اکسيژن تراپی

Report
‫‪O2‬‬
‫‪Fio2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24-28%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28-32%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪32-36%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪36-40%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40-44%‬‬
‫مزایا‪ :‬استفاده اسان‬
‫تحمل خوب بیمار‬
‫تحرک بیشتر‬
‫امکان غذا خوردن‬
‫سرفه ‪-‬‬
‫صحبت کردن ‪-‬‬
Fio2
O2
40%
5
45-50%
6
55-60%
8
Fio2
O2
35%
6
45-50%
8
60%
10-15
‫‪O2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪FIO2‬‬
‫‪55-60%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪60-80%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪80-90%‬‬
‫‪12-15‬‬
‫‪90%‬‬
‫مزایا‪:‬‬
‫مخاط را خشک نمیکند‬
‫تحویل ‪ o2‬با غلظت زیاد‬
‫معایب‪:‬‬
‫اختالل در راحتی بیمار‬
‫در طوالنی مدت نمیتوان استفاده کرد‬
‫ممکن است موجب مسمومیت با ‪ o2‬شود به همین‬
‫دلیل اخذ ‪ ABG‬سلایر ضروری است‬
‫‪O2‬‬
‫‪Fio2‬‬
‫رنگ اداپتور‬
‫‪4‬‬
‫‪24%‬‬
‫آبی‬
‫‪4-6‬‬
‫‪28%‬‬
‫زرد‬
‫‪6-8‬‬
‫‪31%‬‬
‫سفید‬
‫‪8-10‬‬
‫‪35%‬‬
‫سبز‬
‫‪10-12‬‬
‫‪40%‬‬
‫صورتی‬
‫‪12‬‬
‫‪50%‬‬
‫نارنجی‬
‫مهمترین موارد مصرف ماسک ونچوری در‬
‫‪ copd‬است‪.‬‬
‫منابع‪:‬‬
‫اصول مراقبت های ویژه در ‪ccu icu‬‬
‫دیالیز(حسین شیری – مالحت نیک روان مفرد)‬
‫مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ‪ccu‬‬
‫‪ icu‬و دیالیز‬

similar documents