Enda - Log in to PING PONG

Report
http://www.fightplay.tv/niclas-danielsson/lillordag-2/
Nedbrytning av protein
Mun


http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2
Sönder dela till mindre
delar
Större yta för
reaktioner
Nedbrytning av protein
Magen



http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2
Denaturering – tappar
tertiär & sekundär
struktur
Pepsin
Polypeptider
http://www.worthington-biochem.com/CHY/default.html
Nedbrytning av protein
Tolvfingertarmen


http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2
Trypsin
Dipeptider &
aminosyror
Nedbrytning av protein
Tunntarmen

http://www.horleys.com/viewarticle.aspx?id=2
Absorbering av
aminosyror


http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html#phenylalanine
Ickeessentiell =
aminosyror som
kroppen kan
producera
Essentiell =
aminosyror som vi
måste få från mat
Enzymerna kreatinkinas och ASAT
Olgas kollaps
Kreatinkinas
Transferas
Kinas
ASAT(Aspartataminotransferas)
Transferas
Transameras
Ureacykeln
Ursprung (allmän transaminering):
http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/urea.htm
Transaminering
Kvävet blir fritt (oxidativ deamination)
• Enda energigivande steget i ureaproduktionen
Ureacykeln
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/Images/ureacycleweb.gif
http://www.nature.com/nrg/journal/v7/n6/images/nrg1880-f4.jpg
Hur kan kväve utsöndras?
1. I form av urea dvs genom ureacykeln
2. Genom urinsyra
3. Genom fria ammoniumjoner NH4+
Vad händer vid urinsyrautsöndring?
• Ombildningen av kvävet i aminosyror till kväve
i urinsyra är mer komplex än ureacykeln,
många fler steg.
• Kräver mer energi
• Tar längre tid
Fördel:
- Kräver inte mycket vatten.
Fåglar utsöndrar urinsyra
• Urinsyra är hydrofobt och flytande vid
normala temp.
behövs inte lösas i
vatten för att utsöndras
• Fåglar slipper bära runt på vattendepåer
blir lättare
mindre energi krävs för att
flyga
Fiskar utsöndrar ammoniumjoner
• Löser jonerna direkt i vattnet runt omkring
dem.
Människan och urinsyra
• Använder sig av båda typerna av utsöndring.
• Urinsyran oxideras mycket lätt och är därför
ett starkt reduceringsmedel och används som
antioxidant
• 50 % av antioxidanterna i blodet är urinsyra
• Viktigt ämne
Viktigaste aminoryrorna
• Alanin
- näst vanligaste aminosyran i
aminosyrapoolen
• Glutamin
- vanligaste aminosyran i aminosyrapoolen
Glutamin/glutamat
Serotonin
Serotoninsyntes
Syntesen av serotonin består av två steg.
Syntes börjar med aminosyran tryptofan som vi får in via vår föda.
Tryptofan oxideras med hjälp av enzymet tryptofan hydroxylase .
Då bildas molekylen 5-hydroxytryptofan, som med hjälp av enzymet
aromatic amino acid decarboxylase , dekarboxyleras och blidar serotonin
Bildning av Adrenalin
-Hydroxylering (oxidation)
-Dekarboxylering
-Hydroxylering (oxidation)
Metylering
http://en.wikipedia.org/wiki/Epinephrine
S-adenosylmetionin







SAMe är inblandat i fler än 40 olika kemiska reaktioner i kroppen.
SAMe har en antidepressiv inverkan genom att den förbättrar bindningen av både
serotonin och dopamin till sina receptorer i hjärnan.
SAMe hjälper levern att avgifta överskottsöstrogen och har då gynnsam effekt på både
kroppens avgiftnings och hormonbalans.
SAMe har en positiv inverkan på broskbildning av kroppens leder.
Används vid artros
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=S-adenosylmetionin&lang=6

similar documents