Obrození imunoterapie v onkologické lé*b*

Report
Tisková konference k XIX. Dni profesora Vladimíra Staška – 27. 3. 2014
Obrození imunoterapie
v onkologické léčbě
Milada Zemanová
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
Nádorová imunologie a imunoterapie
• 70.léta:
– laboratorní „in vitro“ a „in vivo“ pokusy
– Jak malý rozdíl v genetické rozdílnosti tkání vede k
„odmítnutí“ transplantovaného nádoru?
• 80. léta:
– Interferon-alfa, interleukin 2
– „poplachová reakce“ – posílení protizánětlivé i
protinádorové imunity ve více složkách
– Léčba nádorů ledviny a melanomu – 10% účinnost
Protinádorová cílená léčba
• 90. léta – řízené střely zvenčí:
– Monoklonální protilátky proti specifickému
receptoru nebo růstovému faktoru = cílené střely
– VEGF – bevacizumab (Avastin) – nádory ledvin,
tlustého střeva, plic, prsu, vaječníků
– HER-2 – trastuzumab (Herceptin) – nádory prsu
– EGFR – cetuximab (Erbitux) – nádory střeva, hlavy
a krku, plic
• Účinnost 30-40%, v kombinaci s chemoterapií
Specifická protinádorová terapie
• 2010 a dále
– Nalezení některých „nádorově specifických“
antigenů a výroba vakcíny proti nim
– Rozpoznání, jak nádorové buňky „oslepují“
výkonné imunokompetentní buňky a výroba
„odslepující“ protilátky
Modely imunoterapie u nádorů plic
• Vakcíny proti specifickým antigenům
– MAGE-A3 (melanoma-specific antigen A3), studie
MAGRIT – adjuvantní léčba po operaci, čeká na
výsledky
– MUC1 (mucinous glycoprotein -1 antigen) a
lipoproteinovou vakcínu L-BLP25 (Tecemotide), studie
START , výsledek částečně pozitivní, ověření
• Protilátky proti „zaslepení“
– CTLA-4 (cytotoxický T lymfocytární antigen) + blokující
protilátka anti – CTLA4 (Ipilimumab ), studie fáze III s
chemoterapií
– PD-1 protien a PDL-1 ligand + monoklonální protilátka
(Nivolumab) , studie fáze III
Výsledky studie „START“
Přežití inoperabilního NSCLC podle různých léčebných postupů
30
1980
1990
1995
2004
2013
25
20
15
10
5
0
RT
medián (měsíce)
CHT→RT
HART
konkomCHRT
CHRT→vakcína
tecemotid
Butts et al 2014

similar documents