Презентација пројеката - RT-RK

Report
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 044009 – Razvoj digitalnih tehnologija i
umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim
elektronskim komponentama
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009- Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u
sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama
1. Cilj projekta: Digitalizacija praktično svih servisa od energetike, preko informacionih
sistema do medicine, u cilju omogućavanja njihove interoperatibilnosti i umrežavanja nudeći
nova rešenja u sistemima informisanja i zabave, automatizaciji procesa, energetskoj
efikasnosti i racionalnom korišćenju raspoloživih resursa. Projekat sadrži 6 pod-projekata:
Br.
Rukovodioci projekata
Ustanova
Nazivi projekata
1
Prof. Dr Nikola Teslić
FTN
Razvoj digitalnih servisa i metodologija testiranja sistema sa
ugrađenim elektronskim komponentama
2
Prof. Dr Miroslav Popović
FTN
Paralelno i distribuirano programiranje sistema sa više
procesora
3
Prof. Dr Branimir Reljin
4
Prof. Dr Bratislav Milovanović
EF
Razvoj bežičnog mikrotalasnog sistema za prenos digitalnih TV
sadržaja
5
Prof. Dr Jovan Đorđević
ETF
Simulacija i verifikacija sistema sa digitalnim komponentama
6
Prof. Dr Dragan Kukolj
FTN
Razvoj modela za transfer znanja i zaštitu intelektualne svojine
ICTEF
Razvoj telekomunikaciong sistema (TeMeSis) za razmenu i
analizu medicinskih signala u cilju daljinske dijagnostioke
2. Koordinator: Prof. Dr Miodrag Temerinac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; Inovacioni centar ETF-a, Beograd;
Elektrotehnički fakultet, Beograd; Elektronski fakultet, Niš; RT-RK Institut, Novi Sad; Imtel komunikacije,
Beograd;
III44009: Pregled istraživača na projektu
(2011-2012)
Broj podprojekta
Broj istraživača na
projektu finansiran od
strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na
projektu
1
III44009 - 1
2
III44009 – 2
16
17
24
28
190
212
3
III44009 – 3
7 (5*) od toga
ICEF 7 (3*), ETF 2
x
x
4
III44009 – 4
13
13
70
5
III44009 – 5
4
5
56
6
III44009 - 6
21
32
236
* Jedan istraživač je bio stipendista Ministarstva do juna 2012, a za jednog
istraživača je obustavljeno finansiranje od jula 2012 zbog penzionisanja.
III44009 - Status odobrene opreme (2011-2012)
Podprojekat
ID
1
8926
1
8928
1
8929
EMC3 Anechoic Chamber
Poslata tenderska
dokumentacija
8927
R&S FSU Spectrum Analyzer
U toku (početna faza)
8930
Climatic Test Chambers C-70/1500
U toku (početna faza)
2
2
Naziv opreme
Status
R&S ESCI7 EMI Test Receiver
Ugovor sa ponudjacem
R&S ZVA Vector Network Analyzers
Poslata tenderska
dokumentacija
III44009 - Status odobrene opreme (2011-2012)
Br. podprojekta
Naziv opreme
Status
3
8922
Lumenera INFINITY2-1 1.4
megapixel CCD digital camera
Nije isporučena
4
4097
Manual Wedge Bonder 4523
Nije bilo prijava na
tenderu, naredni krug
8931
DTV signal analyzer up to 8GHz
4
Tender završen Ugovor sa ponuđačem
Zbirni rezultati projekta III44009
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička
rešenja
(M8x)
Doktorati
2011
11
19
28
4
5
0
2012
12
19
18
3
8
4
Ukupno
23
38
46
7
13
4
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 044009 – 1 Razvoj digitalnih servisa i
metodologija testiranja sistema sa ugrađenim
elektronskim komponentama
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009- 1 Razvoj digitalnih servisa i metodologija testiranja
sistema sa ugrađenim elektronskim komponentama
1. Cilj projekta: Razvoj metodologije koja će omogućiti automatsko testiranje i
verifikaciju multi-medijalnih sistema kao što su TV prijemnici, DVD uređaji, mobilni
telefoni, itd. Razviće se metodologija koja će unaprediti proces tradicionalnog
testiranja softvera u smislu brzine, efikasnosti i pouzdanosti, i na taj način
obezbediti povećanje kvaliteta sistema. U tom cilju će biti razvijen referentni
hibridni DVB-T2 STB uređaj.
2. Koordinator: Prof. Dr Nikola Teslić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 1
Nosilac: Fakultet tehničkih nauka
1. Prototip proizvoda: RK 1000 STB
2. Rad u časopisu: Nikola KUZMANOVIC, Zeljko LUKAC, Vladimir
ZLOKOLICA, Stanislav OCOVAJ, Ilie GARBACEA, Hybrid
Broadcast Broadband expansion for Android OS based digital
TV devices, IEEE Transactions on Concumer Electronics, 2012
3. Tehničko rešenje:
▫
▫
▫
Novo rešenje za automatsku navigaciju kroz menije STB, 2011
Programska podrška za digitalni prijemnik RK-1010 (u pripremi)
Fizička arhitetkura digitalnog prijemnika RK-1010(u pripremi)
4. Patentna aplikacija: Vukota Peković, Jan Zloh, Zoran Marčeta,
Ivan Rešetar, “Sistem, uređaj i metod za automatsko
testiranje menija multimedijalnog uređaja”, P-2011/0351,
03.08.2011.
Istaknut rezultat projekta III44009-1
Pojam digitalne televizije (DTV) predstavlja prenos audio/video sadržaja te
dodatnih informacija u digitalnom obliku. Način prenosa je definisan DVB
(eng. Digital Video Broadcasting) standardima.
 Digitalizacija televizije – proces prelaska sa analognog prenosa TV signala
na digitalni prenos. R. Srbija će ovaj proces okončati do juna 2015
(sporazum “ITU GE06 Agreement for Digital Broadcasting”, potpisan 2006)
 Na teritoriji R. Srbije će važiti DVB-T2 tehnički standard, te za kompresiju
podataka će se koristiti tehnički standard ITU-T H.264/AVC (MPEG-4 v10)
 Prednost DTV u odnosi na analognu:
▫ Informacije u digitalnom obliku se mogu komprimovati (emitovanje 10
digitalnih-komprimovanih kanala umesto 1 analognog)
▫ Prenos slike i zvuka visokog kvaliteta, uvođenje novih servisa te
mogućnost distribuiranja dodatnih informacija i sadržaja
 Osnovni nedostatak DTV se ogleda u nemogućnosti korištenja postojeće
infrastrukture

Istaknut rezultat projekta III44009-1
Iz ugla krajnjeg korisnika, proces digitalizacije se može obaviti:
▫ Korištenjem novih TV prijemnika sa mogućnošću prijema digitalnog
signala
▫ Korišćenjem “Set top box” (STB) – uređaja koji ima ulogu prilagođenja
primljenog signala za prikaz na TV prijemnicima koji ne podržavaju
digitalni prijem signala
 U procesu digitalizacije (iskustvo iz Evrope i sveta) STB uređaji su doživeli
brz razvoj, te na osnovu funkcionalnih karakteristika STB uređaji bi se
mogli podeliti u dve grupe:
▫ STB sa osnovnom funkcionalnošću (eng. Zapper STB ili Basic STB) – pod
osnovnom funkcionalnošću se smatraju funkcije koje se koriste za
pregled TV sadržaja
▫ Hibridni STB (eng. Hybrid STB, Connected TV ili Smart TV) – pored
osnovne funkcionalnosti ovu grupu STB karakteriše i korišćenje
dodatnih servisa dostupnih na internetu (pretraživanjem web sadržaja,
elektronska pošta, pristup različitim web programima)

Istaknut rezultat projekta III44009-1

Osnovne karakteristike elemenata fizičke arhitekture RK1000 STB
▫ System In Package (SIP) – SmartDTV IDC3321:
 SoC STi7105
 DDR2 2Gb
 SPI Flash 32Mb
 Demodulator STV367
 SC interface ST8024
 Dimenzije 31x31mm
 Napajanje: 3V ili 5V
▫ NAND Flash
 Toshiba TC58NVG0S3ETA 1Gb
▫ Full NIM
 EKT EDT4300-2VI
▫ Spoljnja sprega za komunikaciju:
 2x USB, 1x Ethernet
 CVBS, HDMI v1.3, S/PDIF
 IR Rx
Istaknut rezultat projekta III44009-1

