D*vody duplicitních záznam* v SK *R

Report
Chybami se člověk učí,
aneb,
Nejčastější chyby v záznamech v
souborném katalogu SKAT
Zuzana Hájková
Jihočeská vědecká knihovna v
Českých Budějovicích
[email protected]
Proč mluvit o chybách v
záznamech ?
Knihovna
zpracuje knihu podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí
záznam zašle do souborného katalogu
+ o publikaci se ví, vyhledá se, kde je
ALE
- nikdo ji v katalogu nenajde
- způsobí duplicitu, zmate čtenáře i knihovníky
- stahování záznamů – i pro SK ČR
Co způsobí duplicitu?
číslo ISBN
hlavní autor
název - hlavní název, číslo
části, název části
nakladatelské údaje
rozsah publikace
MARC21
UNIMARC
020 a
100a
245
010 a
700a
200
260
300 a
210
215 a
Pole 1XX – hlavní záhlaví
Autor, ilustrátor, skladatel, interpret, korporace,
konference …
Nejčastější chyby:
Pole 100, 110, 111 nevyplněno, ač odpovídá
pravidlům AACR
Pole 100 vyplněno nedostatečně
Trochu opakování
 Hlavní záhlaví
 pole 100 (MARC 21) / 700 (UNIMARC)
 autor s hlavní odpovědností za dílo
 Vedlejší záhlaví
 pole 700 (MARC21) / 701, 702 (UNIMARC)
 Proč odlišovat tyto selekční údaje??
Trochu opakování
Dílo má jednoho hlavního autora
- Hlavní autor do hlavního záhlaví (100)
Dílo má 2-3 autory (se stejnou rolí)
- První autor do hlavního záhlaví (100)
- Druhý a třetí autor do vedlejšího záhlaví (700)
Dílo má více než 3 autory:
- Hlavní záhlaví neobsazeno
- První autor do vedlejšího záhlaví (700)
- Údaj o odpovědnosti: Jan Novák … [et al.]
Trochu opakování
 Jeden autor, max. 3 autoři
 První autor z více než 3 autorů
 Autor textu x autor ilustrací
 Autor původního textu x adaptace
 Autor původního textu x komentáře
 Zkrácená díla …
.
Záhlaví
 AACR kap. 2 UNIMARC 7- UNIMARC 70 UNIMARC 71-
 Kapitola 21
 Kapitola 22
 Kapitola 23
 Kapitola 24
Záhlaví
 AACR kap. 21
 popis pod individuálním autorem
 popis pod korporativním autorem
 popis pod názvem
 díla s chybným nebo fiktivním autorstvím
 díla se společnou odpovědností
 sborníky, díla se smíšenou odpovědností
 díla, která jsou modifikacemi jiných děl (ilustrované,
revidované, komentované texty, překlady, související
díla)
Chyby – hlavní záhlaví
Chyby – hlavní záhlaví
Chyby v hlavním záhlaví
Chyby v hlavním záhlaví
Chyby v hlavním záhlaví
Chyby v hlavním záhlaví
Pole 245 – název
Nejčastější chyby:
Název : podnázev
Název. Číslo části, Název části
Název edice x hlavní název
Složitější případy – více děl v jedné popisné
jednotce (přítisky)
Podnázev - chyby
Podnázev - chyby
Podnázev - chyby
Předepsaný pramen popisu –
název a odpovědnost
2.0B1
„Hlavním pramenem popisu pro tištěné monografie je
titulní stránka; pokud chybí, použije se v rámci
publikace pramen titulní stránku nahrazující.“
„U monografií … bez titulní stránky … použijte tu část
popisné jednotky, která poskytuje nejúplnější
informace, ať už se jedná o obálku, vazbu, hlavičku,
tiráž… nebo jinou část.“
Údaje mimo předepsaný pramen popisu – buď
neuvádět, nebo uvést v hranatých závorkách
Zápis hlavního názvu
 1.1B1
 „Zapište hlavní název přesně, pokud jde o stylistické
znění, pořadí a pravopis, není však nutné přesně dodržet
psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou v názvu.“
 ?! zůstává součástí názvu
 Psaní velkých písmen: první slovo hlavního názvu je vždy
velké, v dalších malá
 gramaticky správná velká písmena
 angličtina – měnit, kromě korporací a konferencí
Zkratky
 žádný údaj se v této oblasti NEZKRACUJE
 zkratky:
 vyskytují se v předepsaném prameni popisu
 Zkracování příliš dlouhého názvu: nikdy prvních
pět slov názvu, výjimečně
Číslice
 Číslovky i číslice se zapíší přesně tak, jak jsou
v PPP
 Příklady:
 8 ran z lásky
 106x Mariánské Lázně
 Sto let Národního divadla
 2. příručka mladých svišťů
 Třetí kniha džunglí
 IV. Karlovarské právnické dny
Podnázev - chyby
Podnázev - chyby
Zápis názvu
 Název obsahuje ...
