Szilágyiné Bátorfi Edit - Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Report
Kormányzati és civil
együttműködés a V4 és a KEK
keretein belül
Gödöllő, 2013. április 19.
Szilágyiné Bátorfi Edit
V4 és KEK nemzeti koordinátor
Külügyminisztérium
Tartalom
A kormányzati együttműködés V4 és KEK
II. Forrástérkép és projekt tapasztalatok az
önkormányzatok és a civilek számára
III. Eddigi események
IV. Eseménynaptár és kísérő rendezvények
I.
A régió meghatározása
KEK tagállamok
Visegrádi Négyek
IVF – „a” közös intézmény
mára a közös eszköz
 Nemzetközi szervezet szlovák jog alatt, pozsonyi székhely
 7 M EUR/év
Támogatási programok*
Mobilitási programok*
Művészeti ösztöndíjak
PR – VI, www.visegradgroup.org; www.visegradfund.org
V4 ThinkTank
V4 EaP, V4WB,
V4+ konferenciák
Visegrádi Alap Programtípusai
Támogatási programok:
Kis összegű támogatások (≤ 6,000€; 6 hónap maximum)
Átlagos támogatások (≥ 6,001€; 12 hónap maximum)
Visegrád Stratégiai Program (kb. 40,000 €; 12–36 hónap)
Visegrád Egyetemi Tanulmányi Támogatás (kb. 10,000€ - 40,000€)
Visegrád+ (egyéni költségvetés) Nyugat-Balkán Programok
Visegrád Keleti Partnerség program (V4EaP)
Mobilitás programok:
Visegrád Ösztöndíj Program (2,300 € + 1,500/félév)
Visegrád OSA Ösztöndíj (2,000€/2 hónap)
Visegrádi Művészeti Rezidensek (2,250€ + 2,250/3 hónap)
Visegrádi Művészeti Rezidensek New Yorkban (4,000€/3 hónap)
Visegrádi Előadó Művészeti Támogatás (4,000€/ 8,000€/3 hónap)
www.visegradfund.org
Sikeres V4-es projektek I.
 Mayors for Roma Inclusion Forum
 People in Need non-profit szervezet kezdeményezése
(CZ, SK) – IVF támogatással (2010.05.14. óta)
 MTA Szociológiai Intézete is részese
 13 önkormányzat a régióban – 5 magyar (Rimóc, Kakucs,
Heves, Ároktő és Igrici)
 Folyamatos találkozók, egyeztetések a közös politikák és
legjobb gyakorlatok kialakítására (lakhatás,
foglalkoztatás, oktatás, közösségi fejlesztés, biztonság)
Sikeres V4-es projektek II.
 Roma inclusion in North Hungary and East Slovakia
 É-Magyarország elszegényedett területein élő,
társadalmilag hátrányos helyzetű, munkanélküli
lakosainak integrálása
 SK-HU együttműködés keretén belül
Sikeres V4-es projektek III.
 Time travel in Gömör/Gemer
 Kétnapos rendezvény, SK-HU együttműködés
 A térség fiataljait szólítja meg történelmi, kulturális
gyökerek bemutatásával
 Helyi kézművesek, vállalkozók, művészek
kapcsolatainak elmélyítése a cél
Sikeres V4-es projektek IV.
 V4 Street of Handicrafts
 Komárom/Komárno város (SK kezdeményezés) és
partnerei kapcsolatainak elmélyítése
 Öt napos esemény a helyi és partnervárosi kézművesek
bevonásával
 2013.04.26-05.01 – 30 kézműves
Sikeres V4-es projektek V.
 International competition in wood profession for
students (HU-SK)
 nemzetközi faipari tanulók versenye
 1000 Children (HU-SK)
 tapasztalat útján való tanulás bemutatása
 Egészséges ifjúság érdekében megelőzési programok
Források & Eszközök - EBRD

1. KEK Együttműködési Alap (Cooperation Fund) –tagállami hozzájárulásból,
főként szemináriumok, workshopok, tréningek céljára
2. KEK EBRD-nél vezetett Letéti Alapja által finanszírozott projektek (Trust
Fund) 2 M EUR/év IT külön megállapodása az EBRD-vel.
Eddig 4,5 millió EUR projektre - 4,1 milliárd eurónyi összbefektetés
2.1 Technikai Együttműködési projektek (Technical Cooperation
Programme )
Feltárják és előkészítik a fejlesztési programokat nem EU országokban
2.2 Tudás csere programok (Know- how Exchange Programme - KEP)
Tudástranszfert a KEK EU tagállamaiból a szervezet nem EU tagállamaiba.
3. EU által finanszírozott Projektek (EU-funded Projects)
Fokozzák a közép- és kelet-európai országok részvételét az uniós projektekben
További információk: www.ceinet.org
„Sustainable Ports and Shipping in the Adriatic Sea and Black Sea”
Value: EUR 200,000
Countries of operations: Regional (WB + Ukraine)
Sector of operations: Transport
Planned duration: 12 months
Expected related investment: EUR 55-70 million (EBRD)
KEK elnökségi rendezvények
Kormányzati
Civil
High level meeting of EGTC’s Approval
Authorities – “EGTCs as an EU’s instrument for
our common regional challenges” (2013.02.2122.)
“Multiculturalism – Trap or a Chance” workshop
for pre-eminent university students from the
CEI Member States (2013.03.21-23.)
International Conference on the Margins of the
CNC Meeting: EBRD Activities in Central and
Eastern Europe (2013.04.11.)
Meeting of the CEI Network of Design Schools
(2013.03.26-27.)
Ministerial meeting: Green Growth – rural
development in the foreground (2013.04.15-16.)
20th Anniversary of the Carpathian Euroregion
new opportunities in the frame of the CEI, V4
(2013.04.11.)
International conference on New Generation
Biofuels (2013 szeptembere)
Fifth Central European Symposium on Plasma
Chemistry – 5th CESPC (2013.08.25-29.)
Fulfilment of Rio+20 global action plan – UN
2013 Conference – World Water Summit –
working breakfast for heads of CEI delegations
(2013.10.09-10.)
International Summer University - “Who is
Sovereign? Citizenship in Europe and Beyond”
(2013.06.22-07.07.)
Önkormányzatok szerepe és
lehetőségei
 IVF pályázati kategóriák: kulturális, oktatási, ifjúsági,
kutatási és határokon átnyúló
 Lehetőség minden kategóriára él – leggyakoribb a
Cross-Border Cooperation – önkormányzatok
szerepvállalása fontos
 Konzultációs lehetőség a NVA-nál:
www.visegradfund.org
 Pályázati határidők: folyamatos (pályázati témakörök
szerint)
Köszönöm figyelmüket!

similar documents