Prednosti RK 1000 STB:
▫
▫
▫
Uređaj zasnovan na SIP modelu koji omogućuje jednostavnu proizvodnju:




relativno mali broj elektronskih komponenti
2-slojna štampana ploča (PCB)
zadovoljeni zahtevi za očuvanje bezbednosti u slučaju PayTV aplikacija
kompletna proizvodnja u Srbiji
Analogni audio i video izlazi omogućavaju priključenje STB uređaja i na TV prijemnike
stare generacije (CRT)
Osnova za razvoj hibridnih STB
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 44009 – 2 Paralelno i distribuirano
programiranje sistema sa više procesora
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009-2 Paralelno i distribuirano programiranje
sistema sa više procesora
1. Cilj projekta: su sistemi sa više procesnih jedinica, počev od više-jezgarskih
sistema, preko više-procesorskih sistema, klastera računara povezanih preko
lokalne mreže i rešetke računara povezanih preko Interneta. Osnovni problem
koji se rešava je sinteza i verifikacija programske podrške ovakvih sistema, kao i
razvoj programskih okruženja i alata za te potrebe. Osnovi cilj istraživanja je
razvoj metodologija i alata za sintezu i verifikacija programske podrške sistema sa
više procesnih jedinica.
2. Koordinator: Prof. Dr Miroslav Popović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 2
Nosilac: Fakultet tehničkih nauka
Program (alfa verzija): paralelizovani programa za
procenu kvaliteta slike (Intel, OpenCL)
2. Rad u časopisu:
Miroslav Popović Ilija Bašičević, “Formal verification
of embedded software based on software
compliance properties and explicit use of time”
International Journal of Computers, 2011
3. Tehničko rešenje:
PQM implementacija na OpenCL (2012)
1.
Istaknut rezultat projekta III44009-2
 Oblast
▫ Paralelizacija programskog koda za procenu kvaliteta pokretne slike u
višejezgarnim sistemima
 Problem koji se rešava
▫ Video sadržaj visoke rezolucije usled kompresionih algoritama sadrži
neželjene kompresione artifakte u sebi
▫ Značajno narušen kvalitet video signala koji se prikazuje krajnjem
korisniku u savremenim sistemima za bežični prenos podataka
 Tehničko
rešenje obezbeđuje snimanje i procenu kvaliteta za
video tok visoke definicije u realnom vremenu
▫
▫
Rešenje predstavlja programski paket razvijen i prilagođen modernoj,
programabilnoj paralelnoj platformi
Video artifakti koji se detektuju: gubljenje-paketa, blocking, ringing,
blurring
Istaknut rezultat projekta III44009-2
 Objašnjenje suštine tehničkog rešenja
▫ Windows aplikacija koja se sastoji od dva tipa modula:


▫
Glavna (GUI) aplikacija (MA)
Set procesnih modula (PM) zaduzenih za akviziciju i
obradu slike kao i prikaz rezultata obrade (GPM, DPM i
RPM)
DPM baziran na OpenCL