 Nahradí se --
Příklad:
... A bude hůř
--a bude hůř
 Název obsahuje []
 Nahradí se ()
Název
… pro chytré hlavičky
Zápis názvu
 Název obsahuje iniciály jména
 zapsat tak, jak je uvedeno, vynechat vnitřní
mezery
Příklad:
Pohádky K.J. Erbena
Cesta Jos. V. Sládka
Zápis názvu - alternativní název
 Alternativní název – součást hlavního názvu
 aneb, nebo, čili, či
 před spojkou čárka
 začíná velkým písmenem
 Příklady:
 Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky
 Děvče + kluk, aneb, Zmatek nad zmatek
 Běh za slávou, čili, O soutěžích, aneb, Co s tím
Zápis názvu - data v názvu
 zápis v té podobě, v jaké se vyskytují na titulní
stránce
 a) data vyjádřená pouze číslicemi se zapisují bez mezer
 Příklady:
 3.3.1990
 3.III.1990
 1.-9.9.1990
 6.-8.X.1990
21.1.1996-22.3.1996
1956-1997
3x
3x5
Označení a číslo části
 Schválený dotazy na www stránce NKP č. 6/1998.
 Označení a číslo části, dílu apod. se zapisují přesně
tak, jak je uvedeno na titulní stránce.
 Pokud se tedy označení části vyskytuje ve zkrácené
podobě, zapíše se tato zkratka, nevyskytuje-li se ve
zkrácené podobě, zkratka se nevytváří
 Jestliže slovo označující část (např. díl, svazek apod.) chybí
a je uvedeno jen číslo části, zapíše se pouze toto číslo a
žádný další výraz označující část se nevytváří.
 Pokud je číslo části vyjádřeno arabskou číslicí, zapíše se
arabskou číslicí, pokud je vyjádřeno římskou číslicí, zapíše
se římskou číslicí a pokud je vyjádřeno číslovkou (tj.
slovně) zapíše se číslovkou (tj. slovně)
Otázky - NÁZEV
 Příklady:
 Země zamyšlená. 1
 Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I, Do roku 1197
 Bratrstvo : tři rapsodie. II., Mária
 Čaroděj ze Salemu. Kniha první, Tyran z hlubin
Otázky - NÁZEV
 Příklady:
 Křižáci. I, Bůh to chce
 Slovník světových literárních děl. 1, A-L
 Atlas letadel. Svazek 1, Třímotorová dopravní
letadla
 Člověk, svět a vědomí. 2. svazek
 Dějiny světa. Svazek X
 Správná pětka. Pětka a únosci
Názvy částí
Název – číslčástio
Hlavní název – název části –
název edice …
 Edice – řešeno v dotazu č. 458 -
http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=458
 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu
„Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové
řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým
byl ze začátku nebo v průběhu vycházení dán „souborný“
název, který bývá na knihách uveden v různé podobě – pokud
je na titulní stránce, většinou je méně výrazný než název
jednotlivého románu. Často nebývá uveden na titulní stránce,
ale na jiném místě knihy, někdy je o díle známo, že patří do
uvedené řady, ale na knize to uvedeno není (např. proto, že
„souborný“ název byl „přidělen“ až po vyjití prvního
svazku/několika svazků).
Řešení - A
A
Z údajů uvedených na titulní straně je zřejmé:
• Jedná se o název souboru a svazku (= všechny
tyto údaje jsou uvedené přímo na tit. s., názvy
jsou v 1. pádu; lze poznat, který údaj je název
souboru a který název části)
• název svazku je významný i sám o sobě –
• jedná se o dílovou monografii s významným
názvem svazku, oba názvy musí být selekční a
oba se zapisují v poli 245 (MARC 21) / 200
(UNIMARC).
Příklad A
Příklady:
MARC 21
245 10 $a Zaklínač.
$n II,
$p Meč osudu /
$c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Meč osudu
Řešení - B
B.
