7 Mjerenje boli

Report
MJERENJE BOLI
Svrha mjerenja boli




Pretvaranje u objektivni pokazatelj;
Praćenje promjena u vremenu;
Točnije dijagnosticiranje bolesti;
Vrednovanje postupaka za ublažavanje boli.
Što se može mjeriti?


Prag i tolerancija,
Sve dimenzije boli - jačina, lokacija, trajanje,
kvaliteta.
Metode mjerenja boli







Ljestvice procjene (grafičke, numeričke, verbalne);
Crtanje boli (na crtežu tijela, bojanje – djeca);
Upitnici o boli (McGill-Melzack);
Strukturirani intervju (Bond)
Opažanje ponašanja (protokol – kada?);
Opažanje fizioloških pokazatelja (električna provodljivost
kože, srčani ritam, krvni tlak, tjelesna temperatura,
električna aktivnost mozga);
Algezimetri – sprave za mjerenje boli;
Ljestvice procjene
McGill-Melzackov upitnik o boli
I dio: Opisi kvalitete boli su riječi klasificirane u 3 glavne
kategorije:



1. riječi koje opisuju senzorne kvalitete bolnog iskustva u
terminima trajanja, prostora, pritiska, temperature i
drugim senzornim svojstvima;
2. riječi koje opisuju afektivne (osjećajne) kvalitete i
terminima tenzije, straha i autonomnih svojstava koje su dio
bolnog iskustva;
3. Evaluativne riječi - procjene koje opisuju subjektivni
doživljaj intenziteta ukupnog - cjelokupnog bolnog
iskustva.
McGill-Melzackov upitnik o boli
II dio: ukupni (zajednički) sadašnji - trenutni intenzitet
boli (PPI - present pain intensity).
Broj na skali od 1 do 5:
1 - blaga;
2 - nelagodna;
3 - uznemiravajuća;
4 - strašna;
5 - nepodnošljiva.
Vrste podataka koje daje upitnik




PRI(S) "pain rating index - skalni indeks intenziteta (stupnja)
boli = ukupna suma skalnih vrijednosti izabranih riječi za sve
kategorije.
PRI(R) "pain rating index - (rang) indeks intenziteta (stupnja)
boli = ukupna suma rangovnih vrijednosti izabranih riječi za
sve kategorije.
NWC "number of words chosen" = broj izabranih riječi.
PPI "present pain intensity" = ukupni (zajednički) sadašnji
(trenutni) intenzitet boli naznačavan kao broj na skali od 1-5
Metode mjerenja boli u djece
Nužno je voditi računa o uzrastu i razvojnom nivou djeteta,
Prema stupnju razvoja mogu se preporučiti i odgovarajuće
tehnike:
Djeca kod koje još nije razvijen govor – novorođena - 4 god:
 procjena na osnovu reakcija, izraza lica i biofizioloških
reakcija,
 opisi roditelja o ponašanju djece.
Mjerenje boli u djece…
Mala djeca (4 do 7 godina):
 Skale za procjenu boli s crtežima,
 Skale za procjenu boli u boji,
 Dječji crteži vlastite boli,
 Termometar boli (vizualne skale za procjenu boli),
 Verbalne skale (stupnjevi skale moraju biti definirani na djeci
razumljiv način),
 Intervju.
Školska djeca
 Skale za procjenu boli,
 Skale za procjenu ponašanja.
NAČINI SUZBIJANJA BOLI


kirurški zahvati
farmakološki pripravci

psihološki postupci
PSIHOLOŠKI POSTUPCI SUZBIJANJA BOLI






Placebo
Hipnoza
Relaksacija
Biofeedback
Psihoterapijski postupci
Kognitivni postupci
Placebo