Modul za obradu pokretne slike koji koristi OpenCL
standard za paralelizaciju obrade
SPMD model paralelizacije
Omogućava izvršavanje istog programskog koda na CPU i
GPU arhitekturama
Balansiranje opterećenja
Istaknut rezultat projekta III44009-2
TABLE1 – Testirana platforma
INFORMATION
CPU
GPU
Ime
Intel(R) Core(TM) i5-750
GeForce GTX 460
Proizvođač
GenuineIntel
NVIDIA Corporation
Takt
2667 MHz
810 MHz
Procesori
4 (4 niti)
7 (336 niti)
Glob. memorija
1024 MB
993MB
Lok. memorija
32 KB
48 KB
Maks. WG
1024
1024
Maks. WI
1024
1024
TABLE2 – Izmereni broj slika u sekundi
(GPU implementacija)
PACKETINPUT
LOSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
(GPU)
192
99
233
119
46
40
21
TABLE3 – Izmereni broj slika u sekundi
(implementacija sa balansiranjem opterećenja)
PACKET-
BLOCKING
(GPU)
RINGING
(GPU)
BLURRING
(GPU)
INPUT
LOSS
(2XGPU)
257
135
293
162
67
59
31
202
108
250
131
49
43
24
251
242
344
330
226
210
192
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
337
175
366
210
85
74
38
BLOCKING
(2XGPU)
RINGING
(2XGPU)
BLURRING
(2XGPU)
307
272
322
292
120
107
57
350
208
411
252
98
82
46
409
401
409
410
392
378
346
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 44009 – 3 Razvoj telekomunikacionog sistema
(TeMeSis) za razmenu i analizu medicinskih
signala u cilju daljinske dijagnostioke
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009- 3 Razvoj telekomunikacionog sistema (TeMeSis) za razmenu
i analizu medicinskih signala u cilju daljinske dijagnostioke
1. Cilj podprojekta: je razvoj telemedicinskog sistema koji će omogućiti kvalitetnu
zdravstvenu zaštitu stanovništva, bez obzira na udaljenost pacijenta od
specijalizovane zdravstvene organizacije. Podprojekat bi se pretežno bavio tele-
patologijom, s obzirom na izvanredan značaj patologije u dijagnostici, kao i telemonitoringom pacijenata u kućnoj nezi. Pored razvoja hardverskog dela sistema
značajan je razvoj i implementacija odgovarajućeg softvera. Posebna pažnja će biti
posvećena sigurnosti i zaštiti podataka, s obzirom na prirodu podataka koji se
prenose.
2. Koordinator: Prof. Dr Branimir Reljin, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
3. Participanti: nema
Lista najvažnijih rezultata podprojekta III44009-03
Nosilac: Inovacioni centar i Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu
1.
2.
3.
J. Vasiljevic, B. Reljin, J. Sopta, V. Mijucic, G. Tulic, I. Reljin,
„Application of multifractal analysis on microscopic images
in the classification of metastatic bone disease“, Biomedical
Microdevices, Springer, Published online 13 February, 2012,
IF=3.386, kategorija M21
B. Reljin, M. Paskas, I. Reljin, K. Konstanty, “Breast cancer
evaluation by fluorescent dot detection using combined
mathematical morphology and multifractal techniques“,
Diagnostic Pathology, Vol. 6 (S1): S21, pp. 1-6, 2011,
IF=1.299, kategorija M23
B. Reljin, I. Reljin, M. Avramov-Ivić, D. Jevtić, G. Plavec, S.
Petrović, “Computer-aided evaluation of malignancy from
UV/VIS spectra of pleural effusions” (Invited paper), in Proc.
2nd Int. Workshop on Genomic Signal Processing, Bucharest,
Romania, June, 2011, pp. 77-80
Istaknuti rezultati podprojekta III44009-03:
Rezultat 1
Lokalizacija primarnog karcinoma na osnovu morfologije metastatičnih ćelija kostiju,
primenom multifraktalne analize snimaka patoloških uzoraka: 3x350 uzoraka.
Primarni karcinom bubrega
Tačnost klasifikacije: 60.6%
Primarni karcinom dojke
Tačnost klasifikacije: 68.3%
Primarni karcinom pluća
Tačnost klasifikacije: 63.7%
Istaknuti rezultati podprojekta III44009-03:
Rezultat 2
Automatska evaluacija statusa HER2/neu u cilju ranog otkrivanja raka dojke.
A: Tipičan FISH snimak ćelija
B Segmentacija jedara ćelija
C: Razdvajanje jedara
D: Izbor jedara za analizu
Određivanje odnosa HER2:CEP17
Broj tačaka R:G > 2.2 = cancer
Istaknuti rezultati podprojekta III44009-03:
Rezultat 3
Određivanje stepena maligniteta na osnovu analize UV/VIS spektara pleuralnih izliva
4
4
A
3
3
2
2
1
0
l (nm)
200 300 400 500 600 700 800
1
0
A
l (nm)
200 300 400 500 600 700 800
Tipičan UV/VIS spektar pleuralnog izliva za maligni i benigni slučaj, respektivno
M. Avramov-Ivić, J. Zdravković, D. Vuković, U. Mioč, G. Bogdanović, “UV-VIS spectroscopic
investigations of pleural effusions: A possible screening diagnostic method for the differentiation
of malignant from non-malignant effusions”, Archive of Oncology , vol. 7, pp. 27-28, 1999
56 uzoraka pleuralnih izliva (43M+13B), dobijenih sa VMA
5M+3B su odabrani od lekara kao referentni
Ostali su upoređivani sa tim referentnim i klasifikovani
Tačnost: 97% (37 od 38 uzoraka) za M, 80% (8 od 10) za B
Prisustvo hemoglobina (tal. dužina oko 440 nm) izazvalo
jednu lažnu detekciju B, mada je uzorak M – crna linija
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 44009 – 4 Razvoj bežičnog mikrotalasnog
sistema za prenos digitalnih TV sadržaja
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009- 4 Razvoj bežičnog mikrotalasnog sistema
za prenos digitalnih TV sadržaja
1. Cilj projekta: - razvoj i unapređenje modela za karakterizaciju RF i mikrotalasnih sklopova
i uređaja i projektovanja elemenata mikrotalasnog linka kod digitalnih TV sistema (…) ; razvoj numeričkih modela za rešavanje problema elektromagnetske kompatibilnosti kod
komponenti realizovanih u PCB (Printed Circuit Board) tehnologiji, (…) ; - obrada signala
preko metoda za linearizaciju pojačavača snage RF predajnika u frekvencijskom opsegu od
interesa, odnosno potiskvanje intermodulacionih produkata kod konfiguracija pojačavača
kojima se postiže veća efikasnost, (…) ; - razvoj i implementacija algoritama za obradu audio
i video signala na prijemu, u cilju dobijanja boljeg kvaliteta odnosno dobijanja dodatnih
informacija
2. Koordinator: Prof. Dr Bratislav Milovanović, EF Niš
3. Organizacije učesnici: EF Niš, IMTEL Beograd
Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 4
Nosilac: Elektronski fakultet Niš
1.
2.
3.
4.
D. Obradović, S. Tasić, I. Staničić, V. Smiljaković, A. Kopta, Z. Živanović,
“Mikroprocesorski sistem kontrole mikrotalasnih sintezatora sa proizvoljno malim
frekvencijskim rasterom”, Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili
atestiran instrument, M85
Tijana Ž. Dimitrijević, Jugoslav J. Joković, Bratislav D. Milovanović, Nebojša S.
Dončov, “TLM Modeling of a Probe-coupled Cylindrical Cavity based on Compact
Wire Model in the Cylindrical Mesh”, International Journal of RF and Microwave
Computer-Aided Engineering, John Wiley & Sons Inc., Wiley InterScience
Periodicals, Volume 22, Issue 2, pp. 184-192, 2012, SCI IF 0.591 , M23.
Aleksandar Atanasković, Nataša Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović: “Linearization of
power amplifiers by second harmonics and fourth-order nonlinear signals”,
Microwave and Optical Technology Letters, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley
Company, ISSN: 0895-2477, Online ISSN: 1098-2760, SCI IF 0.591, M23.
Dejan G. Ćirić, Miloš Marković, Branko Stojić, “Improvement in design of noise
shaping filters”, Central European Journal of Engineering, Publisher: Versita and
Springer Verlag, Vol. 2, No. 2, pp. 224-230, 2012, M24.
Doherty pojačavač poboljšane efikasnosti i proširenog
frekvencijskog opsega – projektovanje i realizacija
•
Simetričan two-way Doherty pojačavač,
linearizaciona metoda eksperimentalno verifikovana (6-8 dB)
•
Asimetričan two-way Doherty pojačavač,
linearizaciona metoda verifikovana korišćenjem uskopojasnog
CDMA digitalno modulisanog signala (10dB)
•
Three-stage Doherty pojačavač
-
poboljšana efikasnost (korišćenjem kola za kontrolu harmonika),
-
proširen frekvencijski opseg (upotrebom tantalovog kondenzatora),
-
linearizaciona metoda verifikovana korišćenjem širokopojasnog
Distorted Signal Spectrum
WCDMA digitalno modulisanog signala
(15dB)
20
10
15dB
0
6-8dB
10dB
Power (dBm)
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Frequency (MHz)
Simetričan two-way
Doherty pojačavač
Asimetričan two-way
Doherty pojačavač: CDMA
HCC class-F-2IF three-stage
Doherty pojačavač : WCDMA
8
TLM (Transmission Line Matrix) model EM zračenja PCB
(Printed Circuit Board) elemenata u oklopljenim metalnim
kućištima
•
MOTIVACIJA:
•
Razvoj i primena naprednih
digitalnih tehnika za obradu i
prenos informacija :
frekvencija takta na kome
PCB rade - GHz
•
RAZVOJ I PRIMENA:
•
Kompaktni TLM modeli
žičanih elemenata, otvora i
dielektričnih gubitaka
•
TLM modeli u pravougaonom i
cilindričnom sistemu
(eksperimentalno verifikovan)
Mikroprocesorski sistem kontrole mikrotalasnih
sintetizatora sa proizvoljno malim frekvencijskim rasterom
•
Baziran na promenljivom
referentnom oscilatoru
•
Ulazni parametar: željena
izlazna frekvencija
•
Izlazni parametri: parametri
promenljivog ref. oscilatora,
parametri PLL-a
•
Karakteristike: 5.55-6.05GHz
sa subharmonijskim mešačem
11.1-12.1GHz
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 44009 – 5 Simulacija i verifikacija sistema sa
digitalnim komponentama
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009-5 Simulacija i verifikacija sistema sa
digitalnim komponentama
1. Cilj projekta: realizacija funkcionalnih softverskih paketa za
simulaciju i projektovanje digitalnih sistema, a na osnovu razvijene
metodologije. Osnovne osobine simulatora bi bile: proširivost,
distribuiranost izvršavanja i mogućnost re-konfigurisanja simuliranog
sistema.
2. Koordinator: Prof. Dr Jovan Đorđević, ETF, UB
Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 05
Nosilac: Elektrotehnički fakultet u Beogradu
1.
Razvijena je metodologija projektovanja simulatora
arhitekture i organizacije sa podrškom za rad u
konkurentnom i distribuiranom okruženju.
2.
Razvijeno je 4 funkcionalnih softverskih paketa za
simulaciju.
3.
Definisan je matematički model za procenu vremena
izvršavanja
korisnikom.
simulacija
u
prisustvu
interakcije
sa
Istaknut rezultat projekta III44009- 05
Projektovanje komponenata i
verifikacija rada
Algoritmi sekvencijane
i paralelne simulacije
Praćenje toka simulacije
i interakcija sa korisnikom
Raspodela obrade
i optimizacija izvršavanja
Praćenje fizičkih resursa
i njihove interakcije
Презентациони
Физика
Преглед
Ресурс
Компонента
Инстанца
Логички
Комуникација
Посматрање
Симулациони
Извршни
Синхронизација
Istaknut rezultat projekta III44009- 05
Istaknut rezultat projekta III44009-05
Modelovanje očekivanog vremena izvršavanja pri
radu u distribuiranom okruženju prilikom interakcije
sa korisnikom
Vreme izvršavanja simulacije za optimistični
algoritam simulacije:

E (T ) 
p

i

 Ti
i
Ti  L 
 (E (x
j
)  E ( y j ))
40000
35000
j 1
i0
EPC
L
E (x i ) 
1
1
Lx
0
L
E(yi ) 
x1
0
1
x1
0
0
...
1
1
Lx
L
1

y i 1
L
...