„Souborný“ název je na titulní stránce, ale není
uveden výrazně, z úpravy tit. s. není jednoznačně
zřejmé, že se jedná o typ Soubor/Svazek,
některý z názvů není uveden v 1. pádu, případně
nelze určit, co je název souboru a co je název
svazku apod.
Při určování hlavního názvu vycházíme z podoby
titulní stránky; další názvové informace uvedeme
do pole 245, podpole $b
Příklad - B
MARC 21
245 10 $a Poražení králové :
$b třetí kniha Merlinova kodexu /
$c Robert Holdstock
246 30 $a Merlinův kodex
Název – název a číslo části
Název – název a číslo části
Název – název a číslo části
Název – název a číslo části
Název – název a číslo části
Název – číslo části?
Chyby úúúúplně všude …
E. Svobodová, SK ČR:
„Dost zajímavý příklad – jak mám proboha vědět
co mají !!!
Pole 020 - ISBN 807106145x - patří : ke
svazku Starověk, nikoli Středověk
Pole 245 - Dějiny odívání jsou edice ne název –
Středověk je navíc 4. svazek z edice
Pole 300 - Starověk má 220 stran / Středověk
278 stran – - 235 stran má Barok ….
Pole 260c - do roku 2005 se netrefili ani u
jednoho díla z Dějin odívání“
Správný záznam…
Nesprávný záznam …
Přítisky
Více děl jednoho/více autorů v jednom svazku
Pozor, nezaměňovat s přívazky (dodatečně
svazáno)
Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a
umožní ti udělat další.
Mark Twain
Přítisky: více děl v jednom
záznamu
Popisné jednotky se společným názvem
Hlavní název: společný název
Na ostatní názvy: odkázat v poznámce k obsahu
Př.
Podzimní novely / Vladimír Körner. -- Souborné vyd. 1.
-- Praha : Československý spisovatel, 1983. -- 402 s. : il.
Obsahuje: Adelheid -- Zánik samoty Berhof -- Zrození
horského pramene
Přítisky
1.1.G2 pokud žádné dílo nedominuje, vytváří
AACR soubornou popisnou jednotku
Názvy jednotlivých děl se zapíší v pořadí,
uvedeném v hlavním prameni popisu:
 všechny názvy pocházejí od jednoho původce -
oddělují se středníkem /i když jsou názvy spojeny
gramaticky/
 Pokud názvy děl pocházejí od různých původců,
uvádí se za každým názvem údaje o odpovědnosti.
Skupiny údajů se oddělují tečkou a dvěma mezerami
Přítisky – příklady : 1 autor
TS:
Máj
Márinka
Od Karla Hynka Máchy
Zápis: Máj ; Márinka / od Karla Hynka Máchy
TS:
Divá Bára a Karla
Božena Němcová
Zápis: Divá Bára ; a Karla / Božena Němcová
Přítisky – příklady : různí autoři
TS:Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc.
Časné poznávání a léčení ortopedických vad u
novorozenců a kojenců
Doc. MUDr. Miloš Erichleb, CSc.
Interferon v klinické praxi a jeho perspektivy
Zápis: Časné poznávání a léčení ortopedických
vad u novorozenců a kojenců / Rudolf Kubát.
Interferon v klinické praxi a jeho perspektivy /
Miloš Erichleb
250 - Oblast údajů o vydání
 Definice
 „všechny exempláře, vyrobené z téhož
originálního vstupu (buď přímým kontaktem
nebo fotografickou či jinou technikou) a vydané
stejnou institucí" (AACR2R příloha D - Slovník
termínů)
 Předepsané prameny popisu
 titulní stránka, další preliminária (tj. rub titulního
listu, všechny stránky předcházející stránce titulní
a obal) a tiráž
 V případě rozdílných údajů v jednotlivých pramenech
popisu se údaje o vydání přebírají z pramenů ve výše
uvedeném pořadí.
Oblast údajů o vydání
 DESKRIPCE - údaje se zapisují v podstatě tak, jak
je uvedeno v PPP
 pokud je vyjádření jen číselné, doplnit výraz vyd.
 Jazyk
 zápis v jazyce, uvedeném v prameni popisu
 Číslovky a číslice
 pouze ARABSKÉ číslice
 římské číslice - nahradit
 slovní vyjádření - nahradit
 Slovní vyjádření - na počátku velké písmeno, u
dalších podle pravidel pro daný jazyk
Oblast údajů o vydání
 Příklady
 5. vyd.
