Менаџмент спорт и туризам

Report
MENADŽMENT SPORTA I
TURIZMA
Mr A.Ivanovski
PETER DRUCKER:

“ Svaka delatnost koja u turističkom sektoru
spaja ljude različitih znanja i veština može se
nazvati turističkim menadžmentom”.

Radi se o kordinisanju aktivnosti koje je
usmereno na postizanje unapred određenih
ciljeva ali i aktivnosti koje će preduzeti drugi
učesnici.
“Menadžment je umeće” tvrde američki profesori
i teoretičari menadžmenta.
 “ Znati kako” ili “ Know how”
 “ činiti stvari u datoj situaciji i biti suočen s
realnostima koje u tom trenutku postoje”



Ono što se danas naziva sportske aktivnosti, u
turizmu se javlja kao jedan od važnih motiva
turističkih kretanja od samih početaka razvoja
ovog fenomena.
Od 1982 svetskog prvenstva u Španiji uvodi se
pojam Fudbalski turizama u okviru Fife.
SPORTSKO REKREATIVNA PONUDA U
TURIZMU
 Slobodno
korišćenje prirodnim
resursima (atrakcijama) i sportskim
objektima.
Kretanje u prirodi obeleženim stazama, obilazaka
parkova i prirodnih atrakcija, kupanje, ronjenje,
jedrenje, veslanje, vožnja biciklom, šetnja itd.
 Upotreba terena za odbojku, fudbal, boćanje,
stolova za stoni tenis.

 Organizacijski
oblici sportsko
rekreativnih aktivnosti :

Organizovane aktivnosti u prirodi, ture,
orijentaciono kretanje, rafting, takmičenja,
organizacija manifestacija rekreativnog
karaktera.
 Programirani
oblici sportsko
rekreativne aktivnosti
Odnose se na program sportske rekreacije
utemeljen na definisanim ciljevima pojedinaca ili
grupa koji se želi postići.
 Programi se mogu odnositi na transformaciju
antropološkog statusa radi smanjenja telesne
mase, stresa ili prevencije koronarnih obolenja i
sl.

TRENDOVI RAZVOJA REKREACIJE U
TURIZMU
Veći kvalitet
 Odgovarajuće sport. Rekreativne aktivnosti
 Veću potražnju van sezone
 Veću potražnju za individualne potrebe
 Dostupnost turističke destinacije

Sportsko rekreativni turizam je važan deo
savremene turističke ponude.
 Planiranje i provođenje sportsko rekreativnih
programa u turizmu kao profilirane selektivne
ponude ima brojne prednosti za turizam.
Strategija razvoja turističke ponude mora imati
uporište i polazište u čvrstoj osnovi koja će se
samo na taj način dalje razvijati.
 Sadržaji sporta i rekreacije u raznim oblicima
mogu zadovoljiti različite potrebe turista
uključujući brojne funkcije koji proizilaze iz takve
strategije.

FUNKCIJE SPORTSKO REKREATIVNOG
TURIZMA
STRATEŠKE SMERNICE SPORTSKO
REKREATIVNOG TURIZMA
Struktura učesnika (deca, mladi, odrasli, stariji,
osobe sa invaliditetom).
 Sadržaje podeljene na godišnje doba, na
otvorenom prostoru, u prirodi, izgrađenim
objektima, na vodenim i morskim površinama, u
šumama ,planinama i sl. Sadržaji u zatvorenim
prostorima primereni za različite aktivnosti.
 Sadržaje prema programima:
zdravstvenopreventivne, edukacijske(sportske
škole), takmičenja, obrazovne(ekološke,
agrikulturne, kulturno umetničke i sl.)
 Sadržaje prema trajanju: dnevne, višednevne


Ono što je prepoznatljivo kao materijalno, a to su
objekti i infrastruktura, rekviziti i sl., nije
dovoljno za kvalitetnu turističku ponudu. Danas
se traži duhovno i emotivno; doživljaj, osećaj
zadovoljstva, duhovnoh ispunjenja i dr., a u to
treba ugraditi stručnost, unanje, tehniku,
kulturu, umešnost pristupa, animaciju.
PODELA SPORTSKO REKREATIVNE PONUDE
U odnosu prema:
 Vremenu ( u toku godine kada se odvijaju).
 Geografskom položaju (kontinent, more)
 Strukturi gostiju (deca, mladi, odrasli, stariji,
osobe sa invaliditetom).
 Vrsti iciljevima programa.

