TIP MÜHEND*SL*** - Mühendislik Fakültesi

Report
TIP MÜHENDİSLİĞİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Socrates 2013* “En İyi Üniversite” ve “Yılın
En İyi Rektörü” ödülleri
*Avrupa İş Konseyi
Montreux, İsviçre 30 Haziran
Mottolarımız:
Karabük Üniversitesi
Kuruluş: 2007
 12 Fakülte (Edebiyat, Fen, İİBF, İlahiyat,
İşletme, Mühendislik, Tıp…)
 4 Enstitü (Demir Çelik, Sosyal Bil. …)
 4 Yüksek Okul (BESYO, Sağlık, Sivil
Havacılık*)
*Üniversitemiz havaalanı inşa ediyor.
 7 Meslek Y. Okulu (Adalet, Sağlık Hiz. …)
 2012-13: 20000; 2013-14: 30000’i aşkın
öğrenci
Karabük Üniversitesi
Mühendislik ve Tıp Birbirinin Hizmetinde...
Amaç: Teşhis ve Tedavi için
Teknoloji Geliştirmek
Fizik, Kimya
Makine
Tıp
Bilgisayar
Multi-Disipliner
Elektronik
Bazı Çalışma Sahaları

İmplantlarda kullanılan titanyum
malzemeden yapay deriye
Biomalzemeler

Yapay vücut parçaları
Biyonik

Ultrason ve EKG’den Robotik
Ameliyatlara...
Tıbbi Cihazlar

Günümüzde genetiği değiştirilmiş
bakteriler insan insulini üretiyor
Gen Mühendisliği

İnsan beyni ile bilgisayarları buluşturma
Nöro-mühendislik

Kanserle savaşacak ağızdan alınan
moleküler boyutta cihazlar…
Nano-Tıp


Tıbbi verilerin toplanması ve analizi
30 Eylül 2013’te yaptığımız bölümümüzün ilk
Tübitak proje başvurusu bu alanla çok yakın
irtibatlıdır.
Biyoinformatik
İNSAN METAFAZ KROMOZOMLARININ
SINIFLANDIRILMASI VE GENETİK TANIDESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Metaphase Finder:
Klinik genetikte kromozom
analizlerinde kullanılan bu
cihazın ve yazılımının daha
gelişmişini ve yerlisini
üreteceğiz.
Çağrı Konusu: Biyomedikal
Görüntüleme Teknolojileri
Çağrı Kodu: Sb0201
İlk Tübitak Projemiz
Bölümümüz
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Kuruluş: 2013
Türkiye’nin İlk “Tıp
Mühendisliği” Bölümü
Dört yıllık lisans bölümü
 İngilizce ve Türkçe eğitim

Tıbbi Altyapıya Sahip
Mühendisler Yetiştireceğiz
Prof. Dr. ORHAN ŞEN
 Tıp Doktoru
 Nöroşirurji uzmanı
 Başlıca bilimsel çalışma
alanları:
Apoptozis (programlanmış
hücre ölümü), başarısız
bel cerrahisi, epidural
fibrozis...
Öğretim Üyelerimiz
Prof. Dr. FATİH
YALÇINKAYA
Tıp Doktoru
 Üroloji uzmanı

Öğretim Üyelerimiz
Doç Dr. TAMİLA
ANUTGAN
 Fizik
 Başlıca bilimsel çalışma
alanları:
Nanokristal silikon filmler,
Boron nitrit filmler
Öğretim Üyelerimiz
Yrd. Doç Dr. ÖZDEN
İŞBİLİR
 Makine Mühendisi
 Talaşlı İmalat uzmanı
 Başlıca bilimsel çalışma
alanları:
Kompozitler, Sonlu
Elemanlar Analizi, ANSYS
uygulamaları
Öğretim Üyelerimiz
Yrd. Doç Dr. SALİH
YILDIRIM
 Tıp Doktoru
 Tıbbi Genetik doktorası
sahibi
 Başlıca bilimsel çalışma
alanları:
Kanser Kök Hücreleri, hücre
döngüsü, radyoterapi (hücre
kültürleri üzerinde)
Öğretim Üyelerimiz

similar documents