Otomasyon Uygulamaları - Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Report
KONU KODLAMA SİSTEMİ
Başdenetçi Dr.Rahmi AKPINAR
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı
KONU KODLAMA SİSTEMİ
 Yapılan inceleme ve soruşturmaların hangi
konu ve alanlar üzerinde yoğunlaştığını tespit
etmek amacıyla; Başkanlığımızca “Konu
Kodlama Sistemi” geliştirilmiş, mevcut
otomasyon sistemine adaptasyon çalışmaları
da tamamlanmıştır.
2
KONU KODLAMA SİSTEMİ
 Bu sistemin uygulamaya sokulmasıyla birlikte,
yeni bir yaklaşım olarak; belirlenecek
sorunlu konu ve riskli alanlarda, gerek
Bakanlığın
yapacağı
düzenleme
ve
uygulamalarda, gerekse yapılacak olan
denetimlerde bu konu ve alanlara ağırlık
verilmesi sağlanarak sorunların çözümüne
katkı sunulması amaçlanmaktadır.
3
4
KOD
1.0.0.0
1.1.0.0
1.1.1.0
1.1.2.0
1.1.3.0
1.1.4.0
1.2.0.0
1.3.0.0
1.3.1.0
1.3.2.0
1.3.3.0
1.3.4.0
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.5.0
1.4.0.0
1.4.1.0
1.4.2.0
1.4.3.0
1.4.4.0
KONU
Tıbbi Kötü Uygulama(Malpraktis)
Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri -112 Acil Sağlık Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri-Hastane Acil Servis/Poliklinik Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri-112 Acil Sağlık Hizmetleri+Hastane Acil
Servis/Poliklinik Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri-Diğerleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Ameliyat Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Anne Ölümleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Bebek Ölümleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Anne+Bebek Ölümleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Endikasyon Dışı Sezaryen işlemleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Endikasyon Dışı Sezaryen işlemleri-Anne
ölümleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Endikasyon Dışı Sezaryen işlemleri-Bebek
ölümleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Endikasyon Dışı Sezaryen işlemleri-Anne+Bebek
ölümleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Endikasyon Dışı Sezaryen işlemleri-Diğerleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Diğerleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri-Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri- Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri
Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri- Erişkin Yoğun Bakım Hizmetleri
5
Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri-Diğerleri
KOD
KONU
1.5.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Yanık Tedavi Hizmetleri
1.6.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Poliklinik Hizmetleri
1.7.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Servis Hizmetleri
1.8.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Laboratuar Hizmetleri
1.8.1.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Laboratuar Hizmetleri-Tıbbi Laboratuar Hizmetleri
1.8.2.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Laboratuar Hizmetleri-Görüntüleme Hizmetleri
1.8.3.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Laboratuar Hizmetleri-Diğerleri
1.9.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Diyaliz Hizmetleri
1.10.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Kan ve Kan Ürünleri Hizmetleri
1.11.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Kordon Kanı ve Kök Hücre Hizmetleri
1.12.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Üremeye Yardımcı Tedavi Hizmetleri
1.13.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Organ ve Doku Nakli Hizmetleri
1.14.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Hastane Enfeksiyonu
1.15.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Bağışıklama Hizmetleri
1.16.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Bulaşıcı Hastalıklar
1.17.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Çevre Sağlığı Hizmetleri
1.17.1.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Çevre Sağlığı Hizmetleri-Su Sağlığı Hizmetleri
1.17.2.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Çevre Sağlığı Hizmetleri-Diğerleri
1.18.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Alternatif Tıp Uygulamaları
1.19.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-İnsan Üzerinde Deney Usulsüzlükleri
1.20.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-İdari Hizmet Kusurları
1.21.0.0
Tıbbi Kötü Uygulama-Diğerleri
6
KONU KODLAMA SİSTEMİ
 Denetçilerimiz
tarafından Rapor konuları
belirlenirken, konu kodlama tablosunda
belirtilen
konu
başlıklarından
istifade
edecekler, konular belirlendikten sonra
Raporun İncelemenin Konusu bölümünde
konunun hemen yanına, söz konusu tabloda
yer alan ilgili Konu Koduna yer vereceklerdir.
7
KONU KODLAMA SİSTEMİ
İNCELEME KONULARI
:
1- Konu-1………Devlet Hastanesi Kadın-Doğum Uzmanı
Op.Dr.…’ın ….isimli annenin ölümüne sebebiyet
verdiği(1.3.1.0),
2- …..Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Başkan ve
Üyeleri….
tarafından
Vasilik
davasında
…..Tıp
Fakültesince “akıl sağlığı yerinde” Raporu verilen …’na
gerçeğe
aykırı
olarak
“aklı
zayıf”
Raporu
verilmesi(9.1.1.5),
Konularının incelenmesinden ibarettir.
8
KONU KODLAMA SİSTEMİ
İnceleme
Soruşturma
Birimince
de;
Raporlar otomasyon sistemine yüklenirken,
Teftiş Dosya Numarası dikkate alınarak,
Konu Kodları eklenecektir. Ayrıca eklenen
konuyla ilgili Yapılan İşlemler ile İşlem
Yapılanların Sayısı otomasyon sistemine
işlenecektir.
9
YAPILAN İŞLEMLER
Sıra No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
İşlemin
Niteliği
Adli
Adli
Adli
Adli
Adli
Adli
İdari
İdari
İdari
İdari
İdari
İdari
İdari
İdari
İdari
İdari
Tazmin
Tazmin
Diğer
Diğer
Diğer
İşlemin Türü
Ön İnceleme-Soruştuma İzni Verilmesi
Ön İnceleme-Soruşturma İzni Verilmemesi
Tevdi Raporu
3628 S.K. Göre İşlem Yapılanlar
Genel Hükümlere Göre Suç Duyurusu
İşlem Gerektirmeyenler
Kabahatler Kanuna Göre İşlem Yapılanlar
Disiplin Cezası(657 S.K)-Uyarma
Disiplin Cezası(657 S.K)-Kınama
Disiplin Cezası(657 S.K)-Aylıktan Kesme
Disiplin Cezası(657 S.K)-Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Disiplin Cezası-Devlet Memurluğundan Çıkarma
İkaz
Nakil(Görev Yer Değişikliği)
Sağlık Meslekleri Kuruluna Sevk
İşlem Gerektirmeyen(İdari ve Disiplin Yönünden)
Tazminle Sorumlu Olanlar
Tazmin Tutarı
Türk Tabibler Birliğine Suç Duyurusu
YÖK'na Suç Duyurusu
SGK'na Suç Duyurusu
10
11
12
13
14
KONU KODLAMA SİSTEMİ
15
KONU KODLAMA SİSTEMİ
TEŞEKKÜRLER

similar documents