 Vyd. 1.
 Vyd. v nakl. Ikar 1
 V čes. jazyce vyd. 1.
 Vyd. 4., rozš.
 2., rev. vyd.
 1. vyd. ve Votobii
Oblast údajů o vydání
 Doplňkové označení vydání
 ekvivalent k prvně jmenovanému vydání

5. vyd., V MF 1. vyd.

Vyd. 3., V tomto překladu 1. vyd.
 údaj určující příslušnost popisné jednotky k vydání

4. vyd., Dotisk s novou předmluvou
Oblast údajů o vydání
 Poslední doplňky:
 v případě pochybností, je-li to údaj o vyd., uveďte
 nedoplňuje se 1. vyd., není-li v prameni popisu
 nevytvářet nové záznamy u dotisků - více kopií téhož díla
260 - Nakladatelské údaje
Nejčastější chyby:
Špatně uvedený rok vydání
Rok dotisku
(s tím spojeno pole 008)
Oblast 4 - nakladatelské údaje
 místo vydání
 jméno nakladatele
 datum vydání
 AACR2R pravidla 1.4 a 2.4
 UNIMARC: 210, MARC21: 260
 210 ##$aPraha$cAcademia$d2000
 260 ##$aPraha :$cAcademia,$c2000.
Oblast 4 - nakladatelské údaje
 Nakladatelské údaje se musí vztahovat k vydání
(oblast 2)
 předepsaný pramen popisu:
 titulní stránka, další preliminária (rub titulního
listu, všechny stránky předcházející stránce titulní a
obal) a tiráž
 v případě rozdílných údajů platí pořadí
1.4.C - Místo vydání
 1.4.C1
Místo vydání
 zápis v takové formě a mluvnickém tvaru, v jakém
se vyskytuje v prameni popisu
 Je možné vynechat předložky, ale pouze v případě, že
vynecháním nebudou ovlivněny pádové koncovky

V Brně In Brno
 Předložka s velkým počátečním písmenem
 zápis v jazyce uvedeném v předepsaném prameni
popisu - nepřekládá se do češtiny
 Př.: České Budějovice, V Českých Budějovicích, V Čes.
Budějovicích, Böhmische Budweis
1.4C - Místo vydání
 Místo vydání MUSÍ být VŽDY uvedeno
 Praha
 [Praha]
PPP
místo vydání je uvedeno v PPP
místo vydání je uvedeno mimo
 [Praha?]
místo vydání je nejisté,
pravděpodobné
 [Česko]
není možné určit ani pravděpodobné
místo vydání, lze uvést alespoň zemi
 [Česko?]
pravděpodobná země
 [S.l.]
zkratka slov sine loco (lat. bez místa)
 b.m.
1.4D - Jméno nakladatele
 jméno nakladatele, název nakladatelství, jméno
distributora
 zápis tak, jak je uvedeno v prameni popisu.
 Jméno nakladatele nezkracujeme, ale ani
nerozepisujeme
 DESKRIPCE
 lze zkrátit křestní jména nakladatele na iniciály
 I. Železný, V. Novák
1.4D- Jméno nakladatele
 První slovo údaje o nakladateli se zapisuje s
počátečním velkým písmenem, bez ohledu na
to, zda následuje jméno nakladatele nebo jiný
výraz
 pole musí být vždy vyplněno
 nakladatel neznámý - zkratka slov sine nomine
(lat. bez jména) v hranatých závorkách – [s.n.].
b.n.
 [S.l. : s.n.] (dříve B.m.n).
1.4F Datum vydání

Určitá formalizace
 uvádí se v arabských číslicích
 slovní vyjádření, římské číslice - nahrazují se
 1.4F2 - napište datum tak, jak je uvedeno, i když
je známo, že je nesprávné
 1997 [i.e. 1967]
 1697 [sic]
1.4F Datum vydání
 pokud datum vydání chybí, zapíše se datum
nejnovějšího copyrightu
 datum vydání musí být vždy uvedeno.
 v případě, že v knize zcela chybí, je nutné jej
odhadnout - v žádném případě se neuvádí
zkratka typu b.r. apod.
1.4F Datum vydání
 Nejčastěji užívané možnosti:
 1999
 [1999]
 c1999
 [1999?]