y i 1
xi
L  y i 1
1
L  y i 1
dx 1 dy 1 ... dx i
xi
yi
x
0
i
Време извршавања
30000
EPCEx
EPOI
25000
EPOIEx
20000
EPOP
15000
EPOPEx
EPNC
10000
EPNCEx
5000
dx 1dy 1 ... dx i dy i
0
200
1000
2000
3000
Број компонената
4000
5000
6000
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије
III 44009 – 6 Razvoj modela za transfer
znanja i zaštitu intelektualne svojine
PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.ftn.ns.ac.rs
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu DOO
www.icef.etf.bg.ac.rs
Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet
www.elfak.ni.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
www.etf.bg.ac.rs
IMTEL Komunikacije AD
www.insimtel.com
Istraživačko razvojni institut RT-RK DOO
www.rt-rk.com
III44009 - 6 Razvoj modela za transfer znanja i
zaštitu intelektualne svojine
1. Cilj projekta: Podrška istraživačima u oblasti zaštite prava
intelektualne
svojine,
prevashodno
kroz
pisanje
patentne
dokumentacije i vođenju patentne procedure, čime se stvaraju bolji
uslovi za zaštitu, transfer i komercijalizaciju tehnologija nastalih na
istraživačkom projektu. U okviru ovih aktivnosti patentirane invencije
će biti ponuđene regionalnim mrežama za TT i komercijalizaciju
inovacija.
2. Ko-ordinator: Prof. Dr Dragan Kukolj, FTN, Novi Sad
Istaknut rezultat projekta III44009 -06
- Analiza patenata  Važnost patenata
 Vrednovanje patenata
 Sve informacije o patentima
su prikupljene i napisane
prema međunarodno priznatim pravilima
 Informacije o patentima su postale dostupne u
elektronskom obliku
 Internet robot –
▫ Preuzima podatke o patentima sa internet stranice
Američke organizacije za zaštitu patenata (engl.
USPTO)
 Svi prikupljeni podaci za patente se smeštaju u MySQL
bazu podataka
Istaknut rezultat projekta III44009-06
- Korisnička sprega Omogućava praćenje izvršavanja već pokrenutih pretraga i
pokretanje novih pretraga sa USPTO
Istaknut rezultat projekta III44009-06
- Rezultat pretrage Lista patenata pohranjena u bazu podataka i spremna za dalju analizu, koja je
takođe dostupna i u korisničkoj sprezi
Istaknut rezultat projekta III44009- 06
-Tehničke karakteristike Programsko rešenje može se podeliti u dve celine:
▫ programsko rešenje za preuzimanje korisnih podataka
sa internet prezentacije i
▫ programsko rešenje skladištenja prikupljenih podataka
u MySQL bazu podataka.
Koncepcija rešenja je takva da se za svaku
jedinstvenu stranicu pravi klasa, a svaka metoda
prikuplja samo jednu od informacija o patentu
Prosečno vreme preuzimanja patenata sa USPTO
sajta za portfolio od 1820 patenata iznosi: 2.06
sekundi po patentu
Verifikacija i dalja unapređenja sistema
TR32014 – Razvoj metodologije testiranja
softvera u multimedijalnim sistemima
TR32014 - Razvoj metodologije
multimedijalnim sistemima
testiranja
softvera
u
1. Cilj projekta: Razvoj metodologije koja će omogućiti
automatsko testiranje i verifikaciju mulitimedijalnih sistema kao
što su TV prijemnici, DVD uređaji, mobilni telefoni. Kako je veliki
deo funkcionalnosti multimedijalnih sistema danas realizovan u
softveru, neophodno je razviti efikasne metode testiranja
softvera. Cilj je predloženu metodologiju primeniti u
istraživačko-razvojnim i industrijskim centrima koji se bave
razvojem multimedijalnih sistema.
2. Ko-ordinator: Prof. Dr. Nikola Teslić, Fakultet tehničkih nauka,
Novi Sad
3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Istraživačko
razvojni institut RT-RK D.O.O, Novi Sad
4. Participanti: Vestel Electronics, Turkey
TR32014: Pregled istraživača i opreme na
projektu
 Pregled
broja istraživača za 2012
Projekat
Broj istraživača na
projektu finansiran od
strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni troškovi)
TR32014
12
18
108
 Pregled
odobrene opreme
Projekat
ID
TR32014
3827
Naziv opreme
R&S SFE100 Test Transmitter
Status
Poslednja faza
nabavke
Rezultati projekta TR32014
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička
rešenja
(M8x)
2011
1
3
6
1
2
2012
2
6
7
1
2
Ukupno
3
9
13
2
4
Istaknuti rezultat projekta 32014
Prikaz i Evaluacija rezutata
Rukovanje Zahtevima
(RT-RM)
Modul za organizaciju i rukovanje
zahtevima. Kreiranje zahteva koje
proizvod treba da zadovolji
Analiza i prikaz rezultata
Centralna Baza podataka
Automatsko izvrsavanje testova (RTEXECUTOR)
Izvršavanje testova, prikupljanje i
skladištenje rezultata
(RT-DB)
Centralna baza podataka namenjena
smeštanju svih relevantnih podataka u
sistemu
Rukovanje Testovima
(RT-TM)
Kreiranje opisa testnih slučajeva, kao i
kreiranje skriptova koji će se izvršavati
Rukovanje Testnim Planovima (RT-TPM)
Priprema testnih planova i definisanje
okruženja za testiranje
(RT-TE)
Modul za
rukovanje
testovima
Korisnici
(Potrebe i očekivanja)
Razvoj
Modul za
rukovanje
testnim
planovima
Modul za
rukovanje
zahtevima
Database
Proizvodnja
Prodaja
i
Marketing
Izveštaji
Excel, HTML, ...
Automatsko
izvršavanje
testova
Istaknuti rezultat projekta 32014
Modul za upravljanje zahtevima

Omogućava precizno definisanje i kreiranje zahteva
koje jedan proizvod treba da zadovolji. Omogućava
kreiranje predefinisanih grupa zahteva (Template)
koje omogućavaju jednostavno kreiranje grupa
zahteva za novi proizvod .
Modul za upravljanje testovima

Obezbeđuje okruženje u kome se definišu koraci koji
ce biti sprovedeni u toku testiranja, kao i testne
procedure (scripts) koji će biti automatski izvršavani
u toku procesa testiranja.
Istaknuti rezultat projekta 32014
TPMS

Ovaj modul omogućava kreiranje testnih planova
saglasno potrebama testiranja uređaja u određenoj
fazi razvoja, kao i kreiranje i opis okruženja testiranja.
Definisanje okruženja za testiranje se sastoji od opisa
komponenti sistema za testiranje kao i njihovih veza.
Modul za izvršavanje testova

Ovo je jedan od najvažnijih modula u sistemu.
Omogućava kontrolu toka automatskog i manualnog
izvršavanja testnih slučajeva i smeštanje rezultata
testiranja u bazu podataka.
Istaknuti rezultat projekta 32014
Modul za rukovanje izveštajima

