RT tanfolyam

Report
Radioaktív anyagok
szállításával kapcsolatos
tapasztalatok
2010.
Küldeménydarab

A küldeménydarab radioaktív anyagok esetében a
csomagolást jelenti, annak radioaktív tartalmával
együtt szállításra
kész formában. Az ADR-ben
(Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló
Európai Megállapodás)
szereplő küldeménydarab
típusoknál, meghatározott aktivitás határokat,
korlátozásokat, valamint az előírt követelményeket
kell betartani.
A küldeménydarabok fajtái






Engedményes küldeménydarab
Ipari küldeménydarab (IP-1, IP-2, IP-3)
A típusú küldeménydarab
B típusú küldeménydarab
C típusú küldeménydarab
Hasadóanyagot tartalmazó
küldeménydarab
Leggyakrabban használt UN számok








UN 2908 RADIOAKTÍV ANYAG ENGEDMÉNYES
KÜLDEMÉNYDARABBAN,ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZ
UN 2909 RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES
KÜLDEMÉNYDARABBAN (term. vagy szeg. Urán)
UN 2910 RADIOAKTÍV AYNAG, ENGEDMÉNYES
KÜLDEMÉNYDARABBAN (korlátozott anyagmenny.)
UN 2911 RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES
KÜLDEMÉNYDARABBAN (készülékek v. gyártm.)
UN 2913 RADIOAKTÍV ANYAGOK, SZENNYEZETT FELÜLETŰ
TÁRGYAK
UN 2915 RADIOAKTÍV ANYAG, A TÍPUSU
KÜLDEMÉNYDARABBAN
UN 2916 RADIOAKTÍV ANYAG, B(U) TÍPUSÚ
KÜLDEMÉNYDARABBAN
UN 3332 RADIOAKTÍV ANYAG, A TÍPUSU
KÜLDEMÉNYDARABBAN, KÜLÖNLEGES FORMÁBAN
Csomagolási követelmények







Külső méretének 10 cm-nél nagyobbnak kell lenni.
Zárral (ólomzárral) kell ellátni.
Rögzítő szerelvényekkel kell ellátni.
- 40 oC + 70 oC-ot kell kibírnia.
Biztonsági tartállyal kell rendelkeznie. (speciális
forma)
Sugárárnyékolást kell tartalmaznia.
Radioaktív tartalma nem veszhet el.
Vizsgálóeszköz
Munkaeszköz



Minősített berendezés
Az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény
16/2000. (VI.8.) EüM rendelet
szerint OSSKI szakvélemény alapján
az OTH adja ki az engedélyt az
atomenergia alkalmazási körében
használt
berendezésekre,
eszközökre.
Csomagolás


IAEA No. TS-R-1 2005
(International
Atomic
Agency)
Edition
Energy
ADR 7osztály
A típus, B(U) típus


A típus Megfelelőségi nyilatkozatot
a gyártó adja ki
B(U) típus a 14/1977.(IX.3) KHVM
rendelet szerint az MTA IKI
szakvéleménye alapján az OAH adja
ki az engedélyokiratot.
Munkatartó
Ismertebb munkatartó típusok:
- TT,
- UKDT,
- TAK (4, 8, 21, 22)
- Gammamat (TI, TIF, TSI-3, TSI-5)
- Teletron, Kowomat (SU-50, SU-100)
Zárt sugárforrás

Olyan légmentesen lezárt tok, amely
megakadályozza, hogy rendeltetésének
megfelelő használat esetén radioaktív
anyag kerüljön a környezetbe.
Radioaktív anyag

Radioizotópokat tartalmazó szilárd,
cseppfolyós vagy gáznemű anyag.
Zárt radiográfiai sugárforrás
Izotópok alakja, mérete
Jelölések és feliratok a
küldeménydarabokon







UN szám az „UN” rövidítéssel együtt
Helyes szállítási megnevezés
Feladó és/vagy a címzett azonosító adatai
Bruttó tömeg
IP-2, IP-3, A TÍPUS esetén a gyártó ország
államjelzése, a gyártó neve vagy egyéb azonosítója
„B(U), B(M), C TÍPUS” esetén az ill. hatóság által
kiadott azonosító jel és egyedi gy.sz
Fentiekre tűz és vizálló módon felvitt sugárveszély
szimbólum
Kísérő okmányok



Fuvarokmány
Írásbeli utasítás
Oktatási bizonyítvány+jóváhagyási
igazolás
Felszerelések-ADR 2009







Tűzoltó készülékek
Kerékkitámasztó ék
Figyelmeztető jelző
Szemöblítő folyadék
Fényvisszaverő mellény
Zseblámpa
Védőszemüveg
Rendkívüli esemény
Amennyiben a küldeménydarab szállítás
közben megsérül, vagy munkavégzés
során a sugárforrást a munkatartóba nem
tudjuk visszavezérelni, lezárni, a
sugárveszély folyamatosan fennáll, az
illetékes hatóságot értesíteni szükséges.
Vészhelyzet szállítás vagy
munkavégzés esetén



Fő veszélyt az ionizáló sugárzás jelenti
Védekezés: megfelelő csomagolással,
távolság védelemmel,
eltöltött idővel.
Tapasztalatok: sugárvédelmi,
sugárbiztonsági helyzet megfelelő.
Ritkák a rendkívüli események.
Intézkedés a rendkívüli
eseménynél

Atomtörvény 45 § (1) szerint az
atomenergia alkalmazója minden
eseményt jelenteni köteles a területileg
illetékes polgármesternek, egészségügyi
államigazgatási szervnek, Magyar
Honvédségnek, Rendőrségnek, OAHnak stb.
Egészségügyi Államigazgatási
Szerv

OSSKI által működtetett Országos
Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat
(OSKSZ) Telefon: 482-2000
„Kis” sugaras események kezelése
céljából riasztható a nap 24 órájában.
OSKSZ működése


ADR 1.1.3.1d értelmében csak
kárelhárító szolgálatot végez.
A helyszínen biztonsággal tárolható
radioaktív anyagot nem szállít el.
EU-ban a 7 osztály szerinti
szállítás




Küldemény darabos szállításnál nem kell
szállítási, országos szállítási és gépkocsi
használati engedély.
Nem kell az ADR-től eltérő KRESZ
felszerelések (Tűzoltó készülék, kerékék.)
Nem kell a 16/2000 EüM rendeletet betartani.
Engedményes küldeménydarab szállítása nem
engedélyköteles.
Összefoglaló észrevételek

A hatályos rendelkezések
bürokratikusak, túlszabályozottak, a
gyakorlatban nehezen használhatóak.
Szabványok, normatív
dokumentumok






MSZ 14349/1999 sugárzás elleni védelem ipari
radiográfiai munkahelyen
MSZ 836 Sugárzás elleni védelem
röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai
munkahelyen
MSZ 62-1, 2/1989 Ionizáló sugárzás elleni védelem
16/2000 EüM rendelet az atomenergiáról szóló
1996.évi CXVI.Törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról.
ADR 2009. 14/1997.(IX.3.)KHVM rendelet
TS-R-1 – 2005 IAEA kiadvány
2010. AGY 5
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

similar documents