MO - 6 vragenlijsten

Report
Marktonderzoek
Vragenlijsten
RV - 1/03/2011
Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie
achteraan
1
Wat is “goed tuingereedschap”?
RV - 1/03/2011
Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie
achteraan
MO intro - 2
Wat is een “goede” gieter?
Wat is een goede vragenlijst?
• Hangt er van af wat je wilt weten
– Verkennend onderzoek: data verzamelen
• Niks meten, gewoon weten en snappen
– Meten = weten
• De onderzoeker heeft een vercijferde hypothese en wil
weten of die ja dan neen juist is.
• Hoe: door statistische verwerking van meetresultaten
• Voorwaarden:
– Eenduidig kwantificeerbare antwoorden
– Maximale beperking van meetfouten en vertekeningen
– Maximale statistische conformiteit (random observation) voor
gewenste nauwkeurigheid
RV - 1/03/2011
Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie
achteraan
MO intro - 4
Een goede vragenlijst
1. Doet wat hij moet doen  Levert de gegevens die
men moet hebben
2. Levert de meest complete en zo accuraat mogelijke
informatie
3. Sluit vertekening bij de ondervrager maximaal uit en
4. Maakt het respondenten gemakkelijk om de nodige
informatie ongestoord en zo goed mogelijk door te
geven aan de onderzoeker
5. Zorgt dat respondenten de hele bevraging door alert
blijven (en werken dus zo kort en krachtig mogelijk)
6. Zorg dat je de antwoorden achteraf gemakkelijk kunt
verwerken (input, analyse, …)
Voorbereiding vragenlijst
Probleemdefinitie
Desk: wat weten we al?
Verkennende gesprekken met
experten in de problematiek
In- en overzicht eigen
ervaringen en die van collega’s
Uitschrijven specifieke onderzoekobjectieven (= wat
waarvoor hoe precies)
Oplijsten van af te checken onderzoekhypothesen
Ontwikkelen gepaste vragen voor vragenlijst
Vragenlijst: de beslissingen
1. Welke informatie heb je hoe exact nodig?
2. Wie kan u die informatie geven (TA)?
3. Welke onderzoekmethode is het best geschikt om die
info uit die TA te halen?
4. Beslis de vraaginhouden
5. Ontwikkel de vraagformuleringen
6. Zet de vragen in een werkbare volgorde en vorm
7. Check de lengte van de vragenlijst
8. Pre-test uw vragenlijst (1e = DIY!)
9. Finaliseer uw vragenlijst met oog op gebruik én
verwerking.
Wat wilt ge hoe exact weten?
• Wat moet ge beslissen en welke feiten gaan die
beslissing in welke mate beïnvloeden?
–
–
–
–
Welke feiten/inzichten?
Welke meetnauwkeurigheid?
Wanneer hebt ge die info nodig?
Wat zijn uw prioriteiten?
• Vaak: wat je wilt weten is de uitkomst van een
“formule met variabelen”
Je moet zowel de “variabelen” als de “formule” in zicht
krijgen
 methode: verkenning “wat zijn onderliggende
variabelen”, “wat zou formule kunnen zijn”?
Opbrengst: hypothesen.
Wie kan u de informatie geven?
• Vaak niet alleen “kan” maar ook “wilt”!
• Vb. Ik moet weten wat jij verdient
–
–
–
–
–
–
Direct vragen
Indirect vragen
Je boekhouder vragen
Je baas vragen
Je vakbond vragen
Vacature een enquête laten doen bij jouw en al je
collega’s
– …..
Geschikte onderzoekmethode
• Persoonlijke gesprekken
– Beperkte N, potentieel voor “diepte”
• Groepen, focusgroepen
– Beperkte N, potentieel voor “diepte” & vernieuwing
• Gemailde vragenlijsten
– Respons = probleem, oplossing geeft vertekening
• Telefoonbevraging
– Respons= probleem maar ook “leugen”, foute MAN, …
• Webbevraging
– Vertekende respons
Vraaginhoud
• Stel alleen vragen die opbrengen
– De info die je nodig hebt
– Het klimaat maken om de info los te weken
– Het echte doel van de vragenlijst maskeren
Vragen formuleren
• Je wilt
–
–
–
–
Duidelijke, eenduidige vragen
Geen verwarring, geen sturing
Minimale beïnvloeding
Maximale ruimte voor respondent om echt te zeggen wat hij te
zeggen heeft
• Maar je moet ook
– De antwoorden kunnen verwerken met min. vertekening bij de
input van antwoorden
– Efficiëntie nastreven en werktijden max. reduceren
• En je respondent
– Weet het niet altijd
– Kan het niet altijd zo goed formuleren
Vragen
• Hoeveel blaadjes toiletpapier hebt u vorige week
gebruikt?
– Gokje?
• Hoe vaak bent u het afgelopen jaar uw partner
ontrouw geweest?
– Hangt er van af wie het vraagt en wie langs mij staat
• Wanneer kocht u uw auto?
– Niet zo lang geleden, vorig jaar, toen ik mijn vorige
verkocht had, toen ons Lisa geboren werd, ….
• Wat vind jij van de huidige politieke situatie?
Vragen en antwoorden
• Zou u soep bij de soepboer kopen mocht er
een in uw dorp rondrijden?
• Zou u liever soep kopen bij de rondrijdende
soepboer of in een gespecialiseerde de
soepbar?
• Zou u dit product proberen als het op de
markt kwam?
• Welke baud rate verkiest u voor uw werkPC?
• Wat verdient u bij uw huidige werkgever?
• Slaat u uw moeder nog altijd?
Open vs gesloten
• Wat vind jij belangrijk aan een auto
–
–
–
–
Het design
Het merk
De prijs
Het verbruik
• Wat vind jij belangrijk aan een auto
–
–
–
–
–
Het design
Het merk
De prijs
Het verbruik
Andere nl.
Vraagvolgorde
•
•
•
•
Hoeveel BTW zit er op …..?
Hoeveel taksen betaalt u op uw huis?
Hoeveel rijtaks betaalt u?
Hoe fair is uw werkgever: belasting bijbetalen of
terug trekken?
• Hoe hoog is uw persoonlijke
belastingpercentage?
– Berekenen: bruto vs netto? Personen ten laste? Einde
jaar: bij betalen of terug trekken
– Schatten: per maand (meer minder dan), …
Fysieke opmaak van de vragenlijst
•
•
•
•
•
•
Boekje
Blad
Creatief en aangenaam
Kleurencodes
Instructies voor de interviewer
Kolom voor de verwerker
Vragenlijsten testen
• Vul hem zelf in en geef hem aan 10 onschuldige
mensen die je eerlijk commentaar geven
–
–
–
–
–
 voorspelbare antwoorden?
 dubbelzinnige vragen?
 te lang
 te bruut
 …..?
• Test hem op een “proefstaal” van je doelgroep
• Geef hem aan een interviewer en observeer

similar documents