Foldning

Report
Foldning
 cr
t
0.90 3 k  E   
b
2
 cr
t
0.90 3 k  E   
b
2

fy
 cr

fy
3   cr
Relative slankhedsforhold.
Udtrykkene for det relative slankhedsforhold og de kritiske spændinger kan
sammenskrives til følgende:
Foldningskoefficienter. Se
Stålbogen eller teknisk Ståbi.
Overkritisk bæreevne.
Begyndende foldning.
b
fy
Bæreevne af
Effektivt t væ rsnit
0.83
3  M0

 0.22 fy



b
 0.673
fy
b
b

 M0
 0.22


2

3  M1
Bæreevne af
Effektivt t væ rsnit
fy
3  M0
1.37
0.7  
b
1

b
fy
2


fy
3  M1
1.08  
for flere afstivninge
ved vederlag.
1.22  
2  M0
1


for 1 afstivning ved
vederlag.
0.673    1.22
 M0
2
fy

0.83  
Kom bineret p åvirkning:
fy
3  M0

2
2
     1
 
Kombineret påvirkning:   
b
   b
2
2
 3   fy d
Von Mises.
Eller som angivet i afsnit 3 .4.7
i S tålkon struk tion e r.
Eksempel
Eksempel
Eksempel
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.
Stål. Foldning. Eksempel 7.2 i SK. Foldning med afstivning.

similar documents