Tomislav Vokovac – EU fondovi

Report
STRUKTURNI I KOHEZIJSKI FOND
Pogled u budućnost
Zagreb, 22. studeni 2010.
SADRŽAJ
1
2
3
4
Politika EU i instrumenti provedbe
NSRO i OP regionalna konkurentnost
Javna turistička infrastruktura
Projekti MSP-a u turizmu
Politika EU i njezini ciljevi
 Politika gospodarskog i socijalnog povezivanja
 Regionalna politika
CILJ: smanjenje gospodarskih i socijalnih razlika
između država članica EU
Glavni instrumenti provedbe
regionalne politike EU
 STRUKTURNI FONDOVI :
ERDF – Europski razvojni regionalni fond
ESF – Europski socijalni fond
 KOHEZIJSKI FOND
Nacrt smjernica Operativnog programa
Regionalne konkurentnosti za razvoj turističkog
sektora u NSRO 2012-2013
Government of the Republic of Croatia
NATIONAL STRATEGIC REFERENCE
FRAMEWORK
2011-2013
Zagreb, September 2009
Draft NSRF v1
Pripremljeni strateški dokumenti za
strukturne fondove
NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR
OPERATIVNI PROGRAM
ZA PROMET
OPERATIVNI PROGRAM
ZA RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA
OPERATIVNI
PROGRAM ZA
OKOLIŠ I ENERGETIKU
OPERATIVNI PROGRAM
ZA REGIONALNU
KONKURENTNOST
OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ UPRAVNIH
KAPACITETA
OP za regionalnu konkurentnost
TURIZAM
Prioritetna os 1:
JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA
Točka 1.1: Poboljšanje poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti
malog i srednjeg poduzetništva
- Promidžbene aktivnosti, potpora unaprjeđenju kvalitete i
jačanju suradnje
- Izravna potpora proizvodnim ulaganjima za malo i srednje
poduzetništvo
Prioritetna os 2:
POVEĆANJE RAZVOJNOGA POTENCIJALA HRVATSKIH REGIJA
Točka 2.1: Javna poslovna, kulturna i turistička infrastruktura
OP za regionalnu konkurentnost
TURIZAM
Programi
Upravljačko tijelo
Posrednička tijela
1. Marketing i
promidžba hrvatskog
turizma
MINGORP
HAMAG
MINGORP
HAMAG
MINGORP
Agencija za regionalni
razvoj
2. Razvoj malog i
srednjeg
poduzetništva u
turizmu
3. Javna turistička
infrastruktura
Vrsta projekata: Javna turistička
infrastruktura
Karakter i svrha:
 Povećanje atraktivnosti hrvatskih regija za investitore, stanovništvo i
za turiste , poticanje gospodarskog rasta i stvaranje novih radnih
mjesta.
 Razviti povoljne infrastrukturne uvjete za poslovanje
 Razvoj turizma i povećanje konkurentnosti
Financiranje:
 Udio sufinanciranja iz EU 85%
 Iz nacionalnih izvora 15%
Vrsta projekata: Javna turistička
infrastruktura
Vrste ulaganja:
 Ulaganja u postojeće objekte (rekonstrukcija, modernizacija i dr.)
 Izgradnja novih objekata
Korisnici- subjekti javnog sektora:
 Općine/gradovi i županije, odn. njihova trgovačka društva, institucije i
organizacije
 Nevladine organizacije, udruge i druge neprofitne organizacije poput
turističkih zajednica, i sl…
Vrsta projekata: Javna turistička
infrastruktura
 Gradski višenamjenski centri/dvorane za
kongrese/konvencije/izložbe, koncerte i sl.
 Javna golf igrališta
 Vučnice, žičare, skijaške staze i sustavi za zasnježivanje u planinskosportskim mjestima
 Turistički informativni centri, javne garaže, javna parkirališta, javne
plaže, panoramske žičare, akvarij, tematske: rute, ceste, putovi, staze,
prilazne ceste turističkim naseljima i dr.
 Objekti za smještaj mladih (youth hostel) , planinske kuće i sl.
 Objekti kulturne i povijesne baštine (devastirani odn. izvan funkcije) :
dvorci , kurije, utvrde i dr.
Vrsta projekata: Razvoj MSP-a u turizmu
Karakter i svrha:
 Projekti ulaganja u poslovnu/turističku infrastrukturu profitabilnog
su karaktera
 Bespovratnim sredstvima se jača njihova gospodarska konkurentost
Financiranje kroz dvije sheme:
1. Iznosi do “de minimisa” (min. 50.000 Eura – max. 200.000 Eura)
2. Iznosi veći od de “minimisa” (min. 200.000 Eura – max. 4 mil. Eura)
 Financiranje 40-50 % prihvatljivih troškova (od ukupne investicije )
Vrsta projekata: Razvoj MSP-a u turizmu
Vrste ulaganja:
 Ulaganja u postojeće objekte (rekonstrukcija, modernizacija i sl.)
 Izgradnja novih objekata
Korisnici:
 Mali i srednji poduzetnici: trgovačka društva, obrti i zadruge
Vrsta projekata: Razvoj MSP-a u turizmu
 Hoteli i druge vrste objekata za smještaj s pripadajućim sadržajima
 Marine i druge vrste luka nautičkog turizma (sezonska privezišta,
sidrišta i dr.) s pripadajućim sadržajima
 Tradicionalna plovila (oldtajmeri) i druga plovila (brodice, jahte,
brodovi) s profesionalnom posadom za višednevna krstarenja.
 Dodatni sadržaji u turističkim destinacijama koji omogućuju
raznolikost turističke ponude i produženje sezone – skijaška
infrastruktura, golfska igrališta i sl..
 Objekti kulturne i povijesne baštine – dvorci, palače, kurije,utvrde i sl.
Proces izrade dokumenata

NSRO i Operativni programi su još u fazi radnih materijala

Tijekom pregovora s EK može doći do izmjena

Konačne mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava biti će
poznate nakon usvajanja dokumenata i potpisivanja ugovora s EK

Očekivane alokacije u sektoru turizma za razdoblje 2012-2013
iznose:
za MSP u turizmu 75 M €
za javnu poslovnu, kulturnu i turističku infrastrukturu 150 M €

Za drugo financijsko razdoblje od 2014-2020 slijede novi NSRO i OP
Preduvjeti za povlačenje sredstava

Pripremljeni strateški dokumenti

Odgovarajući administrativni kapaciteti za
provedbu

Pripremljeni projekti
Koraci realizacije
Kontakt
Ministarstvo turizma
Prisavlje 14
10000 Zagreb
Tomislav Vukovac, MBA
Ravnatelj uprave za turističku infrastrukturu i
zaštitu turističke resursne osnove
tel: +385 1 61 69 280
fax: +385 1 61 69 396
e-mail: [email protected]
www.mint.hr

similar documents