
Ingen tegn på
Ashenfelter’s Dip…
Ligeledes et markant fald i årlig
lønindkomst umiddelbart efter
displacement. Effekten er varig.
Måske drevet af lavere timeløn/
kortere arbejdstid?
DiD:
9,5 %
DiD:
5,9 %
16
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Effekten af displacement på timeløn (balanceret panel)
Common-trend
antagelse opfyldt!
DiD:
2,5 %
Ingen tegn på
DiD:
Ashenfelter’s Dip… 0,7 %
Ingen umiddelbar effekt på
timeløn. Dog et fald efter fire år,
hvilket også kan forklare effekten
på den årlige lønindkomst.
17
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Robusthedstjek:
• Skyldes effekterne blot, at de virksomheder, som lukker som følge af
ejerens død, er nogle specielt svage virksomheder.
• Mao.: Er de fundne effekter et resultat af en selektion snarere end
displacement effekter?
• For at undersøge dette sammenlignes udviklingen i de tre variable nu med
arbejderne i de ikke-lukkede virksomheder, hvor ejeren er død.
• Såfremt der ikke findes forskelle er det en indikation af, at de fundne
effekter ikke skyldes selektionsbias…
18
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Udviklingen i beskæftigelsesgraden
Ingen indikation af selektionsbias…
19
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Udviklingen i årlig lønindkomst
Ingen indikation af selektionsbias…
20
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Udviklingen i timeløn (balanceret panel)
Ingen indikation af selektionsbias…
21
4. Empiriske resultater: Estimationer
Figurerne giver indikationer af signifikante displacement effekter, men numerisk
analyse er nødvendig for at afgøre om forskellene er statistisk signifikante…
…derfor estimeres følgende model:
 =  +   +  + 0  + 1  + 2  × 
–
–
–
–
–

+ 
Opfanger effekten på
 af displacement
 = 1 for displaced workers, og 0 ellers.
 = 0 for displacement og 1 efter.
 ×   = 1, hvis displaced og perioden er efter.
 er en vektor bestående af observerbare karakteristika.
 er årsdummyer som tager højde for den makroøkonomiske udvikling.
22
4. Empiriske resultater: Estimationer
Table D1: Regression Analysis of Short-Term Displacement effects
Treat (d)
Post (d)
Treat x Post (d)
Employment
(1)
All
Coeff.
S.E.
0.00174
(0.013)
-0.0743***
(0.013)
-0.0770***
(0.019)
(3)
Reemployed
Coeff.
S.E.
Coeff.
S.E.
-26,819.2*** (8027.294) -24631.2*** (7,474.114)
-19,328.2** (8054.020)
-4,213.1
(7,601.550)
-24,995.3** (11375.499)
-4,337.1
(10,894.870)
Explanatory variables:
Age
Age2
Male (d)
Immigrant (d)
Primary education (d)
White-collar (d)
Experience
Experience2
Tenure
Tenure2
Constant
0.000525
-0.0000408
0.0194*
0.0379
-0.0211**
0.00731
0.00371
-0.0000432
0.000627
0.0000114
1.023***
4,260.0**
-91.21***
6,4617.3***
-1,656.8
-30,680.0***
57,670.7***
9,823.3***
-139.2***
3,828.5**
-193.8**
144,200.1***
Response variable:
Population:
Year of displacement dummies
R2
Sample size
(0.003)
(0.000)
(0.011)
(0.025)
(0.010)
(0.014)
(0.002)
(0.000)
(0.003)
(0.000)
(0.063)
Annual Earnings
(2)
All
-10,6%
(2,097.522)
(25.625)
(6,590.991)
(1,5147.641)
(5,910.973)
(8,599.802)
(1,444.094)
(38.253)
(1,803.751)
(81.876)
(38,649.302)
4,498.5**
-88.08***
6,5411.7***
12,000.9
-29,688.0***
60,450.9***
9,988.6***
-143.9***
3,261.4*
-159.1**
13,1873.6***
(2,037.128)
(24.969)
(6,305.682)
(14,766.060)
(5,659.870)
(8,230.688)
(1,391.890)
(36.744)
(1,738.117)
(79.427)
(36,985.136)
Hourly Wages
(4)
Reemployed
Coeff.
S.E.
-14.85***
(4.463)
9.517**
(4.370)
1.196
(6.262)
3.831**
-0.0509***
37.19***
-13.98
-23.19***
31.89***
1.672**
-0.0182
-0.965
0.0192
106.1***
(1.195)
(0.015)
(3.673)
(8.728)
(3.259)
(4.736)
(0.832)
(0.022)
(0.979)
(0.044)
(21.924)
Yes
Yes
Yes
Yes
0.1045
2219
0.2189
2222
0.2286
2102
0.1520
2029
23
4. Empiriske resultater: Estimationer
Table D2: Regression Analysis of Long-Term Displacement effects
Response variable:
Population:
Treat (d)
Post (d)
Treat x Post (d)
Explanatory variables:
Age
Age2
Male (d)
Immigrant (d)
Primary education (d)
White-collar (d)
Experience
Experience2
Tenure
Tenure2
Constant
Year of displacement dummies
R2
Sample size
Employment
(1)
All
Coeff.