 [199-]
 [199-?]
datum vydání je uvedeno v PPP
datum vydání je uvedeno mimo PPP
uvedeno pouze datum copyrightu
datum vydání nejisté, pravděpodobné
datum vydání v určitém desetiletí
datum vydání v pravděpodobném
desetiletí
 [19--]
datum vydání v určitém století
 [19--?]
datum vydání v pravděpodobném století
260 - dotisk
Pro dotisk se nevytváří samostatný bibliografický
záznam. Údaj, že se jedná o dotisk(y), (ani datum
vydání dotisku), se nikde v záznamu nepromítne.
Podle dotisku popisujeme pouze v případě, že
neznáme údaje o původním vydání, k němuž se
dotisk vztahuje
Dotaz ke katalogizaci č. 53
|
dotisk
dotisk
Údaje fyzického popisu
Nejčastější chyby:
Počet stránek – rozdíly v počtu číslovaných stran,
při odhadu počtu stran
Obrazové přílohy – počet stran příloh je součástí
údaje o celkovém počtu stran
Vybavení dokumentu – fotografie, obrázky,
ilustrace, tabulky, grafy
Stránkování
Stránkování
Stránkování
Rozsah
xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl.
Pokud nejsou stránky číslované, ale jejich počet je
snadno zjistitelný - sečíst, jinak odhadnout
 do počtu 100 sečíst
 nad 100 odhadnout
[67] s.
ca 150 s.
Raději živé chyby než mrtvou dokonalost.
Georges Duhamel
Stránkování - nečíslované strany
Stránkování - nečíslované strany
Popis (rozsah)
Popis (rozsah)
Popis (rozsah)
Popis (rozsah)
Popis (rozsah)
1 sv. (nestr.) : vše il. ; 20 cm
ca 190 s. : il. ; 19 cm
ca 210 s. : vše il. ; 20 cm
ca 204 s. : vše il. ; 19 cm
[206] s. : vše il. 20 cm
Rozsah - obrazové přílohy
xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl.
2.5B10 - Obrazové přílohy
definice:"list, který obsahuje ilustrativní
materiál s vysvětlujícím textem či bez něho
a který není součástí hlavní sekvence stránek
nebo listů"
= obrazová příloha mimo pravidelné stránkování
Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic.
Marva Collinsová
Rozsah - obrazové přílohy
xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl.
uveďte počet stránek těchto příloh na konci
stránkování bez ohledu na to, zda-li jsou přílohy na
jednom místě nebo jsou rozptýleny
246 s., 32 s. obr. příl.
xvi, 267 s., [12] listů obr. příl.
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák
u nich zůstává.
Marcus Tullius Cicero
Další vybavení
xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl. : il.
2.5C
další fyzické údaje o vybavení, tj. jiné než rozsah
a rozměr
u monografií - ilustrace
zápis všech druhů ilustrací - zkratka il.
erb, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány,
portréty, příklady
x ilustrované titulní stránky, menší ilustrace (např.
viněty), tabulky
stránkování
Stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
stránkování
Stránkování
250 - Oblast údajů o vydání
Vydání – nejčastější chyby
• Vydání neuvedeno
• Doplněno 1. vydání, ač v dokumentu není nic
uvedeno
• Při kopírování záznamů neopraveno pořadí
vydání
020 - Oblast údajů o standardním
čísle a dostupnosti
Nejčastější chyby:
ISBN není uvedeno, i když v publikace je obsaženo
ISBN ve špatném podpoli (chybné ISBN u 10ti a
13timístných ISBN)
Překlepy v čísle, uvedení ISBN předchozího vydání
(při kopírování záznamů)
ISBN
Do r. 2006 – 10místné ISBN
Od r. 2007 – 13místné ISBN
Dotaz ke katalogizaci č. 267
pro publikace s vročením do roku 2006 včetně
používá tento způsob zápisu:
 $a10místné ISBN $z13místné ISBN
pro publikace s vročením od r. 2007
 $a13místné ISBN $z10místné ISBN
Další důvody duplicit
Rozdílné pojetí vícesvazkových děl (popis „shora“,
popis „zdola“
Rozdílné pojetí zpracování monografických čísel
časopisů
Rozdílné pojetí zpracování integračních zdrojů
Speciální druhy dokumentů (mapy, hudebniny,
grafika …)
Chyby při katalogizaci „kopírováním“
Místo citátu…
Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. B. Hermansson
http://doblelol.com/13/engineer-funny-jokes.htm
Děkuji za pozornost
Zuzana Hájková
Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích
[email protected]

similar documents