Schoolsoft

Report
Dagordning
• Presentation
• Introduktionsveckan
• Ekonomiprogrammet med inriktning
ekonomi -DGE och diplomering
•
•
•
•
Schoolsoft
Mentorsuppdraget
Utvecklingssamtal
Övriga frågor
Presentation
Introduktionsveckan



Mentorsdagar med lära-känna-varandra övningar och
aktivitetsdag ute i Haga
Utdelning av SL-kort, gått igenom rutiner och testat schema
Datorer delas ut under vecka 36-37, kontraktet måste vara
ifylld och påskriven av målsman.
Restaurang Kleins kitchen
http://kleinskitchen.se
Adress : David Bagaresgata 23
Öppettider:
http://kartor.eniro.se/m/GABg0
Information om Idrott och hälsa
Första veckorna ute i Humlegården,
mer information kommer från Id-lärarna.
•
•
•
Senare i höst har eleverna Idrott och hälsa
på Friskis och Svettis lokalerna.
•
SL-kort
• SLs förlustgaranti,
Med ett registrerat SL Access-kort har du
förlustgaranti. Det innebär att du kan få ett nytt
kort med samma innehåll om du förlorar det.
Mer information hittar du på sl.se
Ekonomiprogrammet
• Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från
programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi,
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi,
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Ekonomiprogrammet med Ekonomisk inriktning
• Ekonomiprogrammet/ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomins olika
kunskapsområden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap
och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla
företag. Alla elever på Hermods Gymnasium med inriktning Ekonomi får möjlighet
att starta företag under gymnasietiden inom ramen för Ung företagsamhet (UF).
DGE och diplomering
• Information och kriterier hittar ni på,
gymnasieekonom.se
http://gymnasieekonom.se
• Ida har informerat klassen om DGE under
introduktionsdagarna. Mer information maila
Ida: [email protected]
Schoolsoft
• inloggning
• schema
• kontaktuppgifter
• individuell studieplan
• provresultat, provschema, kursmatris
• närvaro/frånvaro
Administration hjälper till med lösenord
Google Drive:
• planering, material, inlämning.
Mentor ansvarar för
- Samordnade roll mellan elever och undervisande lärare gällande exempelvis
resultat, stöd och åtgärder
- Hålla utvecklingssamtal med sina elever och se till att det finns bokningsbara
tider för detta i Schoolsoft
- Följa upp elevernas studieplaner och att de är uppdaterade
- Närvarokontroll, ( Administration sköter CSN-rapportering
sker månadsvis, alla elevers närvaro/frånvaro skickas in, CSN tar ställning och beslutar)
- Föräldrakontakter
- Ha regelbunden kontakt veckovis med sin mentorsklass och informera om vad
som händer på skolan, och uppdatera information på Schoolsoft
Utvecklingssamtal
Under vecka , bokning sker genom
schoolsoft
Övrigt
Ledigheter – semesterresor eller annan ledighet
under pågående termin beviljas i regel inte.
* Mentorn kan bevilja upp till tre
sammanhängande dagar.
CSN- rapportering
• Administrationen rapporterar till CSN all frånvaro för alla elever en gång i månaden.
- Obs! mentorn har inget med detta att göra.
• Skolk
Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med
studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk.

similar documents