R*SK GRUPLARI

Report
RİSK GRUPLARI
Yrd. Doç. Hatice DEMİRBAŞ
G.Ü.Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Çocuğun ihmal ve istismar edilmesine
neden olan faktörler:
 iç ve dış stres faktörleri:

ANNE-BABA YOKSUNLUĞU
Anne-baba yoksunluğu bir iç stres faktörü
 ölüm, boşanma veya ayrı bir yerde çalışma
nedeniyle parçalanmış aileler,
 anne-baba tarafından ihmal edilme,
 anne-baba arasındaki şiddete tanık olma,
 parçalanmış aileden gelme
 çeşitli aile sorunlarının çocukta yarattığı duygular

EBEVEYNIN PSIKOPATOLOJISI YA DA
KIŞILIK ÖZELLIKLERI
Ebeveynin psikopatolojisi ya da kişilik özellikleri
 Sevgi ve ilgiden yoksun olan ve ceza ve şiddetin
ön plana çıktığı bir çocukluk yaşantısı
 Dolayısıyla, istismarcı ebeveyn çocuğuna benzer
bir yaklaşım içinde olacaktır.
 Çocukları ile daha az etkileşime girme ve destek
veren bir biçimde davranmama.
 Ebeveynin sinirli ve üzgün olduğu anlar
 Çocuğu aşağılamak, olumsuz bir davranışı
karşısında bağırmak, korkutmak
 alkol, uyuşturucu vb. bağımlısı anne-baba

ÇOCUK KAYNAKLI RISK FAKTÖRLERI
Burada çocuğun istismarı provoke eden rolüne
işaret edilmekte ve bunun sonucunda da fiziksel
istismarın ortaya çıktığı söylenmektedir.
 Eğer çocuk, karakter, cinsiyet, fiziksel görünüm ve
diğer özellikler bakımından ebeveynin
beklentilerini uygun değilse
 Örneğin; çocuğun kendi kişisel ve zihinsel
özelliklerinden kaynaklanan nedenler

ÇOCUK KAYNAKLI RISK FAKTÖRLERI
çocuktaki agresif davranışlar,
 yalan söyleme ve çalma,
 evden kaçma,
 eve geç gelme,
 izin almadan bahçeden ya da oyun alanından
ayrılma,
 çocuktaki zihinsel ya da fiziksel engel,
 okuldaki akademik başarısızlıklar ve
 nedeni belirlenemeyen ancak ebeveynler
tarafında yanlış davranış olarak nitelendirilen
davranışlar

ÇOCUK KAYNAKLI RİSK FAKTÖRLERİ
Yaş,
 cinsiyet,
 istenmeyen doğum,
 doğum sırası,
 kronik hastalıklar,
 çocuğun diğer çocuklardan farklı olduğunun
belirlenmesi istismar için risk oluşturabilir.

YAŞ
Fiziksel istismar 18 yaşına kadar tüm yaşlarda
 Kurbanlar genelde 2 yaşın altındaki çocuklardır.
 Kaçamayacağı ve kendini savunamayacağı için
ciddi yaralanmalar, kalıcı fiziksel sakatlıklar
 Çocuğun yaşı arttıkça anne-baba tarafından
girişilen fiziksel istismarın azaldığı,

YAŞ
Yapılan bir çalışmada 6-9 yaşta %23, 10-12 yaşta
%13 ve 12 yaş üstü % 29.7 oranında fiziksel
istismar
 cinsel istismar daha çok ergenlik yıllarında
 0-3 grubundaki çocukların çoğunluğunun
anneleri,
 16 yaşına kadar hem anneleri, hem de babaları
tarafından istismar edildikleri,
 16-18 yaşları arasında daha çok anne-babaları
dışındaki kişilerce

CİNSİYET:
Kızlar ve erkekler eşit risk altındadır.
 12 yaşında küçük çocuklar için erkek çocukların
kız çocuklardan daha yüksek oranda fiziksel
istismara uğradığı
 Kültürel etmenlere göre değişiklik
 Erkek çocukların daha çok oranda ve daha ciddi
yaralanmalara uğramasının temelinde
istismarcının daha fazla erkek olması etkili
olmaktadır.

DOĞUM SIRASI
Daha sonra doğan ve yakın arayla doğan
çocuklar, küçük çocuk dayak kurbanı
seçilmektedir.
 İstenmeyen ve başarısız çocuklar
 Bazen de ebeveynler ilk doğan çocuğa daha fazla
fiziksel şiddet
 İkiz çocukların istismarının fazla olduğu

Fiziksel ve zihinsel engelli çocuk:
 Psikolojik bozukluklar: Dürtü kontrol güçlüğü
çeken,
 hiperaktif,
 davranış sorunları,
 öğrenme engelli çocuklar

EKONOMIK DURUM KAYNAKLI RİSK
FAKTÖRLERİ
Ebeveynin işsiz kalması
 ekonomik yoksunluk, yoksulluk
 borçlanma, ekonomik değişimin arzu edilmeyen
yönde gitmesi,
 sosyal olanaklardan yoksun olma,
 gecekondu türü evlerde yaşamanın getirdiği stres
ve yaşamdan tat alabileceği eğlence, aktivite vb.
olanağının bulunmayışı
 Çocuğun çalıştırılması:
 küçük yasta ağır, uygunsuz islerde çalıştırılmakta
ve büyük sorumluluklar
 Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar

AILE YAPISI VE SOSYAL ÇEVREDEN
KAYNAKLANAN RISK FAKTÖRLERI
kalabalık ailelerdeki çocuklar
 tek ebeveynli aileler
 sadece babaları ile yaşayan çocukların fiziksel
istismara maruz kalma olasılıkları, sadece
anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar için
olandan daha fazladır.

ALKOL VE MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
Alkol ve yasa dışı madde kullanımı:
 çocuk istismarı ve eşin istismarı üzerine
araştırmalar alkol ve şiddet arasında bağlantı
olduğunu göstermektedir.
 Cinayet,
 saldırı,

ENSEST IÇIN RISK FAKTÖRLERI
Baba-kız ensesti
 Risk faktörleri:
 Alkol bağımlısı baba
 Alışılmışın dışında şüpheci ya da bağnaz ve
otoriter baba
 Annenin olmaması veya ailede koruyucu güç
olmayı beceremeyen anne
 Annenin ev işlerini yapan ve anne rolünü
oynayan bir kız çocuğu
 Anne-babanın bitmiş yada sorunlu cinsel
yaşamlarının olması

ENSEST IÇIN RISK FAKTÖRLERI
Babanın kendi kontrolünü sınırlayan
faktörler: madde bağımlılığı, psikopatoloji,
sınırlı zeka
 Küçük kızda aniden gelişen baştan çıkarıcı
tavırların varlığı
 Çocuğun insanlarla yakın ilişki kurulmasına izin
verilmemesi
 Anne-babanın yabancılara karşı düşmanca,
paranoid bir tutum içine girmesi
 Anne veya babanın ya da her ikisinin ailesinde
daha önce ensest ilişkinin varlığı riskleri
oluşturmaktadır.


similar documents