sdü teknoloj* fakültes* *malat mühend*sl

Report
Bitirme tezleri 2014-2015 Bahar Dönemi Faaliyet
Programı
AŞAMA 1: Tez Danışmanı Belirleme
 Tez danışmanı belirleme süreci öğrenci ve hocaların
birebir görüşmeleri ile gerçekleşecektir. Hoca ile
anlaşılarak kararlaştırılan bitirme tezleri, hocanın
imzasının bulunduğu bir belge ile Arş. Gör. Mevlüt
Yunus Kayacan'a getirilecektir. Aksi halde dersi seçen
öğrencilere rastgele grup arkadaşı ve danışman
belirlemesi yapılacaktır.
 Son Tarih: 28.02.2015
AŞAMA 2: Tez Konusu Belirleme
 Danışman hoca ile birlikte çalışılması düşünülen tez
konusu belirlenmelidir. Tez konusu belirleme
sürecinin danışman ataması yapılmasına takriben 2
hafta içinde tamamlanması tavsiye edilir.
 Böylece çalışmalara erken başlanıp, tez çalışması
zamanında tamamlanır.
AŞAMA 3: Projelendirme Süreci
 Bölüm olarak tüm öğrencilerimizin akademik



etkinliklerde yer almasını istiyoruz.
Yapacağınız çalışmaları finanse etmek için;
TÜBİTAK öğrenci projelerine (2209 nolu proje)
TÜBİTAK sanayi projelerine (2241 nolu proje)
Başvuru yapılabilir.
Detaylı bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/bursprogramlari
AŞAMA 3: Projelendirme
 Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz malzeme ve materyal
konusunda doğrudan tedarikçi firmalar ile konuşarak;
- Numune olarak,
- Çalışmaya sponsor ürün olarak,
 Tedarik edilmesi de sağlanabilir.
AŞAMA 4: Çalışma Çıktıları
 Tez
çalışmasının
tamamlanmasından
sonra
özgeçmişinize katkı sağlamak amacıyla;
 Alanında uygun bir sempozyuma katılım için kabul
alabilirsiniz. (poster veya sözlü sunum)
 Alanında uygun bir dergiye makale yazarak kabul
alabilirsiniz.
 Proje yarışmalarına başvurarak ödül kazanabilirsiniz. (
Proje pazarı, üniversitelerarası)
AŞAMA 5: Sisteme Giriş Yapılması
 08.05.2015 tarihine kadar, tez başlığının ve özet
kısmının(maks. 300 kelime) belirtilecek olan mail
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 Ek süre verilmeyecektir.
AŞAMA 6: Tez mülakatları
 22.05.2015 tarihinde Tez mülakatları yapılacaktır.
 Jüri karşısında 20 dakikayı aşmayacak şekilde sunum
yapılacaktır ve jüri üyeleri tarafından tez çalışması
değerlendirilecektir.
AŞAMA 7: Poster Sunumu
 Yapılan tez çalışması poster halinde hazırlanıp
belirtilecek olan tarihte, geniş katılımlı bir etkinlikle
sunulacaktır.
AŞAMA 8: Yazım Formatları
 Tez yazım Formatına Fen Bilimleri Enstitüsünün
sayfasından ulaşabilirsiniz.
- http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/
 Sunum ve Poster formatı:
- http://teknoloji.sdu.edu.tr/imalat/tr/haber/btirmetezleri-poster-ve-sunum-hazirlama-kilavuzu10291h.html

similar documents