Modul za analizu rezultata zadužen je za filtriranje i
prikaz rezultata testiranja, pregleda stanja pojedinih
komponenti sistema, kao i rukovanje greškama i
povratnu spregu sa modulom za rukovanje
zahtevima.
Prednosti automatskog okruženja za testiranje
•
•
•
•
Minimizuje vreme potrebno za izvršavanje procesa testiranja
Povećava pouzdanost sistema za testiranje, isključivanjem grešaka
nastalih usled ljudskog faktora
Jedinstvena platforma namenjena testiranju velikog spektra digitalnih TV
prijemnika
Detaljan prikaz rezultata i dijagnostika grešaka
TR32031 – Programska podrška i alati u
višejezgarskim sistemima
TR32031 - Programska podrška i alati u
višejezgarskim sistemima
1. Cilj projekta: Osnovni cilj istraživanja je razvoj metodologija za sintezu i
verifikaciju programske podrške sistema sa više procesnih jedinica, kao i razvoj
programskih okruženja i alata za te potrebe.
Konkretni primarni ciljevi su:
▫ Razvoj metoda za paralelizaciju algoritama na višejezgarnim sistemima
▫ Metodologija i razvojni alati za paralelno programiranje
▫ Evaluacija višejezgarnih sistema i primena paralelnog programiranja u
primerima obrade signala u realnom vremenu
2. Koordinator: Prof. Dr. Miroslav Popović, FTN, Novi Sad
3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; RT-RK Institut, N. Sad
4. Participanti: CIRRUS LOGIC, USA
54
TR32031: Pregled istraživača na projektu
 Pregled
broja istraživača za 2012
Projekat
Broj istraživača na
projektu fininasiran
od strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni troškovi)
TR32031
21
27
184
Rezultati projekta TR32031
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička rešenja
(M8x)
2011
2
4
7
0
2
2012
1
6
5
1
1
Ukupno
3
10
12
1
3
Lista najvažnijih rezultata projekta 32031
Nosilac: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
1. Arhitektura sistema: TTE arhitektura zasnovana na Intel
Parallel Building Blocks
2. Rad u časopisu: Ivan Považan, Miroslav Popović, Miodrag
Đukić, Marko Krnjetin, Merenje kvalitativnih karakteristika
asemblerskog koda na namenskim platformama, TELFOR
Journal, 2012 (M52)
3. Rad u časopisu: Miroslav Popović, Ilija Kuprešanin and Ilija
Bašićević, “Generic method for statistical testing of parallel
programs based on task trees Scientific Research and Essays”,
2012, M23
4. Tehničko rešenje: Izrada
Beta
verzije
parelelizovanog
programa za procenu kvaliteta slike
Istaknut rezultat projekta 32031
Koncept paralelizacije:
Particionisanje mrežnog grafa
Mrežni proračuni se mogu paralelizovati putem:
Particionisanja mrežnog grafa u jedan skup odsečaka grafa, i
dodelom po jednog zadatka svakoj particiji.
Zavisnosti podataka određuju konstrukciju grafa zadataka
Zbog toga redosled zadataka prati redosled particija
57
Istaknut rezultat projekta 32031
Ilustracija: Particionisanje mreže i dodela zadataka
 Primer particionisanja mrežnog
grafa u 5 particija.
 Dodelom zadataka mrežnim
particijama konstruiše se graf
zadataka.
58
Istaknut rezultat projekta 32031
TTE Arhitektura Bazirana na Nitima
 Dve glavne komponente
Application
+buCallback()
+tdCallback()
«subsystem»
NetworkModel
TTE
TaskSchedule
-tgraph
-pBUcallback
-pTDcallback
+TS_CreateTaskGraph()
+TS_AddTask()
+TS_DeleteTask()
+TS_ExecuteBottomUp()
+TS_ExecuteTopDown()
+TS_DestroyTaskGraph()
«subsystem»
TaskTree
1
*
Task
+executeBUinParalell()
+executeTDinParallel()
pthreads
«subsystem»
PthreadsLibrary
 Modul TaskScheduler obezbeđuje
TTE API
 Skriva koren stabla zadataka i
definicije funkcija za proračune
 Gradi stabla zadataka od instanca
klase Task
 Klasa Task
 Polja
 The predecessor task
 List of successor tasks
 Metode
 executeTDinParallel(task)
 executeBUinParallel(task)
59
Istaknut rezultat projekta 32031
Sledeća TTE Arhitektura: Evolutivni Pristup
Application
Application
+buCallback()
+tdCallback()
«subsystem»
NetworkModel
TTE
Application
+buCallback()
+tdCallback()
«subsystem»
NetworkModel
TTE
+buCallback()
+tdCallback()
TTE
TaskScheduler
TaskScheduler
TaskScheduler
-tgraph
-pBUcallback
-pTDcallback
+TS_CreateTaskGraph()
+TS_AddTask()
+TS_DeleteTask()
+TS_ExecuteBottomUp()
+TS_ExecuteTopDown()
+TS_DestroyTaskGraph()
-tgraph
-pBUcallback
-pTDcallback
+TS_CreateTaskGraph()
+TS_AddTask()
+TS_DeleteTask()
+TS_ExecuteBottomUp()
+TS_ExecuteTopDown()
+TS_DestroyTaskGraph()
-tgraph
-pBUcallback
-pTDcallback
+TS_CreateTaskGraph()
+TS_AddTask()
+TS_DeleteTask()
+TS_ExecuteBottomUp()
+TS_ExecuteTopDown()
+TS_DestroyTaskGraph()
«subsystem»
TaskTree
1
*
«subsystem»
TaskTree
1
*
Task
Task
+executeBUinParalell()
+executeTDinParallel()
+executeBUbyTBB()
+executeTDbyTBB()
+executeBUbyCilk()
+executeTDbyCilk()
«subsystem»
PthreadsLibrary
a) TTE based
on threads
TBB
«subsystem»
TaskTree
1
*
Task
pthreads
«subsystem»
NetworkModel
Cilk
TBBLibrary
CilkLibrary
b) TTE based
on Intel TBB
b) TTE based
on Intel Cilk
60
Istaknut rezultat projekta 32031
Diskusija rezultata: TTE baziran naTBB
 RS raste sa oba:
Br. zadataka, i
Zadatom pouzdanošću r
 Ukupno prosečno relativno
ubrzanje je 7.86
 Za vrednosti r koje su veće od
0.95, prosečno RS je oko 10
Ukupno relativno ubrzanje RS kao funkcija
pouzdanosti r
61
Istaknut rezultat projekta 32031
Diskusija rezultata:TTE baziran na Cilk
 RS raste sa oba:
Br. zadataka, i
Zadatom pouzdanošću r
 Ukupno prosečno relativno
ubrzanje je 11x
Prosečno relativno ubrzanje RS kao funkcija
pouzdanosti r
 Ali, za vrednosti r koje su veće
od 0.95, prosečno RS ide do
20x
62
Istaknut rezultat projekta 32031
Diskusija rezultata:TBB naspram Cilk
 Ubrzanje za TTE baziranom na
Cilk se bolje skalira sa r
To ne mora biti opšti slučaj
Nismo pokušali da
optimizujemo TBB rešenje
 Sinteza exe funkcija za TTE
baziran na Cilk je bila lakša
Nije bilo potrebe za
dodatnim optimizacijama
Uporedno relativno ubrzanje RS kao
funkcija pouzdanosti r
63
Diskusija rezultata testa skalabilnosti za TTE
baziran na TBB
 Perfektno skaliranje sa oba:
Br. jezgara Nc, i
Br. zadataka k
 RS raste linearno sa brojem
jezgara Nc i logaritamski sa
brojem zadataka k
Prosečno relativno ubrzanje RS kao funkcija
od Nc i k
 RS ide do 77x za Nc=8 jezgara i
k=1000 zadataka
64
TR32034 – Razvoj programske podrške za
sažimanje podataka zasnovan na
metodama računarske inteligencije
TR32034 - Razvoj programske podrške za sažimanje
podataka zasnovan na metodama računarske
inteligencije
1. Cilj
projekta: Predmet istraživanja na projektu je razvoj programske podrške za
sažimanje visoko-dimenzionalnih podataka, zasnovan na metodama računarske
inteligencije, i njegove primene u realnim problemima.
Primeri primene
metoda za sažimanje podataka: (i) problem analize patentnih portfolija (ii)
problem procene kvaliteta video signala i (iii) projekat automatske lokalizacije
čvorova u složenoj bežičnoj mreži senzora. Od posebnog značaja je mogućnost
estimacije pozicije senzora na osnovu prikupljenih merenja, uz minimalan
utrošak energije i korišćenje jeftinih senzora.
2. Koordinator: Prof. Dr. Dragan Kukolj, Fakultet Tehničkih Nauka (FTN), Novi Sad
