Sebia Hydrasys 2 scan presentation

Report
Sebia Hydrasys 2 scan
Sara Haern, ACC Nordic
• Automatisk detektion av
scannerzonen
• Fraktionsidentifiering
• Baslinjemodifiering
• Överlappning kurvor
• Kvantifiering
• Sökfunktioner
• QC-program
• Exportera /importera data LIS
• Nätverksuppkoppling flera användare
• Obegränsad
lagringskapacitet (SQL
client/server databas)
• Full spårbarhet - ASSIST
Scanning av infärgade geler
med HYDRASYS 2 SCAN.
N
Kvantifierar intensiteten i
varje band för att erhålla
Serumelektroforeskurvan
Alb
a1
a2
b
g
Värdena för varje fraktion anges i %, och översätts till g/L för
att tolkas.
Total protein koncentration (eller Albumin) måste mätas
med andra metoder och föras in i Phoresis mjukvaran.
LID nummer
Personnummer, namn, ålder, kön.
Proteinkoncentration
Albuminkoncentration
Provtagningsdatum
Testdatum
Valfria datakolumner
ASSIST: gelposition, applikator- och gelnummer med
barcodesystem.
Total protein konc
g/L, g/dL
Översiktsvy – mosaic view
Lägg in
gränsvärden
Scanna Gel BC i
migrationsmodulen
Fäst barcode på gelen
• ASSIST rack nummer
• Rörposition
•Position för applikator i
wetchamber
• Applikatornummer
• Position för provet på
applikatorn
• Gelnummer
• Position för applikatorn
på gelen.

similar documents