S.E.
0.00131
(0.014)
-0.149***
(0.015)
-0.0273
(0.021)
0.0140***
-0.000244***
0.0285**
0.0191
-0.0198*
0.0222
0.000305
0.0000744
0.00337
-0.0000935
0.795***
(0.004)
(0.000)
(0.012)
(0.030)
(0.011)
(0.016)
(0.003)
(0.000)
(0.003)
(0.000)
(0.077)
Annual Earnings
(2)
All
(3)
Reemployed
Coeff.
S.E.
Coeff.
S.E.
-27,412.9** (8,476.049) -25,365.3** (7,779.648)
-21,454.1** (9,114.046)
13,797.1
(8,684.240)
-14,128.3 (12,645.048)
595.2
(12,220.405)
-7,0%
4,911.4**
-106.2***
69,283.3***
-31,314.5*
-34,315.2***
65,236.9***
7,581.7***
-98.19**
3,790.2*
-180.4*
16,7151.2***
Hourly Wages
(4)
Reemployed
Coeff.
S.E.
-14.97**
(4.869)
37.05***
(5.217)
-8.747
(7.265)
Signifikante ved større sample? -2,6%
(2,354.385)
(28.870)
(7,264.657)
(17,592.243)
(6,549.707)
(9,251.579)
(1,624.341)
(43.303)
(2,020.100)
(92.243)
(45,588.251)
3,065.5
-68.40**
70,683.7***
-12,050.6
-34,025.3***
6,4266.2***
7,916.4***
-111.9**
2,597.8
-118.7
17,5366.6***
(2,329.226)
(28.849)
(6,940.065)
(17,170.986)
(6,269.976)
(8,810.138)
(1,593.543)
(42.729)
(1,954.821)
(90.530)
(43,736.684)
4.602**
-0.0634***
44.44***
-31.44**
-25.19***
34.02***
0.211
0.0109
-0.528
0.00927
115.0***
(1.408)
(0.017)
(4.231)
(10.537)
(3.757)
(5.304)
(0.979)
(0.026)
(1.186)
(0.055)
(24.809)
Yes
Yes
Yes
Yes
0.1682
2022
0.2013
2027
0.1947
1871
0.1821
1815
24
4. Empiriske resultater: Estimationer
Table D3: Group-specific displacement costs
Employment
Response variable:
Population:
Treat (d)
Post (d)
Treat x Post (d)
Interactions:
Age
Age2
Male (d)
Immigrant (d)
Primary education (d)
White-collar (d)
Experience
Experience2
Tenure
Tenure2
Explanatory variables
Year of displacement dummies
R2
Sample size
Annual Earnings
(1)
All
(2)
All
(3)
All
(4)
All
Coeff.
0.01000
0.161
-0.565**
S.E.
(0.110)
(0.114)
(0.193)
Coeff.
0.0160
0.166
-0.570**
S.E.
(0.158)
(0.161)
(0.224)
Coeff.
S.E.
-19,0161.6** (70,331.623)
-23,0820.2** (73,130.592)
25,5650.7** (123,586.378)
Coeff.
3,577.2
-33,342.5
57,970.0
S.E.
(97,299.623)
(99,040.501)
(138,001.315)
0.0372**
-0.000476***
0.0181
-0.0213
0.0314
-0.0394
-0.0232**
0.000593**
-0.00971
0.000369
(0.012)
(0.000)
(0.036)
(0.086)
(0.033)
(0.046)
(0.008)
(0.000)
(0.010)
(0.000)
0.0377**
-0.000480**
0.0144
-0.0111
0.0294
-0.0403
-0.0239**
0.000623**
-0.00972
0.000365
(0.013)
(0.000)
(0.042)
(0.097)
(0.038)
(0.053)
(0.009)
(0.000)
(0.011)
(0.001)
-6,186.1
83.14
-6,3717.9**
-12,787.4
27,925.3
-60,525.3**
-13,277.2**
248.9*
-3,191.6
10.08
-2,814.2
21.19
23,324.3
1,715.2
-14,629.9
11,748.8
-4,051.3
116.8
2,931.3
-208.5
(8,306.403)
(101.217)
(25,752.156)
(59,784.466)
(23,198.006)
(32,729.105)
(5,745.672)
(151.683)
(6,967.230)
(316.459)
(7,419.286)
(90.524)
(2,3092.487)
(54,778.146)
(20,853.038)
(29,554.693)
(5,172.677)
(137.767)
(6,248.168)
(283.327)
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
0.1359
2219
0.1361
2219
0.1791
2222
0.2391
2222
25
4. Empiriske resultater: Grafisk evidens
Robusthedstjek:
• Igen undersøges om effekterne blot skyldes, at de virksomheder, som
lukker som følge af ejerens død, er nogle specielt svage virksomheder.
• For at undersøge dette, benyttes arbejderne i de ikke-lukkede
virksomheder, hvor ejeren er død, nu som treatment-gruppe.