3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Istraživačko razvojni
institut RT-RK D.O.O., Novi Sad
67
TR32034: Pregled istraživača na projektu
 Pregled
broja istraživača za 2012
Projekat
Broj istraživača na
projektu fininasiran
od strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni troškovi)
TR32034
17
28
222
Rezultati projekta TR32034
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička
rešenja
(M8x)
2011
0
5
6
2
1
2012
0
4
3
1
1
Ukupno
0
9
9
3
2
Lista najvažnijih rezultata projekta TR32034
Nosilac: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Sažimanje
US
patentnih
dokumenata
i
vizulizacija
tehnologija: programski paket PSALM
 Sažimanje RSSI signala u okruženju bežične mreže za
detekciju osoba (sa i bez bežičnog primopredajnika)
Selekcija karakterističnih obeležja video toka pogodnih za
analizu kvaliteta (QoE) u realnom vremenu
Istaknut rezultat projekta 32034
Problem sažimanja podataka iz patentnih
dokumenata
Prikupljanje patentnih dokumenata i automatsku obradu
teksta kako bi se efikasno vrednovao portfolio kompanije
Patenti, pravno-tehnički dokumenti, sadrže precizne opise
metoda, sistema i/ili tehničkih uređaja
Značajan deo u analizi tehnologija i tržišta danas se odnosi na
analizu intelektualne svojine, tj. patenata
Obrada
patenata
podrazumeva
sažimanje
visokodimenzionalnih podataka u prostor znatno nižeg reda (2D)
Sažimanje mora da se uradi tako da struktura podataka
ostane što sličnija originalnoj
Istaknut rezultat projekta 32034
PSALM
PSALM - razvoj alata za automatsku analizu patenata
Alat radi na bazi definisanih slučajeva - svaki slučaj se sastoji
od grupe patenata odabranih na bazi kriterijuma koje definiše
korisnik
Kriterijumi za formiranje slučaja su bazirani na: pravnom
zastupniku, IPC kodovima, ključnim rečima,...
Tehnološke
oblasti-klasifikacija
patenata,
vrednovanje
patenata, razvojni trendovi, citirani patenti, patenti koji
citiraju
Istaknut rezultat projekta 32034
Sažimanja broja patentnih dokumenta u PSALM-u
pred-procesiranje
patentnih
dokumenata
-
provera
redundantnosti, statistička analiza, parsiranje i strukturiranje
podataka
redukcija podataka sadržanih u tekstu patentnih dokumenata
zasnovana na leksičkom modelu
klasična metoda više-
dimenzionog sažimanja - Multi-Dimensional Scaling (MDS)
analiza redukovanog prostora na klastere podataka i dvodimenzionu (2D) vizualizaciju grupa tačaka po izabranom
kriterijumu: prikaz tehnologija, patenata, kompanija, relacija
citiranosti itd.
Istaknut rezultat projekta 32034
Primer 1(media delivery)
Verifikacija raspodele u 2D prostoru urađena je prikazom patenata koji su
prethodno eksperti klasifikovali
Istaknut rezultat projekta 32034
Primer 2(consumer electronics)
Vizuelni prikaz patenata: 72 patenta klasifikovana u 4 grupe
Istaknut rezultat projekta 32034
Problem sažimanjа podatаka u bežičnoj
komunikacionоj mreži
pouzdana detekcija prisustva ljudi upotrebom isključivo
postojeće radio tehnologije, bez specifičnih senzorskih uređaja
za detekciju prisustva ljudi
detekcija prisustva ljudi u pojedinim prostorijama ili delovima
prostorija, s ciljem da se radio komunikacioni signali, poslati sa
bežičnih elemenata date električne instalacije, dodatno
iskoriste za potrebe nadzora (Device-free Surveillance)
Sažimanje RSSI signala - identifikacija obrazaca ponašanja
Istaknut rezultat projekta 32034
Sažimanje RSSI odbiraka inkrementalnom PCA
metodom
Niz RSSI odbiraka, dobijen sa radio linka
između dva čvor-senzora
univerzalna (K-1)×K matrica za sve linkove
numeričko
izračunavanje
sopstvenih
vrednosti matrice kovarijansi
CCIPCA (eng. Candid Covariance-free
Increment Principal Component Analysis)
algoritam - izdvojiti karakteristične
vrednosti inkrementalnim postupkom
 CCIPCA računa karakteristične vrednosti
bez kovarijansne matrice, tako što se
vrednosti karakterističnih vektora iterativno
popravljaju sa pristiglim vrednostima na
ulazu u sistem
Istaknut rezultat projekta 32034
Eksperiment:
N2
LOCKER
WHITEBOARD
CONFERENCE TABLE
DESK
GYPSUM WALL 15cm
P5
P3
N1
P1
C
P4
P2
CONCRETE WALL 30cm
N3
WINDOW
N1, N2, N3, N4 –
čvorovi (3
pametne utičnice i
1 prekidač svetla)
P1, P2, P3, P4, P5 –
pozicije osobe
N2
CONFERENCE DISPLAY
CONCRETE WALL 15cm
Scenario: soba je prazna 2 minute, nema detekcije. Kada osoba uđe u sobu, obilazi
sto, suprotno smeru kretanju skazaljki na satu, prolazeći kroz pozicije P. Posle 1
minute, osoba stoji u svakoj poziciji P, po jedan minut, bez pokreta. Trajanje ciklusa
prozivanja: 400ms (100ms za svaki čvor).
Istaknut rezultat projekta 32034
Eksperimentalni rezultati
N1 links
N2 links
Init
Walk
P1
P2
P3
P4
P5
Init
No humans
205
N1->N2
N1->N3
N1->N4
200
195
8bit value
8bit value
210
190
185
1
Walk
P1
P2
P4
P5
No humans
104 207 310 413 516 619 722 825 928 1031 1134 1237 1340
N2->N1
N2->N3
N2->N4
1
104 207 310 413 516 619 722 825 928 1031 1134 1237 1340
RSSI samples
RSSI samples
N3 links
N4 links
Walk
P1
P2
P3
P4
P5
Init
No humans
215
210
205
200
195
190
185
180
N3->N1
N3->N2
N3->N4
1
104 207 310 413 516 619 722 825 928 1031 1134 1237 1340
RSSI samples
8bit value
Init
8bit value
P3
215
210
205
200
195
190
185
180
Walk
P1
P2
P3
P4
P5
No humans
215
210
205
200
195
190
185
180
N4->N1
N4->N2
N4->N3
1
104 207 310 413 516 619 722 825 928 1031 1134 1237 1340
RSSI samples
Istaknut rezultat projekta 32034
PCA rezultati
Tes t: P 6(p c ).t x t (1 0-M a r-20 12 )
6
5
PCA – prva karakteristična vrednost za
vremenski prozor dužine p=12
la te nt
4
3
2
1
0
0
2 00
4 00
6 00
8 00
10 00
12 00
14 00
s a m ple
Tes t: P 6(p c ).t x t (1 0-M a r-20 12 )
6
5
PCA – prva karakteristična vrednost za
vremenski prozor dužine p=32
la te nt
4
3
2
1
0
0
2 00
4 00
6 00
s a m ple
8 00
10 00
12 00
14 00
TR36029 – Autonomne senzorske mreže
sa distribuiranim upravljanjem
81
TR36029 – Autonomne senzorske mreže sa
distribuiranim upravljanjem
1. Cilj projekta: U projektu se istražuju tehnička rešenja koja
primenjuju najmodernije senzorske i bežične komunikacione
tehnologije kako bi se unapredila bezbednost na putevima. Cilj
projekta je da se razvije sistem za inteligentno označavanje
ivice kolovoza u uslovima smanjene vidljivosti i tokom noći.
Sistem bi mogao da zameni postojeću pasivnu signalizaciju i
dramatično unapredi sigurnost na putevima.
2.
Koordinator: Dragan Samardžija, Istraživačko razvojni institut RTRK D.O.O., Novi Sad
82
TR36029: Pregled istraživača na
projektu(2011-2012)
 Pregled
broja istraživača za 2012
Projekat
Broj istraživača na
projektu fininasiran
od strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni troškovi)
TR36029
15
19
115
Rezultati projekta TR36029
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička
rešenja (M8x)
2011
0
4
4
2
2
2012
2
2
2
2
2
Ukupno
2
6
6
4
4
Lista najvažnijih rezultata projekta TR36029
Nosilac: Istraživačko razvojni institut RT-RK , Novi Sad
Dizajn i puna implementacija bežični umreženog i
energetski autonomnog senzorskog sistema.



