Uchovávanie semien

Report
Ing. Paulína Urdová
AKO ZASEJEME,
TAK BUDEME ŽAŤ...
10 dôvodov pre
zachovávanie semien
Biodiverzita – rozmanitosť odrôd, odolnosť voči
chorobám, škodcom, klimatickým podmienkam
Potravinová bezpečnosť – GMO
Sebestačnosť
Udržateľnosť
len za cenu chemickej ochrany?
Zdroj, viac informácií: www.Alter-Nativa.sk, Marcel Antal
10 dôvodov pre
zachovávanie semien
Kultúrne dedičstvo – miestne a krajové odrody,
rastlina s príbehom
Možnosť výberu – čo mi chutí najviac?
Ekonomickosť
Výzva a zábava
Evolúcia – záhradník a rýchlo sa meniace prostredie
Zdroj, viac informácií: www.Alter-Nativa.sk, Marcel Antal
Osobitosti rastlín
Trochu botaniky
- rastliny sú:
• jednopohlavné * obojpohlavné *
• jednodomé* dvojdomé *
• samoopelivé * cudzoopelivé *
Dodržiavanie vzdialeností od ostatných rastlín
rovnakej čeľade
Zber plodov
a získanie semien z plodov
Plodová zelenina – paprika, uhorky, tekvice, paradajky
Plod musí byť zrelý, zmení farbu, je vráskavý
Semená
vyberieme
preperieme
fermentujeme
sušíme
Hra a zábava
Fred Hageneder
vplyv rytmov kozmu – slnka a mesiaca, planét
Saturn – 30-ročný obeh, vplyv na semená stromov
Rudolf Steiner
vplyvom vody sa rozdielne tvary rastlín zotrú,
preto po vysiatí nepolievať!
Maria Thunová
Výsevný kalendár 2011 – ako získať semená
jednotlivých druhov
Výsledky kríženia sa prejavia až v ďalších rokoch
Urobiť presev – a pozorovať semená zo
„semien“...
Semenná banka
Správny
čas zberu
Kvalitné, zrelé, usušené semená
Správna skladovacia teplota
Stratifikácia
a vlhkosť
Semenná banka
Názov (slovenský, latinský aj miestny)
Kraj, lokalita
Nároky, podmienky na pestovanie
Pestovateľ (kontakt, telefón)
Banka semien a rastlín: http://www.sosna.sk/docs/databanka.pd
Partneri a regionálne kontaktné body:
Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín, Rišo Medal
Struk, Medovarce, Paťa Černáková
SOSNA, Košice, Štefan Szabó
Iné organizácie, kde pestujú semená:
http://www.sosna.sk/zobrazpod.php?idpcl=2
A v meste...
Čo si zasejeme, to budeme žať
Balíčky semien si kúpime aj v potravinách
Problém je riešením – malé pestovacie plochy
vo veľkých vzdialenostiach
Vec sa zjednoduší, ak si prácu a riziká rozdelíme
VAROVANIE
Ak sa rozhodneme pestovať semená,
vstupujeme na vedeckú pôdu.
Kvalitné bio-osivá je možné obstarať tu:
SEMO a.s.
Smržice 414
798 17 Smržice
Česká republika
Príp. v predstihu urobiť spoločnú objednávku s p. Šlinským
[email protected]
Sieť prírodných záhrad
http://www.sosna.sk/zobrazpod.php?idpcl=16
založená v roku 2010
230 členov
súkromné osoby, školy, organizácie
Ing. Paulína Urdová
[email protected]
0902 227 258
Konzultácie:
Zelená škola
Prírodné záhrady – pestovanie bez chémie
Kompostovanie, triedený zber odpadu
Environmentálna výchova a vzdelávanie

similar documents