• Såfremt der ikke findes signifikante forskelle kan det afvises, at de fundne
effekter skyldes selektionsbias…
26
4. Empiriske resultater: Estimationer
Table D4: Regression Analysis of Treatment Effects for Non-displaced Workers in Firms Not Closing Following Owners Death
Employment
(1)
All
Coeff.
S.E.
-0.00152
(0.012)
-0.0743***
(0.011)
-0.00726
(0.016)
(3)
Reemployed
Coeff.
S.E.
Coeff.
S.E.
-17,416.5** (7,878.275) -16,850.8** (7,468.319)
-19,302.4** (7,624.959)
-3,777.3
(7,331.729)
722.5
(10,606.755)
2,374.4
(10,207.326)
0.00590**
(0.003)
6,846.7***
Age
Male (d)
Immigrant (d)
Primary education (d)
White-collar (d)
Experience
-0.000107**
0.00688
0.0200
-0.0210**
0.0158
0.00416**
(0.000)
(0.009)
(0.019)
(0.008)
(0.012)
(0.002)
-120.1***
6,6248.1***
-1,942.8
-26,775.1***
58,879.6***
8,225.7***
Experience2
Tenure
-0.0000705
0.00660**
(0.000)
(0.003)
-88.48**
4,886.8**
(36.136)
(1,715.885)
-75.72**
3,436.3**
Tenure2
Constant
-0.000282**
0.927***
(0.000)
(0.055)
-212.2**
89,498.6**
(77.337)
(38,609.615)
-152.4**
82,088.4**
Response variable:
Population:
Treat (d)
Post (d)
Treat x Post (d)
Explanatory variables:
Age
2
Year of displacement dummies
R2
Sample size
Annual Earnings
(2)
All
Ingen indikation af selektionsbias!
(2,010.361)
6,672.5***
(1,958.416)
Hourly Wages
(4)
Reemployed
Coeff.
S.E.
-13.95**
(4.601)
9.412**
(4.447)
4.113
(6.188)
6.460***
(1.211)
-0.0826***
35.66***
3.609
-20.55***
36.24***
0.693
(0.015)
(3.638)
(8.042)
(3.324)
(4.585)
(0.845)
(35.110)
(1,655.662)
0.0120
-0.601
(0.022)
(0.993)
(74.802)
(37,246.378)
-0.00201
43.27*
(0.044)
(22.301)
(24.450)
-113.6***
(23.831)
(6,169.761) 6,9135.0*** (5,928.419)
(13,091.156)
7,838.1
(12,774.185)
(5,686.919) -27,539.0*** (5,478.460)
(7,911.847) 59,819.5*** (7,607.933)
(1,390.292) 7,828.2*** (1,354.800)
Yes
Yes
Yes
Yes
0.0841
2290
0.2481
2293
0.2610
2220
0.1808
2150
27
5. Vurdering af resultater og konklusion
Følgende kan konkluderes på baggrund af analysens resultater:
– Papiret er som det første i litteraturen i stand til at identificere en eksogen variation.
Dermed undgås de endogenitetsproblemer som hidtil har plaget litteraturen.
– Papiret bringer evidens for moderate displacement effekter på det danske arbejdsmarked.
→ Beskæftigelsesgrad:
→ 1. årseffekter: -7,7%
→ 5. årseffekter: -2,7% (signifikant?)
→ Årlig lønindkomst:
→ 1. årseffekter: -10,6% / 0% for genansatte.
→ 5. årseffekter: 7,0% (signifikant?) / 0% for genansatte.
→ Timeløn:
→ 1. årseffekter: 0%
→ 5. årseffekter: -2,6% (signifikant?)
28
5. Vurdering af resultater og konklusion
Vurdering af effekternes størrelsesorden:
De fundne effekter er i underkanten af hvad Albæk et al. (2002) fandt:
Årlig lønindkomst
(genansatte)
Studie:
Orebo Hansen (2013)
Albæk et al. (2002)
Timeløn
Kort sigt
Langt sigt
Kort sigt
Langt sigt
0%
-6,4%
0%
-6,8%
0%
-2,6%
-4,0%
-4,7%
Potentielle forklaringer på forskelle:
→ Sudden death-identifikationen undgår endogenitetsproblemerne som kan lede til upward
bias.
→ Forskelle i analyseperioder.
→ Forskelle i sample means (og dermed typer af arbejdere).
29
6. Næste skridt: Mulige add-ons
• Undersøgelse af effekter på tilfældigt døde, hvor dødsårsag er trafikuheld
– Ved at gøre dette kan man undersøge, om der er nogle selektionseffekter
af ”risky behavior”, dvs. om identifikationen er påvirket af, at nogle
virksomhedsejere eksempelvis fører en mere usund livsstil.
• Undersøgelse af branchespecifikke displacement effekter.
– Ved at undersøge om der er særligt store displacement effekter for de
personer, som finder beskæftigelse i en ny sektor end den de blev
afskediget fra.
• Diskussion af effekternes størrelse afhængig af arbejdsmarkedsregime.
• Addresering af eksternt validitetsproblem.
30

similar documents