Eva Egelyng Sigsgaard

Report
Jagten på dyndsmerlingen
Eva Egelyng Sigsgaard
Kandidatstuderende ved Københavns Universitet
Danmarks mest sjældne fisk
• Holder til i blødbundede kanaler og vandhuller
• I tilbagegang i store dele af Europa pga. dræning,
forurening og vedligeholdelse af kanaler
• Kritisk truet i Danmark
• Én eneste lokalitet, Sølsted Mose, formodes at huse
>90% af den danske bestand
Foto: Bernt R. V. Grimm
Fiskeriundersøgelser
• Arten er hovedsageligt fanget som bifangst i ruser
eller ved elfiskeri
• I 2008 blev dyndsmerlingen eftersøgt på en række
historiske lokaliteter ifm. Fiskeatlasset
• I Sølsted Mose blev der efter 3 måneders fiskeri
fanget 2 individer. Begge var bidt ihjel af ål
Foto: Mona Beck
Fotos: Marcus A. Krag og Henrik Carl
qPCR analyse
Konklusion
• Dyndsmerlingen findes stadig i Magisterkogen og
Sølsted Mose
• eDNA metoden kan være et godt supplement til
fiskeriundersøgelser. Flere fordele:
–
–
–
–
Ingen risiko for at skade fiskene
Mindre tidskrævende
Høj følsomhed
Kan i højere grad standardiseres
• Metoden vil fremover kunne lette og forbedre
overvågningen af truede fisk
Godt nyt fra mosen
I juni 2012 blev 8 dyndsmerlinger
fanget i Sølsted Mose!
Fra Henriksen, P. W. 2012
Tak til:
Henrik Carl, Marcus A. Krag, Peter
R. Møller, Philip F. Thomsen,
Danmarks Grundforskningsfond og
Tønder Kommune
Foto: Bernt R. V. Grimm
Forsidefoto: Bernt R. V. Grimm

similar documents