Energetski autonomne senzorske jedinice.
Bežični sistem na kratkim rastojanjima.
Povezivanje u globalnu internet mrežu.
 Primena u inteligentnom sistemu označavanja ivice
kolovoza.





Puna demonstracija i evaluacija u realnim uslovima.
Jedan internacionalni žurnalski rad.
Dva konferencijska rada.
Tri domaće patentne prijave.
Četiri MS studentske teze.
Opis rešenja i njegova primena
Tokom dana senzorska jedinica puni
svoju bateriju solarnim putem.
Tokom noći ili smanjene vidljivosti,
jedinica detektuje dolazeća kola,
blagovremeno uključuje signalizaciju i
generiše bežičnu poruku kako bi i
drugi senzori uključili, a posle i
isključili signalizaciju.
Energetski autonomna senzorska jedinica
Izvor napajanja
Solarna ćelija
Senzori
(PIR, svetlosni,…)
Bežični primopredajnik
(ZigBee)
Punjač
Mikro
procesor
Baterija
Kontrola napajanja
Svetlosni izvor
LED
Demonstracija Road Nail sistema
Fruška Gora
Arhitektura sistema pune umreženosti
Senzorski sistem 1
Kontrolno monitorski centar
2G/3G/4G celularna
bazna stanica
Mobilni
terminali
Internet
Celularni
Gateway 1
Senzorski sistem 2
Celularni
Gateway 2
Bežični domen
Celularna mreža
Postojeći servisi
(npr, Google Maps)
Mrežni i aplikativni domen
TR32041 – Razvoj interaktivnih servisa za
uredjaje u kući
TR32041 - Razvoj interaktivnih servisa za uredjaje u
kući
1. Cilj projekta: Razvoj sistema za inteligentnu detekciju parametara
okruženja, sa primenom u velikom broju različitih korisničkih uređaja
i sistema (npr. u automatizaciju domaćinstva, video nadzor itd.).
Osnovni cilj je izgradnja blokova fizičke arhitekture i programske
podrške koji se može dalje ugrađivati kao proširenje postojećim
sistemima koji su komercijalno dostupni.
2. Koordinator: Prof. Dr Igor Dotlić, Istraživačko razvojni institut RT-RK
D.O.O, Novi Sad
3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
90
TR32041: Pregled istraživača
 Pregled
broja istraživača za 2012
Projekat
Broj istraživača na
projektu fininasiran
od strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni troškovi)
TR32041
15
20
126
Rezultati projekta TR32041
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička rešenja
(M8x)
2011
1
6
4
1
2
2012
1
2
5
0
1
Ukupno
2
8
9
1
3
Lista najvažnijih rezultata projekta 32041
Nosilac: RT-RK Institut, Novi Sad
1. Proizvod “Oblo”: sistem za inteligentno upravljanje potrošnjom
električne energije u kući na osnovu adaptacije trenutnom stanju
okruženja i aktivnostima korisnika u kući.
2. Rad objavljen u časopisu: Milan Bjelica, Bojan Mrazovac , Istvan Papp,
Nikola Teslic, “Home Automation Sensor Kit with User Availability
Estimation and Light-based Announcements”, IEEE Transactions on
Systems, Man and Cybernetics Part A, 2012 (M21)
3. Tehničko rešenje: Sistem i metoda za objavljivanje zauzetosti korisnika
korišćenjem svetlosnih efekata
Istaknut rezultat projekta TR32041
 Multisenzorska,
kontekstualna platforma za
automatizaciju uređaja u kući
i inteligentnu interakciju sa
korisnikom
 Nenametljiva i nenasilna
interakcija sa korisnikom
korišćenjem senzorskih i
aktuatorskih uređaja zarad
kreiranja
inteligentnog
stambenog okruženja
 Integracija sa pametnom
elektroenergetskom mrežom
u domaćinstvu, korišćenjem
kontekstualnih informacija za
efikasnost
u
potrošnji
električne energije
Istaknut rezultat projekta TR32041
Funkcionalnosti:
Programska platforma za praćenje prisustva i aktivnosti korisnika
pomoću različitih senzora:
Detekcija prisustva ljudi korišćenjem promene snage radio signala
Detekcija pokreta i lokalizacija korišćenjem 3D kamere i
mikrofonskog niza
Detekcija aktivnosti i zauzetosti korisnika (PIR, akcelerometar i sl)
Skripting scenarija ponašanja aktuatora
Povećanje energetske efikasnosti i uštede potrošnje energije:
Oblo: sistem za inteligentno upravljanje potrošnjom električne
energije u kući na osnovu adaptacije trenutnom stanju okruženja i
aktivnostima korisnika u kući.
Istaknut rezultat projekta TR32041 - Oblo
Smart Grid
Controller
module
Zigbee
Smart Light
Switches
PIR
Microphone
array
Web service-based
user interfaces
Smart
Outlets
3D camera
TV application
 Inteligentno upravljanje potrošnjom
energije je preneseno na krajnje
korisnike
 Automatizacija upravljanja se obavlja
na
osnovu
kontekstualnih
informacija
 Mogućnost integracije u “pametne”
elektrodistributivne mreže (Smart
Grid)
Istaknut rezultat projekta TR32041 –
Video prezentacija
TR32029 – Razvoj metodologije za estimaciju
video kvaliteta u multimedijalnim sistemima
TR32029 - Razvoj metodologije za estimaciju video kvaliteta u
multimedijalnim sistemima
1.
Cilj projekta: Osnovni cilj je razvoj sistema u realnom vremenu za
subjektivnu procenu vizuelnog kvaliteta video sadržaja.
 Razvoj objektivnih mera za opis određenih video smetnji i video sadržaja, koje bi se
integrisale u model za video kvalitet optimizovan za određeni video sadržaj.
 Selekcija video sadržaja i unošenje odgovarajućih oštećenja u kooperaciji sa
Ekspertnom Grupom za Video Kvalitet (engl. VQEG) koja je povezana sa ITU-T
standardizacionim telom.
 Integracija sistema za procenu video kvaliteta u multimedijalne mreže je postavljen
kao krajnji cilj, koja će poslužiti kao konačna provera performansi sistema sa
potencijalnim telekomunikacionim operaterima.
2. Ko-ordinator: Dr. Jelena Kovačević, Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O,
Novi Sad
3. Organizacije učesnici: Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O, Novi Sad
99
TR32029: Pregled istraživača i opreme na
projektu
 Pregled
broja istraživača za 2012
Projekat
Broj istraživača na
projektu fininasiran
od strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni troškovi)
TR32029
12
18
108
 Pregled
ID
3902
odobrene opreme
Projekat
Naziv opreme
TR32029 Tektronix PQA500 Picture Quality Analyzer
Status
Početna faza
Rezultati projekta TR32029
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Časopisi
(M2x, M5x)
Međ.konf
(M3x)
Nac. konf.
(M6x)
Patenti
(M92)
Tehnička
rešenja
(M8x)
2011
0
2
4
2
2
2012
0
3
5
2
2
Ukupno
0
5
9
4
4
Lista najvažnijih rezultata projekta 32029
Nosilac: Istraživačko razvojni institut RT-RK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Testno okruženje: za generisanje test video tokova za ocenu performansi modela
koji vrše evaluaciju percepcijskih doživljenog kvaliteta video materijala za Video
Quality Experts Group deo VQEG Hybrid Perceptual/Bitstream test plana
Testni program za objektivne mere: VQA za video materijal bez referentnih slika
Inegrisano okruženje za automatsko testiranjene
Samostalna testna stanica RT-V110
Rad na konferenciji: Vladimir Zlokolica, Dragan Kukolj, Maja Pokrić, Miodrag
Temerinac, Video quality assessment using piece-wise linear modelling in selected
feature spaceThe 18th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM),
2012
Tehničko rešenje: Softverski lanac alata za generisanje reprezentativnih test video
sekvenci koje simuliraju “real life” scenario propagacije toka podataka kroz IP
mreže (2012)
Patentna aplikacija: "Vukota Pekovic,Jan Zloh, Zoran Marceta, Ivan Resetar,
"Metoda i sistem za simultano automatsko testiranje više multimedijalnih
uređaja“, P-2011/0353, 2011
102
Istaknut rezultat projekta 32029
VQEG grupa
VQEG vrši:
• eksperimente za subjektivno testiranje
• validaciju objektivnih modela za video kvalitet
• kroz saradnju razvija nove tehnike
VQEG okuplja internacionalne stručnjake iz:
• Industrije
• Akademije
• Vladinih organizacija
• Internacionalno udruženje za telekomunikacije (International
Telecommunication Union - ITU)
• Organizacija koje razvijaju standarde (Standard-Developing
Organizations - SDOs)
Sa ciljem standardizacije procesa evaluacije i sistemske verifikacije modela
ocene vizuelnog kvaliteta, VQEG grupa (Video Quality Experts Group
(VQEG, http://www.its.bldrdoc.gov/vqeg/vqeg-home.aspx) je udruženo
razvila razvojni okvir sa komponentama koje formiraju lanac alata, koji
reprezentuju stvarni scenario.
103
Istaknut rezultat projekta 32029
Estimacija video kvaliteta video materijala

