FORTBILDNING FÖR SPECIALISTER INOM RADIOLOGI I VÄSTRA

Report
FORTBILDNING FÖR SPECIALISTER
INOM RADIOLOGI I VÄSTRA
GÖTALAND
”PG-VÄST”
Pediatrisk radiologi
Tema: Obstruktioner i mag-tarm kanalen
Medverkande:
Håkan Boström, radiolog
Linus Jönsson, barnkirurg
Hanna Hebelka, radiolog
Karsten Mack, radiolog
Helena Borg, barnkirurg
Samtliga verksamma vid
Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
ONSDAG 12 NOVEMBER
ELITE PLAZA HOTEL
KLOCKAN 09.00-16.00

9.00-9.30
Samling, kaffe

9.30-10.00
MR foster - missbildningar i magtarm kanalen
Håkan Boström, Linus Jönsson

10.00-11.00
Diagnostik av obstruktioner i
mag-tarm kanalen
Hanna Hebelka, Karsten Mack

11.00-11.45
Kliniska aspekter avseende
atresier
Linus Jönsson

11.45-13.00
Lunch

13.00-14.00
Vidgade tarmar – allt du behöver
veta om invagination, pylorus
stenos och malrotation
Håkan Boström, Karsten Mack, Hanna
Hebelka

14.00-14.30
Fallquiz - Håkan Boström

14.30-15.00
Kaffe

15.00-15.45
Colorektala problem hos barn
Helena Borg

15.45-16.00
Avslutande diskussion

similar documents