Nedjelotvoran lijek (tableta, injekciju, kapi i sl.) koja u
sebi ne sadrži aktivne kemijske tvari već npr. šećer, sol i
sl.
Šire značenje: svaki terapijski postupak koji nema
objektivno terapijski učinak, ali ipak djeluje na
bolesnikove tegobe.
Djelotvoran u 35% slučajeva - prosječno.
Uspješniji u akutnim poremećajima gdje postoji visok
stupanj tjeskobe.
Način djelovanja – nije jasan – tjeskoba? uvjetovanje?
uvjerenje (sugestija)?
Hipnoza




Stanje svijesti u kojem je hipnotizirana osoba jako
podložna sugestiji.
S 50-60 % ljudi može se postići srednje duboki
hipnotički trans, a kod 20 % ljudi vrlo duboki hipnotički
trans koji dovodi do analgezije.
Djeluje na vezu: strah - napetost – bol, te na sposobnost
mentalnog i tjelesnog opuštanja.
Osobito pogodna za bolesnike koji pate od
psihosomatskih simptoma, glavobolja i sl.
Relaksacija



Često uključena u ostale postupke suzbijanja boli, npr.
psihoterapiju, hipnozu, biofeedback,
Samostalni postupci opuštanja, npr. autogeni trening,
progresivna mišićna relaksacija.
Pokušava postići potpunu tjelesnu i mišićnu opuštenost
uz smanjivanje metabolizma (srce, tlak, disanje,
žlijezde…).
Biofeedback




Povratna biološka informacija o nekim funkcijama
vlastitog tijela, pomoću instrumenata za mjerenje
fizioloških funkcija.
Vježbanjem uspostaviti djelomičnu kontrolu nad
autonomnim živčanim sustavom, npr. smanjiti
frekvenciju otkucaja srca, razinu arterijskog krvnog
tlaka, intenzitet mišićne napetosti i sl.
Uspješno ublažava glavobolje, vaskularne i
uvjetovane mišićnom napetošću.
Ublažava štetne učinke psihološkog stresa.
Psihoterapijski postupci


•
•
•
•
•
Opsežan razgovor s bolesnikom - uspostavlja pozitivne
međuljudske odnose bolesnika i zdravstvenog djelatnika, te
opširno obavještava bolesnika o uzrocima boli, bolesti i
mogućim ishodima.
Varijanta - predoperativna priprema bolesnika, uključuje:
obavijesti o predstojećem zahvatu,
emocionalnu podršku,
detaljne upute o standardnim predoperativnim postupcima uz
objašnjavanje razloga njihova poduzimanja,
upute o načinu komuniciranja sa zdravstvenim osobljem,
predoperativni antistresni program (vježbe disanja, opuštanja).
Kognitivne strategije za smanjenje boli i stresa
izazvanih neugodnim medicinskim postupcima






Informiranje o postupcima;
Senzorne informacije (osjeti);
Trening relaksacije (disanje, opuštanje);
Distrakcija (odvraćanje pažnje);
Samohrabrenje (bit će brzo gotovo);
Zamišljanje (vođeno maštanje – nešto lijepo).
Kognitivne tehnike:
Buđenje mašte i odvraćanje pozornosti





usmjeravanje pažnje na rješavanje nekih problema
(npr. matematičkih problema i sl.);
ignoriranje boli poticanjem predodžbi koje s boli
nemaju veze;
objektivno promatranje boli, npr. kao da se želi
napisati znanstveni članak o boli;
usmjeravanje pozornosti na neki objekt u okolini uz
njegovu detaljnu analizu.
Ovisi o vježbi te bolesnikovim sklonostima i
mogućnostima korištenja mašte.
Metode psihološke pripreme djeteta
i suočavanja s bolnim postupcima





Terapija igrom (postupak, strahovi i brige);
Modeliranje (pokazati drugo dijete koje se ne boji);
Pokus (igranje uloga);
Potkrepljivanje (pohvala, nagrada);
Priprema roditelja (informirati, smiriti, uključiti u
pripremu djeteta).

similar documents