WELLNESS
Wellness turizam osniva se na filozofiji što
potpunijeg zadovoljenja složenih i
aktuelnihljudskih potreba.
 Usmeren je prema zdravlju , utiče na podizanje
nivoa čovekovih sposobnosti radi što većeg i
trajnijeg unapređivanja zdravlja.
 Wellness podrazumeva celokupan koncept
zdravlja, a obuhvata područja zdravog kretanja,
fizičkog vežbanja, prehrane, opuštanja i
ovladavanja stresom do osećaja fizičkog i
mentalnog uživanja i zadovoljstva( Andrijašević,
Bartoluci 2004).

VAŽNOST MEN. U SPORTU I TURIZMU

Ono što danas nazivamo sportske aktivnosti, u
turizmu se javlja kao jedan od važnih motiva
turističkih kretanja od samih početaka razvoja
ovih fenomena.
Uključivanjem sporta u turizam stvara se
dodatno tržište za razne sportske proizvode, tj
sportsku opremu, koju proizvodi “sportska
industrija” dakle razvija se trgovinasportskih
proizvoda .
 Njaveći ekonomski učinci postižu se u okviru
turističkih organizacija ili sportskih preduzeća za
pružanje različitih sportsko rekreativnih
usluga.









U savremenom turizmu vrlo je velik broj sportsko
rekreativnih usluga kod kojih se realizuju pozitivni
ekomonski učinci:
Iznajmljivanje sportskih objekata (tenis golf, sportske
dvorane, bazeni i sl.)
Korišćenje sportskih objekata i opreme (ski žičare,
plovila za sportove na vodi, oprema za ronjenje,
jedrenje itd.)
Škole, kursevi za učenje raznih sportskih veština
(skijanja, tenisa, golfa, jahanja..)
Pripreme sportista u raznim sportovima
Sportske igre, turniri i razna takmičenja
Velike sportske priredbe (Univerzijada, evropska i
svetska takmičenja)
Sportsko zabavne atrakcije
SPORTSKI ORIJENTISANA PUTOVANJA U NEKIM
ZEMLJAMA
BARTOLUCI, M. ( 2004)
Nemačka
Francuska
Holandija
Broj putovanja
58 mil.
15 mil.
13.mil
Bez sporta
45%
77%
48%
Odmori sa više 55%
ili manje sporta
23%
52%
Više sportski
orijijentisana
putovanja
34%
15%
43%
Manje sportski
orijntisana
putovanja
66%
85%
57%




U turističkim preduzećima koja pružaju sportsko
rekreativne usluge turistima, uz hotelski
menadžment, vodeću ulogu imaju sportski menadžeri
i učitelji ili instruktori određenih vrsta sportova:
tenisa, golfa, jahanja, skijanja, sportkih igara itd.
U lečilištima pored menadžera medicinskog profila
važnu ulogu imaju i menadžeri koji organizuju
spotsko rekreativne sadržaje.
U sportsko rekreativnim centrima ovi menadžeri
imaju glavnu ulogu
U organizaciji velikih sportskih manifestacija vodeću
ulogu imaju specifični profili sportskih menadžera ali
i menadžeri drugih struka.

Primeri pokazuju složenost sporta u turizmu i
kako navedeni profili trebaju biti specijlano
obučeni u organizaciji i menadžmentu za posebne
sportove tj manifestacije.

similar documents