Prihvatanje ili odbacivanje video materijala bazirano na kvalitetu primljnog
rezultata

Omogućava detekciju grešaka u video materijalu usled prenosa ili
kodiranja

Može da se koristi bilo gde u mrežama za video prenos da se otkriju
potencijalni problemi u kodovanju i dekodovanju video materijala
Istaknut rezultat projekta 32029
Test materijal mora biti reprezentativan za širok spektar sadržaja i
aplikacija i mora da pokrije različite kategorije, kao što su:
Video konferencije,
Filmovi
Filmski najave
Sport
Muzički video
Reklame
Animacije
Vesti.
 Oštećenja video toka:
grešaka uvedenih procesom kompresije/enkodovanja,
artefakati koji nastaju kao rezultat prenosa kroz medij (žica/radio talasi) i
interakcije sa okolinom, prvenstveno gubitak paketa (eng. packet loss)
na korisničkoj strani, prilikom dekodovanja prenosnog toka pre prikaza
sadržaja.
104
Istaknut rezultat projekta 32029
VQEG projekat
Razvijena je osnovna struktura i sistemska podrška, koja se sastoji od komponenata za
generisanje oštećenih ali i neoštećenih multimedijalnih tokova u različitim formatima i
funkcionalnu simulaciju čitavog lanca multimedijalnog sistema do tačke prikaza sadržaja
na korisničkom uređaju.
• Generisan je alat za kreiranje
transportnih tokova za proveru modela
Neostecena/raw sekvenca
Unos enkoding artefakata
koji vrše ocenu video kvaliteta oštećenih
video sekvenci.
•Test vektori se sastoje od transportnog
toka,
dekodovane
sekvence
enkapsulirane u .avi kontejner i
sačuvanog mrežnog toka podataka (eng.
trace dump of a network bit-stream) u
formi PCAP datoteke.
•Analiza oštećenih video sekvenci se vrši
na nivou mreže ispitivanjem toka
podataka (eng. bit-stream), kao i analiza
i ocena finalne dekodovane sekvence.
Unos artefakata usled gubitka
paketa
Generisanje finalnog toka
Cuvanje mreznog toka
podataka u PCAP datoteku
Istaknut rezultat projekta 32029
VQEG Projekat
- Head-end - alati koji na ulazu primaju
neoštećenu video sekvencu, unose
oštećenja usled kodiranja, i simuliraju
proces odašiljanja (eng. streaming)
(aplikacija Sirannon definisana u VQEG
Hybrid Perceptual/Bitstream projektu).
- Channel – alati koji emuliraju prenosni kanala (IP mreže) i unose oštećenja
usled prenosa (npr. енг. packet-loss). Primenjuje se algoritam (npr. Markov
model) nad bitskim tokom, koji se čuva putem Wireshark aplikacije u .pcap
datoteci.
- Back-end - Finalna konverzija test video materijala
106
Istaknut rezultat projekta 32029
VQEG Projekat
Put od izvorne sekvence do prezentacionog materijala
TR32030 – Razvoj platforme za edukaciju
u oblasti ugrađenih elektronskih sistema
TR32030 - Razvoj platforme za edukaciju u oblasti
ugrađenih elektronskih sistema
Cilj projekta:
Realizacija platforme koja će se koristiti u čitavom procesu
obrazovanja inženjera u oblasti ugrađenih elektronskih
sistema. Program obrazovanja inženjera sadrži veliki broj
disciplina. Jedinstvena platforma, koja bi se koristila na svim
predmetima iz oblasti informacionih i komunikacionih
tehnologija, olakšava proces obrazovanja, smanjuje utrošak
vremena u prilagođavanju studenata različitim platformama,
kao i troškove opremanja institucije.
2. Koordinator: Dr. Branislav Todorović , viši naučni saradnik
istraživačko-razvojnog instituta RT-RK , Novi Sad
3. Organizacija učesnik: Istraživačko razvojni institut RT-RK, Novi Sad
4. Korisnik: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
1.
111
TR32030: Pregled istraživača i opreme na
projektu(2011-2012)
Godina
Broj istraživača na
projektu fininasiran
od strane ministarstva
Ukupan broj
istraživača na
projektu
Broj IM na projektu
(personalni
troškovi)
2012
13
22
120
ID
3903
Projekat
Naziv opreme
Status
TR32030
Tektronix TLA7000 Series Logic
Analyzer
Početna faza
Rezultati projekta TR32030
 Broj objavljenih publikacija na projektu
Monografija
(M42)
Časopis
(M20,
M50)
Međun.
konfer.
(M30)
Nacion.
konfer.
(M60)
Patenti
(M92)
Tehnička
rešеnja
(M82)
Doktorat
(М71)
2011
x
x
4
3
2
2
x
2012
1
2М52
(prihvaćeno)
3 М20 (na
recenenziji)
8
2
2
2
1
Ukupno
1
X
12
5
4
4
1
Najznačajniji rad:
М. Katona, D. Majstorović, I. Kaštelan, E. Neborovski: “Platform for Supporting Unified Embedded
Systems Curriculum”, Elsevier COMPUTERS & EDUCATION, М21, na recenziji.
Najvažniji rezultat projekta TR-32030:
REALIZACIJA PLATFORME
Platforma treba da ima sledeće interfejse: Ethernet, 2 x USB, 2 x PS/2,
audio (input + 2 output), RS-232, VGA, 2 x S-video (input + output), 2 x
CVBS (input + output), 2 x RGB (input + output), Infra-red.
Platforma će se sastojati od:
(1) Osnovne ploče,
(2) Dve dodatne ploče.
Do sada realizovano: blok šema osnovne ploče
Power
Power
Connector
Connector
Ethernet
Ethernet
PHY
PHY
RS232
RS232
Audio
Audio
Out
Out
Audio
Audio
Codec
Codec
Audio
Audio
In
In
7-SEGLED
LEDBank
Bank
7-SEG
DIP Switches
DIP Switches
USB
USB
JTAG
JTAG
ARM-7COP
COP
ARM-7
Flash
Flash
Memory
Memory
SDRAM
SDRAM
Memory
Memory
Base
Base
FPGA
FPGA
VGA
VGA
Out
Out
VideoDAC
DAC(3)
(3)
Video
Header
Header
PS-2
PS-2
Header
Header
100Base-T
100Base-T
Buffers&&
Buffers
ClockGenerator
Generator
Clock
Buffers&&
Buffers
ClockGenerator
Generator
Clock
Header
Header
USB
USB
Power
Power
Control
Control
Header
Header
USB
USB
2.0
2.0
PHY
PHY
NTSC/PAL
NTSC/PAL
Encoder/Decoder
Encoder/Decoder
Video
Video
In/Out
In/Out
Compact
Compact
Flash
Flash
Port
Port
М. Катона, Д. Мајсторовић, Е. Неборовски, М. Николић, А. Томашевић, В. Нухијевић, И. Каштелан, С. БабићЗдравковић: „Универзална платформа за извођење вежби из области уграђених рачунарских система“,
Техничко решење из пројекта TR-32030, 2011.
М. Катона, Д. Мајсторовић, Е. Неборовски, Н. Попов, Ј. Злох, Н. Смиљковић, С. Драшковић, С. Перишић:
„Програмска подршка за универзалну платформу за извођење вежби из области уграђених рачунарских
система“, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2011.
Do sada realizovano: izgled osnovne ploče
Do sada realizovano: blok šema dodatne ploče sa
DSP procesorom
И. Каштелан, Д. Мајсторовић, З. Пеле, Н. Пјевалица, И. Решетар, Н. Попов, Б. Тодоровић: “Додатна плоча
заснована на процесору за обраду сигнала за универзалну платформу за извођење вежби из области
уграђених рачунарских система”, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2012.
Do sada realizovano: izgled dodatne ploče sa
DSP procesorom
Do sada realizovano: blok šema dodatne ploče sa
ARM procesorom
И. Каштелан, Д. Мајсторовић, З. Пеле, Н. Пјевалица, И. Решетар, Н. Попов, Б. Тодоровић: “Додатна
плоча заснована на вишејезгарском процесору за универзалну платформу за извођење вежби из
области уграђених рачунарских система”, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2012.
Do sada realizovano: izgled dodatne ploče sa
ARM procesorom

similar documents